PST: Svalbard og nordområdene er enda viktigere for Russland

Storskog: Nettopp dialogen er viktig for at grensa mellom Norge og Russland fortsatt skal være en fredelig grense. (Foto: Arne O. Holm).
– Den russiske grensa mot Norge gjør oss særlig interessante for Russland. Nordområdene er særlig interessant, sa assiserende PST-sjef Hedvig Moe. (Foto: Arne O. Holm).

Onsdag holdt PST pressekonferanse om etterretningstrusselen mot Norge. Nordområdene og spesifikt Svalbard har større betydning for Russland, framhever den assisterende PST-sjefen.

Trusselbildet for Norge på etterretningsfeltet var tema for en pressekonferanse som PST kalte inn til på onsdag.

Etterretningstrusselen fra Russland er stadig forhøyet i kjølvannet av Ukraina-krigen, konstaterer Hedvig Moe, assisterende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nordområdene og spesifikt Svalbard over tid har vært sentrale fokuspunkter for Russland, påpeker Moe og fortsetter:

– Vi vurderer disse som enda viktigere nå som spenningen stiger. Nærheten til den russiske grensa, samt øygruppen Svalbard, gjør at nordområdene har en viktig strategisk plassering.

– Den russiske grensa mot Norge gjør oss interessante for Russland. Nordområdene er særlig interessant, legger Moe til. 

Nå endrer Russland sannsynligvis sine metoder for informasjonsinnhenting. Framover forventer PST en mer offensiv bruk av digitale virkemidler, nettverksoperasjoner og bruk av menneskelige kilder. 

Onsdag kom også nyheten om at nok en russisk statsborger er arrestert i Nord-Norge for ulovlig fotovirksomhet.

Fare for sabotasjeangrep

Den assisterende PST-sjefen trekker også særlig fram at sabotasjetrusselen mot Norge er mer reell.

PST har tidligere framhevet den norske olje- og gassektorens sentrale rolle i nåtiden rundt å sikre Europa tilgang til energi. Å sikre infrastrukturen i norsk gassproduksjon har som kjent blitt enda viktigere.

Faren for sabotasje gjelder samtidig for all samfunnskritisk infrastruktur, eksempelvis innen kraftproduksjon, telekommunikasjon og Forsvaret, poengterer Moe.

– Det er en større fare for sabotasjeangrep mot Norge. Vi vurderer denne faren for å være mer reell enn den var før krigen startet. Samtidig vil vi understreke at en sabotasjeaksjon er et verstefallscenario. Vi vurderer det ikke som sannsynlig, men det kan heller ikke utelukkes i situasjonen med høy spenning.

– Russland har over tid kartlagt norsk infrastruktur. Det er en del av normalbildet knyttet til russisk etterretning i Norge. Vi er ikke i krig. I den situasjonen vi befinner oss i nå, tenker vi at informasjon om kritisk infrastruktur blir mer interessant for Russland enn tidligere, legger Moe til.

Ifølge PST vil Russland ha særlig interesse av å få tak i informasjon om planer som kan være relevant for landet krigføring i Ukraina. For eksempel kan dette gjelde norsk militær tilstedeværelse eller våpenleveranser til ukrainske styrker.

LES OGSÅ:

Nøkkelord