Svalbard: Gruve 7 får to år til - men så er det helt slutt

Gruve 7, Svalbard
Clariant har kjøpt kull fra Store Norske på Svalbard  i 40 år til bruk i industri. Nå kjøper de resten av Store Norskes industrikull til produksjon. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Norges siste kullgruve får to bonus-år som følge av høy kullpris.

Den endrede verdenssituasjonen har ført til økt etterspørsel og økte priser på kull. Store Norske forlenger derfor driften av Gruve 7 til sommeren 2025. Frem til da skal de eksportere kull til industriproduksjon i Tyskland.

Da High North News snakker med administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske, har han nettopp vært hos de ansatte i Gruve 7 med kake. De har vært klar over planene ledelsen har jobbet med, men det var først torsdag kveld at siste del av avtalen med det tyske selskapet Clariant var i boks.

Jan Morten Ertsaas
AF Decom AS vil umiddelbart gå i gang med planlegging og mobilisering. Forventet anleggsstart er i mars 2021, med ferdigstillelse i desember 2021. (Foto av Jan Morten Ertsaas: Line Nagell Ylvisåker)
Direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Clariant har kjøpt kull fra Store Norske i 40 år til bruk i industri. Nå kjøper de resten av Store Norskes industrikull til produksjon.

– De kjøper det vi har tilrettelagt for med infrastruktur til å ta ut. Vi har ingen planer om og kommer ikke til å jobbe med planer for drift i andre områder etter sommeren 2025, sier Ertsaas.

Han er glad for at Store Norske nå får lengre tid til det han omtaler som en krevende og nødvendig omstilling av selskapet.

Vi må ha svar fra Longyearbyen lokalstyre i løpet av november.
Direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske

– Ikke minst er det gledelig for våre ansatte i Gruve 7 som får mer forutsigbarhet og kan stå lengre i jobb, sier Ertsaas.

Avventer energiverket i Longyearbyen

Opprinnelig skulle Gruve 7 stenge høsten 2023. Da det ble vedtatt at kullkraftverket i Longyearbyen skulle fases ut, forsvant formålet med driften av gruva. Det ville heller ikke være mulig med lønnsom drift av gruva på tidspunktet da avgjørelsen om stenging ble tatt. Nå har kullprisene steget markant som følge av krigen i Ukraina.

Det har også dieselprisene, og Longyearbyen lokalstyre vurderer overgangen til nytt energiverk på diesel på nytt. Avgjørelsen skal de ta i november, ifølge Svalbardposten.

I dag leverer Store Norske kull av to kvaliteter. Det ene er industrikull med lavt stein- og askeinnhold, det er dette finkullet Clariant har avtale om å kjøpe.

I tillegg har Gruve 7 kull med mer stein og aske som de har solgt til energiverket i Longyearbyen. Dette utgjør omtrent 30 prosent. Om ikke lenge må Store Norske ha svar på om Longyearbyen skal drives med kull etter 2023.

 Gruve 7. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)
Gruve 7. (Foto: Line Nagell Ylvisåker, High North News)
Gruve 7 på Svalbard. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

– Vi må ha svar fra Longyearbyen lokalstyre i løpet av november. Clariant kan kjøpe også dette kullet, og vi vet hva de vil betale for det. Vi kan selge det til dem, eller på markedet, sier Ertsaas.

– Det haster med omstilling

I tillegg til gruvedrift, har Store Norske betydelig aktivitet innen eiendom, logistikk og energi. I 2021 kjøpte Store Norske både hotellene og øvrig eiendomsportefølje av Hurtigruten Svalbard. Store Norske eier nå rundt 40 prosent av boligene i Longyearbyen i tillegg til en betydelig næringseiendomsportefølje. 

– De neste årene forsvinner mange industriarbeidsplasser på Svalbard, så det haster med omstilling og utvikling av næringslivet i Longyearbyen. Vi bidrar gjennom økt satsing på logistikk, fornybar energi og tilpasning av bygningsmassen til det grønne skiftet som kommer. Vi har vært et arktisk energiselskap i over hundre år, og har som ambisjon å videreføre denne rollen gjennom å bidra aktivt i omstillingen av dagens fossile energisystemer på Svalbard og i Arktis, sier Ertsaas.

Nøkkelord