Norge stenger grensa for turisme fra Russland

Storskog: Nettopp dialogen er viktig for at grensa mellom Norge og Russland fortsatt skal være en fredelig grense. (Foto: Arne O. Holm).
Storskog grensestasjon i Sør-Varanger, rundt 20 kilometer fra Kirkenes ved mellomriksveien til Russland. Dette er Norges eneste grensepasseringssted til Russland, og da også til en stat utenfor Schengen-samarbeidet. (Foto: Arne O. Holm)

Russiske borgere skal nektes innreise til Norge for turistbesøk eller for andre ikke-essensielle formål, melder Justis- og beredskapsdepartementet. Endringen gjelder fra kommende onsdag.

English version.

Regjeringen foretar ytterligere innskjerping av innreisemulighetene for russiske borgere.

– Russiske borgere som har turisme og andre ikke-essensielle reiser som formål vil bli bortvist ved innreise over yttergrensen, skriver Justis- og beredskapsdepartementet torsdag.

Innstrammingen gjelder både for de som har visum utstedt av Norge før visumpraksis ble strammet inn våren og sommeren 2022, og for de med visum utstedt av andre Schengen-land. 

Endringen trer i kraft onsdag 29. mai – og innebærer altså at politiet kan bortvise russiske borgere som omfattes av instruksen. 

I visse tilfeller vil det gis unntak. Dette gjelder eksempelvis ved besøk av nær familie bosatt i Norge – som foreldre, ektefeller, samboer eller barn – samt ved innreise for å arbeide eller studere i Norge eller andre Schengen-land. Utlendingsdirektoratet utdyper det nye innreiseregimet her.

– Beslutningen om å stramme inn innreisereglene er i tråd med norsk linje om å stå sammen med allierte og partnere i reaksjonene mot Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Norske myndigheter følger tett med på grenseområdene til Russland og trafikken over Storskog grensestasjon, og vil innføre nye tiltak om nødvendig, framholder også nevnte departement.

LES OGSÅ:

Nøkkelord