USAs strategiske bombefly og hangarskip Gerald R. Ford med på Arctic Challenge Exercise

Amerikansk B-1B Lancer strategisk bombefly

Et amerikansk B-1B Lancer strategisk bombefly letter mandag fra Fairford flystasjon i Storbritannia med kursen nordover. To slike fly, tilhørende USAs luftstyrker i Europa, deltar på et «kontra-maritimt oppdrag» under Arctic Challenge Exercise i nordområdene. (Foto: Josiah Brown/USAs luftforsvar)

Mandag samtrente amerikanske B-1B strategiske bombefly og USS Gerald R. Fords luftvinge sammen med norske F-35 jagerfly i nordområdene. Dette foregikk innenfor rammen av den store nordiske luftøvelsen Arctic Challenge Exercise.

Norges F-35 jagerfly deltok mandag for første gang i samtrening med en amerikansk hangarskipgruppe – og da med verdens største hangarskip USS Gerald R. Ford, dets tilhørende fly og helikoptre, samt ledsagende destroyere og missilkrysser. Skipsgruppen er under Nato-kommando.

Sammen med amerikanske B-1B strategiske bombefly, utførte de norske jagerflyene og den amerikanske hangarskipgruppen treningsaktiviteter i nordområdene innenfor rammen av Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE). Denne storskala nordiske luftøvelsen, som avholdes annethvert år, foregår hovedsakelig nord i Norge, Finland og Sverige fram til 9. juni.

Involvert i nevnte aktiviteter var også amerikanske jagerfly av typene F-35A, F/A-18E og -F Super Hornet, samt P-8A Poseidon maritime patruljefly og EA-18 Growler fly for elektronisk krigføring – som dels tilhører USAs luftforsvar og dels hangarskipet. Norge deltok trolig også med sine P-8A Poseidon-fly. 

Dette meldte det norske luftforsvaret og USAs europeiske luftstyrker mandag kveld.

Samme dag utførte en russisk flystyrke med Tu-95 strategiske bombefly, MiG-31 jagerfly og Il-78 tankfly et tokt over Barentshavet.

Norske F-35 jagerfly i formasjon i arktisk luftrom mandag mens resten av teamet deres får drivstoff fra et amerikansk tankfly av typen KC-135R Stratotanker. (Foto: Andrew Sinclair/US Air National Guard)

Ved Nordlandskysten

De amerikanske bombeflyene kom nordover fra det britiske luftforsvarets flystasjon i Fairfield, mens de norske jagerflyene opererte ut fra Ørland kampflybase – årets eneste norske ACE-base.

USS Gerald R. Ford med flåtegruppe ble lørdag observert i Vestfjorden (hvor et område er markert med flyforbud 2.-7. juni), og har trolig seilt der eller lenger nord utenfor kysten av Nordland.

Hangarskipets sammensatte luftvinge øvde også i nord lørdag (se bildegalleri). Nærmere bestemt var et av dets MH-60S Seahawk maritime flerbrukshelikoptre i Ramsund, nord i Nordland, under en treningsaktivitet, ifølge USAs marine.

Ramsund orlogsstasjon er et «omforent» norsk-amerikansk område etter bilateral avtale om forsvarssamarbeid med ikrafttreden sommeren 2022.

NOTAM-kart (Notice to Airmen) for mandag antyder at øvingen til de amerikanske bombeflyene og (jager)flyene tilhørende hangarskipet, samt de norske jagerflyene, primært foregikk utenfor Helgelandskysten – som tidligere varslet av Forsvaret.

– Det er ikke hver dag vi kan samtrene med en slik hangarskipgruppe. Når vi nå integrerer oss sammen, blir vi enda bedre og står sterkere sammen i forsvaret av våre områder. Dette er en svært viktig del av forsvaret av Norge, sier oberst Martin Thu Tesli, sjef for 132 luftving ved Ørland kampflybase, skriver Luftforsvaret på Facebook.

