Den russiske Nordflåten med tett øvingsaktivitet gjennom hele mai

Nordflåtens destroyere, som Viseadmiral Kulakov av Udaloy-klassen, har vært i sving for flere øvelser i det siste. (Foto: Russlands presidentembete)

I mai har den russiske Nordflåten gjennomført 19 marine- og luftøvelser. De største av dem involverte rundt 15 marinefartøy samt militære fly og helikoptre. Øving på (anti)ubåtkrigføring har vært mest sentralt.  

I begynnelsen av mai meldte Forsvaret om en forventning om stor russisk maritim aktivitet i norske nærområder i kommende tid – da blant annet i lys av hektisk alliert øvingsvirksomhet. 

Gjennom denne måneden foregikk følgende alliert aktivitet i nord:

Samtidig har den russiske Nordflåten vært i sving med 19 øvinger i mai, som rapportert av Russlands forsvarsministerium. De fleste har vært av mindre skala, mens tre utpeker seg som mer omfangsrike og komplekse. Sentrale stikkord for øvingsaktiviteten er (anti)ubåtkrigføring og skarpskyting mot ulike typer mål.

Storparten av øvelsene er også omtalt som planlagte – altså en del av Nordflåtens årshjul for trening. Nedenfor følger en ukevis oversikt.

Uke 22

30. mai: Destroyerne Severomorsk, Viseadmiral Kulakov og Admiral Levtsjenko utførte skarpskyting med artilleri og luftvernmissiler i Barentshavet. Disse inngikk i en søk- og angrepsgruppe som trente på et sjøslag mot en simulert fiendtlig skipsgruppe, utpekt av det mindre missilskipet Rassvjet og det mindre ubåtskipet Brest.

Øvingen inkluderte også skyting med det luftbårne missilet Kinzjal på luftmål, som en bombe levert av jagerflyet Su-33. Kinzjal-missiler kan fyres ut fra Tu-22M3 bombefly eller MiG-31K jagerfly. Skipene praktiserte òg samvirke med Ka-27 helikoptre, og kampenheter utførte artilleriskyting mot kystmål på Fiskerhalvøya som forestilte fiendtlige avfyringspunkter og kommandoposter.

Uke 21

27. mai: Destroyerne Severomorsk, Viseadmiral Kulakov og Admiral Levtsjenko la ut på flere dagers øvelse på antiubåtkrigføring i Barentshavet, støttet av minerydderen Solovetskij Junga. Flere ubåter var involvert i øvingen. Overflateskipene jaget ubåtene og avfyrte treningstorpedoer mot undervannsmålene, samt skjøt med antiubåt-missilsystemet Rastrub-B.

25. mai: Destroyeren Admiral Usjakov og Su-24 bombe- og rekognoseringsfly øvde på henholdsvis luftvern og luftangrep i Barentshavet.

24. mai (a): Sjø- og luftstyrker utførte en kompleks øvelse i Barentshavet – Kumsja 2023 – med 15 overflateskip, ubåter og støtteskip, samt luftstyrker. Under denne demonstrerte flåten sine kampevner, blant annet skarpskyting med luftvernmissiler og artilleri, for studenter ved militærakademiet til den russiske generalstaben og militærakademiet til Belarus.

Involverte skip var blant annet destroyerne Admiral Usjakov og Viseadmiral Kulakov, det mindre missilskipet Rassvjet, samt mineryddingsfartøyene Solovetskij Junga og Jadrin.

I luften opererte Su-24 angrepsfly, MiG-29K jagerfly, Il-38 maritime patrulje- og antiubåtfly og Ka-27PL antiubåthelikoptre. Øving på søk og redning inngikk også med rednings- og slepeskipet Nikolaj Tsjiker, to dykkerbåter og Ka-27PS søk- og redningshelikoptre.

24. mai (b): Su-30SM jagerfly øvde i arktisk luftrom på et simulert gruppeangrep mot bakke- og sjømål, samt på kampmanøvrer i ulike høyder.

22. mai: MiG-29K jagerfly utførte treningsskyting med luft-til-luft-missiler og 30-millimeter maskinkanon mot luftmål på et skytefelt i Barentshavet.

Uke 20

19.-20. mai: Sjø- og luftstyrker øvde på antiubåtkrigføring, luftvern, samt søk og redning i Barentshavet. Øvelsen involverte rundt 15 overflateskip, ubåter og støttefartøyer, samt ulike fly og helikoptre. Kun destroyerne Admiral Usjakov og Viseadmiral Kulakov ble nevnt med navn/spesifikasjon.

19. mai: Antiubåthelikoptre og SAR-helikoptre øvde henholdsvis på søk, deteksjon og sporing av en ubåt, samt sjøredningsoperasjoner, over Kolafjorden i Barentshavet.

18. mai (a): Det mindre antiubåtskipet Onega øvde over flere dager på ubåtjakt og angrep i Kvitsjøen. En ubåt ga på sin side motstand og trente på torpedoangrep mot skipet.

18. mai (b): Angrepsfly av typen Su-25UTG utførte treningsflygninger i arktisk luftrom.

16. mai (a): Det mindre antiubåtskipet Narjan-Mar øvde over få dager på ubåtjakt og angrep ved bruk av dybdebomber i Kvitsjøen. En ubåt trente på torpedoangrep mot skipet.

16. mai (b): Jagerfly av typen Su-33 og Su-30SM, samt Su-25UTG angrepsfly øvde på kampmanøvere i luftrommet over Kolahalvøya.

15. mai: Destroyeren Admiral Usjakov gjennomførte skarpskytingstrening i Barentshavet over flere dager, da artilleriskyting mot både kyst- og sjølmål.

Uke 19

12. mai: Det mindre antiubåtskipet Narjan-Mar trente på luftvern mot simulerte angrep fra Su-24 bombe- og rekognoseringsfly i Kvitsjøen.

11. mai: Det mindre antiubåtskipet Onega øvde i Kvitsjøen på ubåtjakt, bruk av antiubåtvåpen og luftvern mot simulerte angrep fra Iljusjin Il-38 maritime patrulje- og antiubåtfly.

10. mai: Mineryddingsfartøyene Jadrin og Solovetskij Junga trente på rydding av miner i Barentshavet utplassert av det mindre antiubåtskipet Brest. De to førstnevnte trente også på artilleriskyting mot imiterte flytende miner, samt samhandling i russisk kystsone.

Landgangsskipet Ivan Gren kan frakte opptil 300 fallskjermjegere, rundt 13 stridsvogner eller 36 pansrede kjøretøy. (Foto: Oleg Erm, CC BY-SA 4.0, Wikipedia)

Uke 18

4. mai: De mindre antiubåtskipene Narjan-Mar og Onega trente i Kvitsjøen på artilleriskyting mot sjø-, land- og luftmål, dels simulert av et Il-38 maritimt patrulje- og antiubåtfly.

3. mai: Mineryddingsfartøyene Jadrin og Solovetskij Junga øvde på søk, oppdagelse og ødeleggelse av miner i Barentshavet.

2. mai: Det store landgangsskipet Ivan Gren trente på artilleriskyting i Barentshavet mot sjø-, land- og luftmål.

I april utførte Nordflåten også flere øvelser med marinestyrker og flystyrker. På tampen av samme måned ble også en gruppe russiske strategiske bombefly, jagerfly og tankfly identifisert i internasjonalt luftrom utenfor Finnmarkskysten.

LES OGSÅ:

Nøkkelord