Britisk, norsk og amerikansk samtrening i norsk luftrom over Nordland

Arkivfoto Forsvaret
Arkivfoto fra Forsvaret.

Britiske og norske kampfly opererte sammen med amerikanske bombefly i flere luftoperasjoner over Helgeland og Vestfjorden tirsdag. 

Tirsdag denne uken ble det gjennomført flere større operasjoner i norsk luftrom. Norske og britiske F-35 opererte sammen med amerikanske bombefly, tett koordinert med bakkestyrker, opplyser Luftforsvaret. 

I tillegg til bakkestyrker, kamp- og bombefly, ble oppdragene som gikk inn over Helgelandskysten og opp til Vestfjorden, støttet av droner og tankfly. 

– De amerikanske flyene er av typen B-52, og en del av det som kalles Bomber Task Force (BTF). Både disse og de britiske kampflyene er styrker vi i Luftforsvaret øver jevnlig sammen med, sier brigader Tron Strand, sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter på Reitan.

Strand beskriver dette som "samvirke- og integrasjonsøving". Det betyr at operasjonene planlegges, koordineres og gjennomføres sammen, fra start til slutt. Fokuset er å optimalisere interoperabiliteten mellom egne og allierte enheter, og til å sammen slå ut de simulerte fiendtlige målene. 

– Forsvaret av Norge er tuftet på vår deltagelse i NATO og samarbeidet vi har med våre allierte, legger han til. 

Les også

Nøkkelord