Russiske strategiske bombefly med nytt tokt over Barentshavet

Et russisk strategisk bombefly av typen Tu-95. (Foto: RAF/MOD)

Mandag utførte to russiske Tu-95 strategiske bombefly en flygning i internasjonalt luftrom over Barentshavet. De var ledsaget av fire MiG-31 jagerfly, blant annet fra Nordflåten, samt to Il-78 tankfly. Flystyrken ble identifisert av norske jagerfly. 

– To Tu-95MS strategiske missilbærere har utført en planlagt flygning i luftrommet over nøytralt farvann i Barents- og Norskehavet over omtrent fem timer, uttaler Russlands forsvarsministerium til det russiske nyhetsbyrået TASS i dag, mandag.

De strategiske bombeflyene var eskortert av MiG-31 jagerfly fra Russlands luft- og romforsvar, samt fra den russiske Nordflåtens luftstyrker.

På vestlig side er nå USAs hangarskip USS Gerald R. Ford med flåtegruppe i Vestfjorden for alliert trening. Samtidig foregår den storskala jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise på tvers av Norge, Finland og Sverige med hovedaktivitet i nord.

– To norske F-35 jagerfly i QRA-beredskap på Evenes flystasjon rykket ut i morgentimene i dag. De identifiserte en russisk flystyrke bestående av to Tu-95 strategiske bombefly, fire MiG-31 jagerfly og to Il-78 tankfly i internasjonalt luftrom nord for Finnmarkskysten, sier talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, senior kvartmester Marius Vågenes Villanger, til High North News.

Ifølge Villanger fløy ikke den russiske flystyrken over grensen til Norskehavet, men i luftrommet over den vestlige delen av Barentshavet. Han presiserer samtidig at det ikke er gjort noen utredning av hvorvidt flystyrken krysset nevnte grense. 

Forventet

– Vi er i en periode der vi forventer stor alliert og russisk militær aktivitet i norske nærområder. Det er også forventet og rutinemessig at russiske styrker følger med på hva vi gjør og vice versa, påpeker Villanger og fortsetter:

– Den russiske flystyrken opptrådte profesjonelt i henhold til Incidents at Sea-avtalen mellom Norge og Russland – som skal forhindre at det oppstår farlige hendelser når landenes militære skip og fly opererer tett på hverandre.

Ifølge Villanger gjennomfører russiske flystyrker jevnlig flygninger i internasjonalt luftrom over havområder i nord. 

– I fjor utførte norske jagerfly 24 QRA-oppdrag der de identifiserte 43 russiske militære fly. Dette antallet var litt lavere enn i tidligere år, sier han. 

QRA (Quick Reaction Alert) viser til Nato-oppdraget om kontinuerlig kampflyberedskap som løses av Luftforsvaret ved Evenes flystasjon. To norske F-35 jagerfly er alltid klare til å rykke ut for å identifisere og dokumentere ukjente fly i nærheten av norsk luftrom – og om nødvendig hindre dem fra å ta seg ulovlig inn i nevnte luftrom.  

Regelmessige strategiske tokt

Russlands forsvarsministerium bemerker òg at fly under kommandoen for langdistanseflygninger – som inngår i landets strategiske atomstyrker – regelmessig utfører flygninger over nøytralt farvann i blant annet Arktis og Nord-Atlanteren.

Alle slike flygninger utføres i strengt samsvar med internasjonale regler for bruk av luftrommet, understrekes det også fra ministeriets side.

I april gjennomførte russiske strategiske bombefly to tokt over nøytralt farvann i Barentshavet og Norskehavet:

  • 25. april: To Tu-160 strategiske bombefly utførte en 14 timer lang flygning, ledsaget av tre MiG-31 jagerfly og to Il-78 tankfly.
  • 14. april: Et ukjent antall Tu-160 strategiske bombefly, trolig også akkompagnert av jagerfly og tankfly, gjennomførte en tilsvarende flygning.

Forsvarets QRA-statistikk for de siste årene

  • 2022: 24 utrykninger med 43 identifiserte fly
  • 2021: 34 utrykninger med 58 identifiserte fly
  • 2020: 50 utrykninger med 96 identifiserte fly
  • 2019: 38 utrykninger med 83 identifiserte fly
  • 2018: 57 utrykninger med 100 identifiserte fly
  • 2017: 37 utrykninger med 59 identifiserte fly

LES OGSÅ:

Nøkkelord