Store Norske planlegger «betydelig modernisering» av hus i Longyearbyen

Jan Morten Ertsaas
– Satsingen på både bolig- og næringseiendom er et viktig bidrag for å innfri svalbardpolitiske målsetninger og legge til rette for norsk bosetting på Svalbard, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske. (Arktivfoto: Line Nagell Ylvisåker)

Store Norske planlegger å investere over 200 millioner kroner i boligene de eier i Longyearbyen. Det handler om det selskapet kaller "en betydelig oppgradering" og skal gå fra vedlikeholdsetterslep og dårlig isolering til å oppfylle 2020-tallets krav om tekniske og miljøeffektive løsninger.

Store Norskes boliger i Longyearbyen skal gjennomgå en betydelig oppgradering og gå fra vedlikeholdsetterslep og dårlig isolering til å oppfylle 2020-tallets krav om tekniske og miljøeffektive løsninger.

Det betyr at Store Norske de neste årene planlegger å investere over 200 millioner kroner i boligene, melder Store Norske i en pressemelding.

Investeringene kommer i forbindelse med energiomstillingen fra fossil til fornybar energi i Longyearbyen og krav til effektiv og bærekraftig eiendomsforvaltning i Longyearbyen.

Attraktive boliger

– Utvikling og forvaltning av bolig- og næringseiendom i Longyearbyen og på Svalbard er en viktig del av strategien til Store Norske. I 2021 utvidet vi eiendomsvirksomheten med kjøp av hoteller, næringsbygg og boliger, og nå bygger vi campus til Svalbard folkehøgskole som skal stå ferdig i februar. Fremover er fokuset å renovere store deler av bygningsmassen, slik at de blir energieffektive og attraktive boliger for arbeidstakere på Svalbard, sier Sveinung Lystrup Thesen, eiendomssjef i Store Norske.

Store Norske er eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og driver, i tillegg til gruvedrift, innenfor områdene energi, logistikk og eiendom.

Store norske kjøper flere boliger på Svalbard.
Store norske kjøper flere boliger på Svalbard og eier nå 40 prosent av alle boligene i Longyearbyen. Kjøpet dreiser seg om de tre røde husene fra Longbo, samt ett til. (Foto: Store norske)
Store Norske eier rundt 40 prosent av bygningene i Longyearbyen. (Foto: Store Norske)

I dag eier Store Norske rundt 500 boliger på Svalbard, noe som utgjør rundt 40 prosent av den totale boligmassen.

Boligporteføljen består av en blanding av nytt og gammelt, der de typiske husene fra 50-, 60- og 70-tallet nå skal løftes mot en moderne energistandard.

Bevarer utsiden

– Det er en stor og krevende oppgave. Store Norske jobber ut fra at prosjektet vil gå over en tiårsperiode og koste flere hundre millioner kroner. Målet er å gjøre disse boligene tilpasset kravene om lav miljøbelastning og samtidig øke bokvalitet og attraktivitet. Det er store endringer i klimaet på Svalbard, og derfor er også klimatilpasning sentralt i prosjektet, sier Lystrup Thesen.

De karakteristiske Svalbard-boligene vil beholde sitt velkjente utvendige preg.

Vi har vært tydelig på at eiendom er et satsingsområde for Store Norske.
Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske

De største endringene vil ligge i innvendig oppgraderinger, med godt isolerte bygg, tekniske installasjoner som skal sikre lavere energiforbruk, og med bærekraftige materialvalg.

Satsingsområde

Store Norske har flere ganger tidligere gått inn med store summer for å bygge boliger i Longyearbyen. Mellom 2005 og 2013 ble det brukt 160 millioner på 108 boenheter, deriblant mange familieboliger.

I desember 2019 overtok Store Norske et nytt boligbygg med 12 familieleiligheter på Elvesletta Syd, og i 2022 kjøpte selskapet 76 leiligheter fra Longbo AS.

– I strategien vår har vi vært tydelig på at eiendom er et satsingsområde for Store Norske. I 2021 tok vi et viktig steg i retning av å realisere disse ambisjonene. Satsingen på både bolig- og næringseiendom er et viktig bidrag for å innfri svalbardpolitiske målsetninger og legge til rette for norsk bosetting på Svalbard, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Les også:

Nøkkelord