Formidable Shield ved Andøya: – Demonstrasjon på troverdig avskrekking og forsvar i nord

Ved Bodø havn før startskuddet for Formidable Shield 2023: Sjef for den norske marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud (f.v.); nestkommanderende i STRIKFORNATO, kontreadmiral James Morley – samt sjef for Task Force 64 i USAs sjette flåte, flaggkommandør Jonathan D. Lipps. (Foto: Astri Edvardsen)

Bodø (High North News): – Å integrere sjø-, luft- og landstyrker i en øvelse ved høye breddegrader demonstrerer alliansens evne til avskrekking og forsvar bedre enn noen andre steder, sier Jonathan D. Lipps, sjef for Task Force 64 i USAs sjette flåte.

Tidligere denne uka startet den maritime skarpskytingsøvelsen Formidable Shield utenfor Andøya.

Totalt trener rundt 4000 personer fra 13 land på luft- og missilvern under ledelse av USAs sjette flåte og Natos maritime kampstab STRIKFORNATO.  

Før startskuddet gikk møtte High North News den norske marinesjefen og allierte øvingsledere i Bodø, der flere deltakende skip lå til kai. Øvelsen involverer en rekke marinefartøy som to destroyere og 12 fregatter, samt ulike luft- og bakkestyrker.

Hvorfor er det viktig for Norge å være vertsnasjon for denne øvelsen?

Sjef for Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud. (Foto: Astri Edvardsen)

– Å samarbeide med allierte er en svært viktig del av forsvarskonseptet vårt. Dette er en øvelse med avanserte scenarioer som løfter oss til et høyt nivå både enkeltvis og kollektivt i alliansen. For vår det er det bra at USA og STRIKFORNATO tar ansvaret for å arrangere slik øvingsaktivitet. Dette er ikke en type øvelse som vi kan gjennomføre på egen hånd, sier sjef for Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud. 

– Det er også viktig å sørge for at de allierte er kjente med å operere her i nord. De får erfaring med å operere ved vår kyst, kjennskap til mindre satellittdekning, andre værforhold – og ikke minst normalbildet i våre områder. I tillegg får de erfaring med å bruke det norske logistikksystemet, samt med å forholde seg til ulike deler av Forsvaret. Vi får også trening i noen deler ved alliert mottak, fortsetter han.

Ekstra vektig i nord

Norge var vertsland for Formidable Shield for første gang i 2021. Da som nå foregår den første fasen i skytefeltet utenfor Andøya (8.-13. mai), før øvelsen så fortsetter i et skytefelt ved Hybridene utenfor Skottlands vestkyst.

Valget av Nord-Norge og Andøya som et av øvingsområdene er tatt av USAs sjette flåte og nevnte kampstab, og begrunnelsen er følgende:

Sjef for Task Force 64 i USAs sjette flåte, flaggkommandør Jonathan D. Lipps. (Foto: Astri Edvardsen)

– Å integrere sjø-, luft- og landstyrker i en øvelse ved høye breddegrader demonstrerer alliansens evne til avskrekking og forsvar bedre enn noen andre steder. Vi har også sjelden en slik mulighet til å øve så langt nord med skip fra mange land – USA, Norge, Spania, Italia og så videre, sier flaggkommandør Jonathan D. Lipps, sjef for Task Force 64 i USAs sjette flåte og offiser for taktisk kontroll under øvelsen.

– For en uke siden gikk jeg i shorts i Napoli, Sør-Italia. For få dager siden var jeg på broen til den spanske fregatten Blas De Lezo, øvelsens flaggskip, og observerte seilingen gjennom en snøstorm. Og her ser vi snø på fjelltoppene. Alliansen opparbeider seg veldig gode erfaringer og lærdommer av å bruke disse kapabilitetene i dette operasjonsmiljøet, legger han til.

Lipps forklarer også hvorfor det skal øves både her nord og utenfor Skottland:

– Dette viser omfanget innenfor moderne krigføring. Når vi ønsker sømløst integrert og troverdig avskrekking, må vi gjøre det i en skala på mer enn 1000 kilometer.

