Norske og svenske kampfly på oppdrag med amerikanske B-52

Samvirke mellom JAS Gripen, F-35 og B-52

Amerikanske B-52, to svenske JAS Gripen og to norske F-35 samvirket denne uken vest for Andøya i Nordland. (Foto: Forsvaret).

– At Sverige deltar er veldig bra, fastslår generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret. Han sier at Luftforsvaret vurderer hvorvidt et felles nordisk luftoperasjonssenter skal etableres.

Svenske og norske kampfly har denne uken øvd sammen med amerikanske strategiske bombefly over Nordland og Troms.

De amerikanske B-52 bombeflyene tok av fra Minot Air Force Base i Nord-Dakota i USA, og møtte i morgentimene torsdag to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya. 

De fire nordiske kampflyene eskorterte så USAs B-52 over norsk territorium. Dette er første gang det gis ut bilder fra et slikt oppdrag med disse tre nasjonene sammen, opplyser Forsvaret i en pressemelding. 

250 moderne kampfly

– At Sverige deltar er veldig bra, fastslår generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret. 

– En integrering av Sverige i NATO vil gi oss økt felles kampkraft. Det unike med luftdimensjonen innen militære operasjoner er det store fortrinnet den som kontrollerer luften har. Det gir bakke- og sjøstyrkene forutsetningene for å lykkes, sier han. 

Med Sverige og Finland i NATO vil Norden i felleskap ha omtrent 250 moderne kampfly. 

– Å se våre JAS Gripen jagerfly sammen med flere av de tyngste amerikanske flyene, og norske F-35, er et godt visuelt bilde på styrken og solidariteten i NATO. Øyeblikk som dette uttrykker den militære slagkraften som eksisterer i NATO, men enda viktigere, samholdet i alliansen sier generalmajor Carl-Johan Edström, sjef for det svenske Flygvapnet i meldingen. 

Luftforsvaret har i lang tid hatt et godt samarbeid med svenskene. Som High North News tidligere har omtalt ser Norge, Sverige og Finland på mulighetene for økt samarbeid og mer felles øving og trening. 

Felles nordisk kommando

– Et mulig tiltak vi i Luftforsvaret ser på er hvorvidt vi skal etablere et felles nordisk luftoperasjonssenter. Her vil de nordiske luftressursene og operasjonene kunne planlegges, ledes og gjennomføres på tvers. Vi mener dette vil gi en betydelig styrking av vårt kollektive forsvar, sier Folland.

På tross av økt nordisk samarbeid er det NATO som allianse og helhet som er Norges sikkerhetsgaranti. Alliert øving og trening er viktig for å styrke forsvarsevnen. Allierte operasjoner i nordområdene og vårt nærområde bidrar til å videreutvikle kunnskap og kompetanse, poengterer Forsvaret. 

– En integrering av Sverige i NATO vil gi oss økt felles kampkraft. 

Generalmajor Rolf Folland, sjef Luftforsvaret.

Treningsoppdrag i indre Troms

Oppgaven til de amerikanske bombeflyene var blant annet å gjennomføre et treningsoppdrag i et øvingsfelt i indre Troms. En B-52 gjennomførte trening med Hæren i Setermoen skytefelt, som ledet flyene inn på målet.

Forsvaret skriver at luftoperasjonene som ble gjennomført krever godt taktisk samarbeid mellom nasjonene, flytypene og bakkestyrker som deltar i oppdraget.

Såkalte Bomber Task Force-operasjoner gjennomføres etter rutine på det europeiske kontinentet. I Norge har slike operasjoner blitt en etablert arena for samvirke mellom norske og amerikanske fly, der disse trener sammen med styrker på bakken og på sjøen i avanserte treningsscenarioer. 

Bombeflyene skal for en periode stasjoneres på flybasen Royal Air Force Fairford i Storbritannia. 

Les også

Nøkkelord