Restriksjonsområder

Mandag var det markert tre restriksjonsområder i Nord-Norge i NOTAM-kartet tilknyttet militær aktivitet:

  • Et flerkantet fareområde i havet utenfor kysten av Lofoten og nordover i breddegrad vest for Finnmark – 1. til 12. juni.
  • Et rektangulært restriksjonsområde i Vestfjorden der all (annen) flyging er forbudt – 2. til 7. juni.
  • Et sirkelformet fareområde i havet med midtpunkt vest for Brønnøysund, Sør-Helgeland – 6. til 8. juni. (Det overlappende sirkelformede fareområdet mot sør har midtpunkt vest for Nærøysund kommune, Trøndelag, og gjelder samme tidsrom)

I dag, tirsdag, er det markert ytterligere tre restriksjonsområder i nord:

  • Et sirkelformet fareområde som omfatter Langøya og Andøya og havet utenfor dem – tirsdag 6. juni kl. 08.50-19.30. (Markert på tilsvarende vis også på lørdag og søndag)
  • Et sirkelformet militært operasjonsområde i kyststrøk og på land nord i Nordland og Midt-Troms – tirsdag 6. juni kl. 08.50-19.30. (Markert på tilsvarende vis lørdag og søndag)
  • Et sirkelformet fareområde i Vestfjorden og langs og utenfor Helgelandskysten – tirsdag 6. juni kl. 08.50-17.30. (Markert på tilsvarende vis lørdag og søndag)

De små røde sirkelformede områdene i NOTAM-kartet på Helgelandskysten viser til droneforbud tirsdag tilknyttet kongeparets besøk i Leirfjord og Vevelstad.

De oransje områdene ved Røst og Værøy i Vestfjorden, samt ved Grytøya utenfor Harstad, markerer flygning med ubemannede luftfartøy (droner). Aktiviteten ved sistnevnte område foregår trolig i regi av Kystjegerkommandoen i Sjøforsvaret. 

Andre allierte skip i nord

USS Gerald R. Ford og dets flåtegruppe er nærmere bestemt under kommandoen til Natos maritime kampstab STRIKFORNATO.

Fredag meldte denne staben at den amerikanske hangarskipgruppen skal gjennomføre aktiviteter i Norskehavet med andre maritime styrker fra allierte nasjoner denne uka – med Norge som vertsnasjon.

Ifølge USAs luftstyrker i Europa deltok allierte marineressurser i hele Nordsjøen på omtalte ACE-aktiviteter mandag. Kanskje samvirker de allierte marinestyrkene som STRIKFORNATO sikter til med hangarskipgruppen fra havområder sør for Nord-Norge.

Av andre allierte skip i Nord-Norge var kun det italienske militære forskningsfartøyet NRV Alliance synlig på Marine Traffic lørdag. Dette sjøkartet viser skip med påskrudd AIS – system for automatisk identifikasjon.

Nevnte fartøy, som primært brukes av Natos senter for maritim forskning og eksperimentering, lå da til kai i Tromsø. Det seilte fra byen søndag, og er nå ikke lenger synlig på sjøkartet.

Evne til integrasjon

Arctic Challenge Exercise bidrar ifølge USAs luftforsvar «til å fremme arktiske sikkerhetsinitiativer og styrke samvirke i den stadig mer dynamiske og omstridte regionen.» 

– USAs luftforsvar og marine utfører rutinemessig operasjoner i nordområdene sammen med finske, svenske og norske luft- og sjøstyrker, og Arctic Challenge gir forbedrede muligheter for Nato-allierte og partnere til å integrere seg med strategiske amerikanske bombefly og flyene til Ford-klassen i et nytt miljø, skriver USAs luftstyrker i Europa.

I forlengelsen vises det til at mandagens kombinerte luft-, sjø- og land-operasjoner følger en vellykket utplassering av amerikanske og allierte marinestyrker under Formidable Shield – missil- og luftvernøvelsen som dels foregikk ved Andøya i mai.

Denne øvelsen ble ledet av USAs sjette flåte og STRIKFORNATO.

– Den strategiske koordineringen mellom luft- og marineoperasjoner i nordområdene demonstrerer USAs evne integrasjon med globale allierte og partnere, og den iboende fleksibiliteten til amerikanske, allierte og koalisjonsbaserte styrker til å operere hvor som helst, når som helst, avrunder USAs luftstyrker i Europa.

Saken er oppdatert med nye opplysninger.

LES OGSÅ:

Nøkkelord