NOTAM-kart som viser militære øvingsområder (rød farge) under Formidable Shield i perioden 8. til 13. mai. (Skjermdump fra NOTAM Info)

– Ingen overraskelse for russerne

Sist torsdag meldte Forsvaret at det framover venter både stor alliert og russisk aktivitet i norske havområder – da blant annet i lys av hektisk alliert øvingsvirksomhet, som Formidable Shield.

Kan du si noe mer om hvilken russisk maritim aktivitet dere forventer?

– Formidable Shield er en defensiv øvelse som har blitt gjennomført annethvert år siden 2015. Årets utgave er lenge planlagt, og ikke noen overraskelse for russerne. Det er ikke noe i øvelsen i seg selv som skulle framkalle en russisk respons, og så får vi se hvordan dette utvikler seg underveis, svarer marinesjef Gimmingsrud.

Ifølge Forsvaret har ikke den russiske Nordflåten blitt særskilt informert om øvelsen, slik som ved fjorårets storskala militærøvelse Cold Response.

Denne type informasjonsformidling er ikke vanlig praksis ved øvelser av Formidable Shields størrelse eller påkrevd i henhold til Wien-dokumentet. På generell basis er det et forebyggende grep for å unngå mulige feiltolkninger.

– Ikke eskalerende eller provokativ

I kjølvannet av at Formidable Shield også omtales som en demonstrasjon av Natos evne til avskrekking, spør HNN om hvordan denne avskrekkingen er kalibrert for at den ikke skal virke eskalerende overfor Russland.  

– Formidable Shield er en defensiv øvelse fokusert på luft- og missilforsvar, og er ikke eskalerende eller provokativ. Den er planlagt over lengre tid, og da ikke som svar til en nasjon eller en spesiell geopolitisk situasjon. Våre team har vært transparente i kommunikasjonen rundt øvelsen, og vi er forpliktet til sikkerheten til alle deltakende nasjoner og nasjoner i nærheten av øvingsområdet, svarer talsperson for USAs sjette flåte, kapteinløytnant Tyler Barker.

I høst demonstrerte USA et nytt våpensystem ved Andøya – og søkte da «å være provokativ uten å være eskalerende» vis-à-vis Russland, ifølge oberstløytnant Lawrence Melnicoff ved USAs kommando for spesialoperasjoner i Europa (SOCEUR).

Virkelighetstro scenarioer

Målet med Formidable Shield er å styrke alliert evne til å samvirke innenfor Natos integrerte luft- og missilforsvarskonsept.

I forlengelsen er det en kompleks øvelse, som marinesjef Gimmingsrud får i oppdrag å fortelle om med enkle ord:

– Vi skal øve på forsvar mot luft- og missiltrusler, og vil gjøre det som en integrert styrke med fartøyer, fly og landbasert luftvern. Droner vil simulere fly og missiler som vi skal skyte med skarpt på. Øvingsscenarioene har høy grad av realisme med hensyn til hastigheten de vil fly med og hvor mange som kan komme samtidig.

– Under enklere skyteøvelser er det strammere rammer for de som skyter, både med tanke på tid og rom. Under Formidable Shield må enhetene i større grad basere seg på situasjonsbildet som de klarer å danne gjennom egne og andre enheters sensorer og systemer, utdyper han.

Skipenes kampsystemer får prøvd seg mot noen av de mest utfordrende missilene.

Nestkommanderende i STRIKFORNATO og ansvarlig offiser for øvelsen, kontreadmiral James Morley

Ulike missiltrusler

Lipps, sjefen for CTF-64, gir et nærmere innblikk i hvilke missiltrusler som de vil trene på å nøytralisere.

