– For lite debatt om de særskilte utfordringene som Svalbard medfører

Andreas Østhagen og Geir Hønneland under Arctic Connections i Roma i 2019. (Foto: Trine Jonassen, High North News)
Andreas Østhagen og Geir Hønneland fra Nordområdesenteret og Fridtjof Nansen institutt bidrar på Svalbard neste uke. Her er paret fotografert under konferansen "Arctic Connections" i Roma i 2019. (Foto: Trine Jonassen)

– Svalbard er den plassen vi er nødt til å forholde oss til både russiske borgere og russiske myndigheter, sier seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt Andreas Østhagen. Neste uke arrangeres en seminarserie på Svalbard for å øke kunnskapsnivået rundt Svalbards geopolitiske rolle.

Fra 10. til 12. oktober samles representanter fra flere internasjonale universiteter, forsvaret, forskning og arktisk presse på Svalbard for å diskutere Svalbards geopoliske rolle.

Det er Fridtjof Nansens institutt (FNI) som er vertskap, og forsker Andreas Østhagen sier at seminarserien henger sammen med FNIs forskning på Svalbard, nordområdene og Arktis, og har som formål å få frem både kunnskap og nyanser når det gjelder Svalbard.

Også sjefredaktør Arne O. Holm deltar med innsikt om både fortidens og dagens utvikling på Svalbard.

Vil øke kunnskapsnivået

Østhagen forklarer at seminaret på ettermiddagen den 10. oktober handler om samfunnsutvikling og lokale næringer. Og det arrangeres et såkalt pubinar på kvelden for en samtale med med over 30 studenter og unge forskere, samt en lukket workshop for unge forskere dagen etterpå, rettet mot geopolitikk.

– Hensikten er å øke kunnskapsnivået, sier Østhagen.

En sober og faktabasert debatt om disse problemstillingene trengs
Seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt og Nordområdesenteret, Andreas Østhagen

– Hvorfor det akkurat nå er viktig med dette fokuset på Svalbards geopolitiske rolle akkurat nå?

– Det altfor lite debatt om de særskilte utfordringene som Svalbard medfører. Når Russland kommer med utfordrende uttalelser om norsk politikk på Svalbard eller Kina stiller seg kritisk til norsk forskningspolitikk, må vi debattere disse tingene og nøste i hva som egentlig ligger bak, mener Østhagen.

Sikkerhetspolitiske problemer

Han peker blant annet på bruddet i en av to svalbardkabler rett før invasjonen av Ukraina;

– Da må vi også erkjenne at det er sikkerhetspolitiske problemstillinger inne i bildet. En sober og faktabasert debatt om disse problemstillingene trengs. Det er ofte misoppfatninger i både norsk og utenlandsk media om hvilke regler som gjelder og hvem som bestemmer på Svalbard, sier forskeren.

Han mener det er flere forskere og journalister som påstår at norsk suverenitet er omstridt.

– Det er den ikke. Da sammenblander man uenigheten om hva som gjelder til havs, altså suverene rettigheter, med hva som gjelder for Svalbard som helhet. Og så er det heller ikke å komme bort ifra at Svalbard er den plassen vi er nødt til å forholde oss til både russiske borgere og russiske myndigheter, gitt at det bor 450 russere i Barentsburg, avslutter Østhagen.

Les mer om seminarene her.

Les også:

Nøkkelord