USA demonstrerte nytt våpensystem ved Andøya – ville avskrekke Russland uten å eskalere

Denne uka ble et amerikansk missilsystem kalt Rapid Dragon for første gang vist fram i europeisk kontekst – og da i havområdet utenfor Vesterålen. Langtrekkende kryssermissiler er her sluppet ut på en pall med fallskjerm fra et amerikansk militært transportfly av typen MC-130J. Dette nye våpensystemet er utviklet av USAs luftforsvar og det amerikanske forsvarsindustrikonsernet Lockheed Martin. (Skjermdump fra SOCEUR)

Amerikanske spesialstyrker har trent i nord hele denne uka, og utførte onsdag en Europa-premiere på et nytt våpensystem ved Andøya. Øvingen er tydelig myntet på Russland, og ment å avskrekke ekspansjonistisk atferd.

Fra starten av denne uka har spesialstyrker fra USAs kommando for spesialoperasjoner i Europa (SOCEUR) trent i egen regi ved Andøya, nord i Nordland, innenfor rammen av øvelsen Atreus.

Onsdag sto de for Europa-lanseringen av det nye og eksperimentelle amerikanske våpensystemet Rapid Dragon i havområdet utenfor Vesterålen. Ifølge USAs luftforsvar var dette også den første demonstrasjonen av våpensystemet med levende ild.

Systemet består i langtrekkende kryssermissiler plassert på paller som slippes ut med fallskjerm fra militære transportfly. Spesielt ved dette er at nettopp slike transportfly, som vanligvis frakter soldater og ulike forsyninger, også kan utplassere styrbare rakettvåpen gjennom standard prosedyre for luftslipp.

Demonstrasjonen av Rapid Dragon i Nord-Norge er planlagt minst siden tidlig i september. I denne lokaliseringen ligger tydelig signalisering overfor Russland.

– Dette setter ting innenfor rekkevidde av Russland. Vi prøver med vilje å være provokativ uten å være eskalerende, sier oberstløytnant Lawrence Melnicoff i SOCEUR, som leder øvelsen Atreus, til Stars and Stripes.

– Vi forsøker å avskrekke russisk aggresjon – ekspansjonistisk atferd – ved å vise de alliertes forsterkede kapabiliteter, fortsetter han.

 

– Nå, mindre enn tre år fra programmet startet, vil Rapid Dragon bli brukt av SOCEUR innenfor polarsirkelen. Dette bærer vitnesbyrd om teamets fokus på raskt feltarbeid for å møte krigsflybehov, uttalte Dean Evans, leder for Rapid Dragon-programmet, til DVIDS tidligere i høst med sikte på Andøya-lanseringa.

NOTAM-kart for henholdsvis tirsdag, torsdag og fredag denne uka. Militære operasjonsområder er merket med rød farge. (Skjermdump fra NOTAM Info)

Flere militære operasjonsområder

Tilknyttet Atreus-øvingen var det tirsdag aktivert fire dels overlappende militære operasjonsområder i NOTAM-kartet (Notices to Airmen) både til havs, på øyer og fastland nord i Nordland, samt sør i Troms.

I disse traktene ligger Evenes flystasjon og Ramsund orlogsstasjon, som er norsk-amerikanske omforente områder etter den nye forsvarsavtalen med USA.

Markeringen av deler av Andøya, Langøya og Hinnøya og et større felt utenfor kysten onsdag som et fareområde siktet på testingen av missilsystemet. Andøya flystasjon og Andøya Space Defense sitt øvingsområde har nok minst fra mandag til onsdag tjent som et viktig knutepunkt. Amerikansk og norsk forsvar har ikke informert nærmere om øvingsaktiviteten i de tre andre operasjonsområdene.

I NOTAM-kartet for torsdag var det aktivert to militære operasjonsområder lenger øst i nordlig del av Nordland og i Sør-Troms mot svenskegrensen.

I dag, fredag, er det tegnet opp et stort militært operasjonsområde primært til havs utenfor sørligere deler av Nordlandskysten. Denne aktiviteten er det heller ikke informert nærmere om.

Halen til et amerikansk militært overvåkningsfly av typen MC-12W, tilhørende 137th Special Operations Wing, treffes av nordlyset på mandag under øvelsen Atreus, her i nærheten av Andøya. (Foto: Brigette Waltermire/U.S. Air Force)
Slike operasjoner er knyttet til planlegging for et verstefallsscenario.
Oberstløytnant Lawrence Melnicoff i SOCEUR, som leder øvelsen Atreus

Geografisk spredt på flere plan

Atreus-øvingen involverer også flere deltakende stater, lokalisasjoner og type treningsoperasjoner.

Polen, Romania og Storbritannia er også i sving – med konkret øvingsaktivitet i de to førstnevnte landene og ut fra det sistnevnte. I Romania trenes det med det langtrekkende rakettartillerisystemet HIMARS, som også amerikanske spesialstyrker og Försvarsmakten øvde med i Nord-Sverige i slutten av september.

Involvert er også fem andre amerikanske geografiske kommandoer, eksempelvis USAs kommando for Indo-Stillehavsregionen, noe som gjør øvelsen til «en historisk demonstrasjon av alliert solidaritet over hele verden», sier Melnicoff i DVIDS-saken.

De tre ovennevnte landene deltar jevnlig på Atreus, som er en øvelsesserie etablert i 2021. Den ledes som sagt av USAs kommando for spesialoperasjoner i Europa (SOCEUR), og er underordnet USAs europeiske kommando. Siden Russlands anneksjon av Krym i 2014, har disse bidratt til innsats under USAs initiativ for beroligelse, senere avskrekking, i Europa.

Denne ukas øvingsaktivitet ligger mest sannsynlig innunder dette amerikanske avskrekkingsinitiativet, som innebærer økt amerikansk militært nærvær og finansiering av militær infrastruktur i Europa. Årets budsjett er på 3,8 milliarder dollar, og det søkes økt til 4,2 milliarder dollar i 2023.  

Kart som illustrerer denne ukas Atreus-øving i amerikansk regi. (Skjermdump fra SOCEUR)

Verstefallsscenario

Atreus-serien er designet for å bygge samvirke mellom Nato-allierte og partnerland gjennom trening i Europa på ulike operasjoner med allsidige kapabiliteter – som miksing og matching av våpensystemer på nye vis, slik Rapid Dragon illustrerer.

– Slike operasjoner er knyttet til planlegging for et verstefallsscenario der Russland sikter seg inn mot allierte militære knutepunkter i Europa, sier også Melnicoff til Stars and Stripes.

Ifølge han har Russland i sin militære planlegging blikk for konkrete nav eller ansamlinger av alliert militærmakt i Europa, som den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland og den britiske flybasen Lakenheath i Suffolk.

I tilfelle slike viktige baser skulle rammes ved en eventuell krig, vektlegges fleksibel, grensekryssende evne til å yte presisjonsild fra alliansens side, som det trenes på under Atreus.

Slik utvidelse av spekteret av militære valgalternativer vil komplisere russisk beslutningstaking, påpeker Melnicoff.

SOCEUR holder selv til i Stuttgart, Tyskland, og fly fra Ramstein-basen har fraktet våpensystemer til treningslokalisasjonene under denne runden med Atreus-øving.

Soldater fra det amerikanske luftforsvaret tar hånd om ikke-eksplodert ammunisjon innenfor rammen av øvelsen Atreus, her ved Andøya Space Defense sitt øvingsområde på tirsdag. (Foto: Brigette Waltermire/U.S. Air Force)

LES OGSÅ:

Nøkkelord