Russisk statseid selskap vil gjenoppta flygninger mellom Svalbard og Moskva

Svalbard lufthavn i Longyearbyen. (Foto: Erlend Bjørtvedt/Wikimedia Commons)
Svalbard lufthavn i Longyearbyen. (Foto: Erlend Bjørtvedt/Wikimedia Commons)

Trust Arktikugol, Russlands selskap på Svalbard, ber norske myndigheter om å få revitalisere charterflygninger mellom den russiske hovedstaden og Svalbard lufthavn i Longyearbyen. 

Trust Arktikugol, det russiske statseide gruveselskapet på Svalbard, vil starte opp igjen med charterflygninger mellom Moskva og flyplassen i Longyearbyen, melder Svalbardposten.

Selskapets direktør Ildar Neverov uttrykker dette ønsket i et brev til Sysselmesteren på Svalbard og Utenriksdepartementet. 

Pausen i flygningene var ment som et koronatiltak og kun akseptert fra selskapets side på den bakgrunn, vektlegger Neverov i brevet. I forlengelsen vises det til kraftig slitasje på personell, og dermed et stort behov for å bytte mannskaper i de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden.

Med hensyn til charterflygninger, peker også direktøren på turisme – som han tidligere har uttalt er et stort potensial for i nevnte bosetninger.

Flygeforbud også på Svalbard

Som del av sanksjonene mot Russland, er norsk luftrom stengt for alle russiske flygninger. Dette innbefatter flygninger (inkludert droneflygninger) utført av russiske selskaper, russiske borgere eller for russiske interesser. Flygeforbudet gjelder òg for luftrommet over Svalbard og Jan Mayen. Altså vil flygninger mellom Moskva og Longyearbyen kreve dispensasjon fra sanksjonsforskriften.

Mandag ble en russisk statsborger pågrepet i Hammerfest for droneflygning på Svalbard. En annen russisk statsborger, arrestert i Tromsø forrige tirsdag for brudd på samme sanksjonsforskrift, hadde tenkt seg til den nordlige, norske øygruppa.

Svalbard har blitt et stadig viktigere område for Russland, påpekte PST på en pressekonferanse i går, onsdag. 

Vedrørende spørsmål om mannskapsrotasjon og charterturisme, samt om landingstillatelser, henviser sysselmester Lars Fause til henholdsvis Utenriksdepartementet og Luftfartstilsynet.

Trust Arktikugol og dets datterselskap for reiseliv, Grumant, ble nylig ekskludert fra Svalbard reiselivsråd. Som også omtalt av High North News, planlegger russiske myndigheter storstilt oppgradering av infrastruktur i Barentsburg og Pyramiden.

LES OGSÅ:

Nøkkelord