Arctic Challenge Exercise 2023: 150 militærfly fra 14 land skal øve over Nordkalotten

Arctic Challenge Exercise ble sist gjennomført i 2021: Her bryter et amerikansk F-16 jagerfly ut av en flyformasjon med svenske fly ved Luleå-Kallax flybase i Nord-Sverige. (Foto: Ali Stewart/US Air Force)

I slutten av mai starter den storskala jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise på tvers av Norge, Finland og Sverige. Hovedaktiviteten vil foregå i nord – og byr på den første store øvingen med F-35 i Europa.

29. mai til 9. juni går den nordiske jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) av stabelen.

Rundt 150 fly og 3000 personer fra 14 land skal øve på tvers av vertslandene Norge, Finland og Sverige – i hovedsak over landenes nordlige regioner. I Nord-Norge vil aktiviteten primært finne sted i et område utenfor Helgelandskysten.

ACE har blitt arrangert i norsk-finsk-svensk regi annethvert år siden 2013, og er en del av det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO.

Som ved tidligere utgaver deltar også andre land. Med på årets øving er Danmark, USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Sveits, Tsjekkia og Italia. Nato vil også delta med fly utstyrt med varslings- og kontrollsystem (AWACS).

Dette blir en av de største luftøvelsene i Europa i 2023 – og den første store øvingen med jagerflyene F-35 i europeisk kontekst. Disse femtegenerasjons kampflyene vil delta fra Norge, USA, Storbritannia, Nederland og Italia. Dette er også den første ACE-utgaven med Finland som Nato-medlem.

Finsk øvingsledelse

ACE vil foregå ut fra fire flybaser: Rovaniemi i Nord-Finland og Pirkkala i Sørvest-Finland, Luleå-Kallax i Nord-Sverige og Ørland i Midt-Norge.

Finland har hovedansvaret for årets øvelse, og den skal ledes av det finske luftforsvarets operasjonssjef, oberst Henrik Elo. Med som nestkommanderende er oberstene Carl-Fredrik Edström og oberst Andreas Johansen fra henholdsvis svensk og norsk luftforsvar.

– Arctic Challenge Exercise er nå veletablert som et nordisk øvingskonsept som, i sin nåværende form, gir deltakerne muligheten til å utvikle samvirke mellom fjerde- og femtegenerasjons jagerfly og avanserte luftvernsystemer. Øvingsområdet er vidstrakt, noe som muliggjør trening på taktisk utfordrende scenarioer med et stort antall fly, sier Elo i en pressemelding.

Målet med ACE er å styrke deltakernes evne til å gjennomføre kampoppgaver innenfor store multinasjonale luftoperasjoner på en trygg og effektiv måte. I forlengelsen utvikles luftkampmetoder og taktikk mellom de ulike jagerflytypene. I tillegg til F-35, vil øvelsen inkludere jagerfly av typen F-16, JAS Gripen og F/A-18 Hornet – samt samband-, transport- og tankfly.

Gjennom det grensekryssende konseptet øves det også på interoperabilitet, ordninger for vertslandsstøtte og mottak av internasjonal assistanse.

Tidligere utgaver

Årets versjon av ACE blir den største i rekken. Deltakelsen på de tidligere utgavene ser slik ut:

  • ACE 2021 (pandemiår): Rundt 70 fly og 3000 personer fra åtte land: vertslandene, Danmark, USA, Storbritannia, Tyskland og Nederland.
  • ACE 2019: Rundt 140 fly og 4000 personer fra ni land: vertslandene, Danmark, USA, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike.
  • ACE 2017: Over 100 fly og over 1000 personer fra 11 land: vertslandene, USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia og Sveits.
  • ACE 2015: Rundt 115 fly og 3600 personer fra ni land: vertslandene, USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Nederland og Sveits.
  • ACE 2013: Rundt 75 fly fra fem land: vertslandene, USA og Storbritannia.
  • I tillegg til Rovaniemi, Luleå-Kallax og Ørland, har flystasjonen i Bodø blitt brukt ved disse tidligere utgavene av øvelsen.

LES OGSÅ:

Nøkkelord