– Missilene spenner fra subsoniske, med hastighet lavere enn lydens – via supersoniske, som har hastighet større enn lydens – helt opp til ballistiske eller hypersoniske, som er lik fem ganger lydhastigheten eller større, sier han og fortsetter:

– Vi vil spore alle slike typer missiltrusler og dele informasjon om dem på tvers av alle domener og mange systemer. Både adressering av konkrete missiltrusler og evnen til informasjonsdeling på tvers av nettverksarkitekturen er viktig, sier Lipps og viser til deltakende enheter på øvelsen, STRIKFORNATO, Natos luftkommando (AIRCOM) og maritime kommando (MARCOM).

– Skipenes kampsystemer får altså prøvd seg mot noen av de mest utfordrende missilene, inkludert sporing av ballistiske missiler, supplerer kontreadmiral James Morley, nestkommanderende i STRIKFORNATO og ansvarlig offiser for øvelsen.

Mange medvirkende styrker

Ifølge Morley er Formidable Shield den fremste øvingen på integrert luft- og missilforsvar med skarpskyting i Europa. Han framhever også betydningen av å koble inn land- og luftstyrker i det maritime miljøet.

Nestkommanderende i STRIKFORNATO, kontreadmiral James Morley. (Foto: Astri Edvardsen)

– Under øvelsen vil vi jobbe synkront og bruke samme nettverk – og underveis identifisere hull og mangler i vår evne til å gjøre dette. For alt vil ikke fungere optimalt. Vi gjør ikke dette for å demonstrere perfeksjon, men for å dra lærdommer, trene operatører og bli vante til dette operasjonsmiljøet, sier Morley.

I tillegg til marinefartøy, deltar følgende andre enheter i øvingsdelen ved Andøya:

  • Fra norsk side: Kystjegerkommandoen, Luftforsvarets kontroll- og varslingssenter, F-35 jagerfly, Luftvernbataljonen ved Evenes og Hæren med kampluftvern – herunder med det missilbaserte luftvernsystemet NASAMS.
  • Fra amerikansk side: Poseidon P-8 maritime patruljefly, det langtrekkende rakettartillerisystemet HIMARS, en maritim luftkontrollskvadron, samt to team innenfor rekognosering og kontra-rekognosering fra marinekorpset.

– Den første demonstrasjonen av HIMARS i Norge var under Formidable Shield ved Andøya i 2021. Nå fortsetter vi med å modne integrasjonen ved også å inkludere marinekorpsets taktiske luftoperasjonssenter og radar, samt styrker innenfor rekognosering og kontra-rekognosering. Disse opererer på land og støtter både sjø- og luftstyrker som skal utføre operasjoner på skyte- og øvingsfeltet, forteller Lipps.

På tirsdag øvde amerikanske marinesoldater med HIMARS på Andøya skyte- og øvingsfelt. Dette er et amerikansk mobilt rakettartillerisystem som gir langtrekkende presisjonsild, da på opptil 30 mil. I april trente også marinesoldatene og Brigade Nords artilleribataljon med dette våpensystemet på Setermoen. (Film: USAs sjette flåte)

Favner mye

Formidable Shield har også en dobbel øvingsdimensjon, poengterer Morley i forlengelsen av stikkordene fra Gimmingsrud og Lipps.

– Vi pleier å gjøre ting i to seksjoner. I den ene delen trener vi våre operatørers evne til å koordinere sjø-, luft- og landaktivitet uten bruk av våpensystemer og skarp ammunisjon i praksis. I den andre delen bruker vi spesifikke muligheter på å teste våpensystemene med skarpskytingstrening. Det er veldig sjelden at vi har muligheten til å bringe disse to delene sammen i en multinasjonal sammenheng, sier han.

I tillegg har øvelsen i seg et tosidig budskap, bemerker Morley:

– På et overordnet nivå formidler dette en klar melding til enhver motstander om at vi er klare til å verne Natos territorium og opptrer på en aktiv måte som en defensiv allianse. Så vi øver oss på forsvar – og forhåpentligvis skapes en betydelig avskrekkende effekt. Internt er også dette en forsikring overfor allierte og partnere om at vi er forberedte til å forsvare dem.

LES OGSÅ:

Nøkkelord