Ny svalbardmelding på beddingen

Emilie Enger Mehl på Svalbard

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har ansvar for Svalbard og polarområdene. Her er hun på sitt første møte med næringsliv og politikere på Svalbard i januar 2022. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Regjeringen varsler ny stortingsmelding om Svalbard allerede i 2024. Nå trengs en samlet gjennomgang av svalbardpolitikken, sier justis- og beredskapsministeren og sikter til nye utfordringer i lys av klimaendringer og den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Siste svalbardmelding kom i 2016. Regjeringen starter nå arbeidet med en ny svalbardmelding som vil komme i 2024, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding onsdag.

– Det er nå behov for å foreta en samlet gjennomgang av svalbardpolitikken og legge kursen for Svalbard framover. Gjennom arbeidet med en ny svalbardmelding, vil vi legge grunnlaget for en stabil og forutsigbar forvaltning av Svalbard i tråd med de overordnede målene i svalbardpolitikken, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

I forlengelsen vises det til at svalbardpolitikken står overfor nye utfordringer i kjølvannet av klimaendringer, økt turisme og annen aktivitet – og ikke minst Russlands krig mot Ukraina.

Les også:

Vektlegger nasjonal kontroll

Våren 2022 satte regjeringen i verk personkontroll og kontroll med vareførsel på Svalbard for å styrke sikkerheten og oppsynet i nord. Den innførte også krav om at utenlandske statsborgere må ha bodd tre år i en norsk fastlandskommune for å få stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen. «Nasjonal kontroll er viktig i hele landet, også på Svalbard», understreker departementet i dagens pressemelding.  

Stortingsmeldinger om Svalbard, som vanligvis kommer med rundt ti års mellomrom, legger føringer for aktivitet og forvaltning på øygruppen i lang tid framover. Som ved tidligere runder, er den nye helhetlige gjennomgangen ment å bidra til balansert utvikling innenfor rammen av svalbardpolitikkens overordnede mål. Lokale aktører vil involveres i arbeidet med meldingen.

Tidligere denne uka tok Miljødirektoratet til orde for strengere reguleringer av ferdsel på Svalbard med henblikk på målet om å bevare øygruppens særegne villmarksnatur.

Overordnede mål for svalbardpolitikken

– En konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten

– Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd

– Bevaring av ro og stabilitet i området

– Bevaring av områdets særegne villmarksnatur

– Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen

(Formulert i svalbardmeldingen av 1986 og gjentatt i senere meldinger)

LES OGSÅ:

Nøkkelord