Øvelse nord: Forsvarsministeren: – Vi legger stor vekt på å få nok folk til Finnmark

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram startet uka i Bodø i forbindelse med beredskapssøvelsen Øvelse Nord som nå foregår ved Nord universitet. (Foto: Marie Staberg).

Bodø (High North News): Regjeringen vil bygge opp forsvaret lengst nord og etablere Finnmarksbrigaden. Å sikre bosetting i denne regionen er høyt på agendaen, ifølge forsvarsministeren. – Hvis det blir virkelig alvorlig, er man avhengig av sivilsamfunnet og at totalforsvaret virker, sier han.

Read in English

– Ved Porsangmoen i Finnmark er det bygg- og anleggsaktivitet nesten hvor enn man snur seg. Utviklingen er veldig positiv. Dette var en garnison som nesten var nedlagt for noen år siden, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et intervju med High North News. 

I den nye langtidsplanen for Forsvaret, som regjeringen nylig la fram, legges det stor vekt på styrking av Hæren og oppbyggingen av en helt ny Finnmarksbrigade i Norges nordligste fylke. 

– Regjeringen styrker Forsvaret generelt. Vi trenger et større forsvar med mer moderne kapabiliteter. Vi bygger opp fra det vi har, og det pågår allerede en oppbygging av Finnmark landforsvar, sier Gram.

Ny landmilitær struktur

Finnmark landforsvar er den samlede kommandoen for landmilitære styrker i Finnmark. Dette innebærer planlegging og ledelse av landoperasjoner i dette fylket. Kommandoen har hovedkvarter i Lakselv ved Garnisonen i Porsanger.

Landstyrkene består av Garnisonen i Sør-Varanger, Porsanger bataljon og Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17).

– Vi ser potensialet i å kunne utvide Finnmark landforsvar til brigadestørrelse, noe som vil gjøre det mulig for denne sammensatte styrken å operere mer selvstendig, sier Gram. 

En brigade består gjerne av mellom 3000 og 5000 soldater. I dag er Brigade Nord med tyngdepunkt i Indre Troms den eneste brigaden i det norske Forsvaret. 

Forsvarsministeren forklarer at den større satsingen på Finnmarksbrigaden betyr en ny infanteribataljon, en ny artilleribataljon og en rekke nye elementer knyttet til militærpoliti, ledelse og logistikk. Også Heimevernet styrkes lengst nord, med panservern og luftvernkapasiteter.

– Dette er en samlet satsing med utgangspunkt i det som allerede er under oppbygging.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Nordområdene har stor betydning for Russland, og Norges allierte har også blitt mer opptatte av regionen, påpeker Gram. – Vi ønsker mer alliert tilstedeværelse og aktivitet i nord, men vi ønsker samtidig at denne aktiviteten skal være 'kalibrert'. Det vil si at vi er opptatt av stabilitet i nord og forutsigbarhet, sier han. (Foto: Marie Staberg). 

Over 17 milliarder i investeringer 

Planen er at Finnmarksbrigaden skal bygges opp fram mot 2032. Investeringene er en kombinasjon av bygg- og anlegg, samt materiell. 

Ifølge forsvarsministeren er det snakk om 12 milliarder kroner i form av investeringer i kjøretøy, våpen og utstyr. I tillegg kommer kostnadene i bygg. 

– Totalt vil dette ligge på mellom 17 og 18 milliarder kroner. Dette er en betydelig styrking, sier han. 

– Viktig at det bor folk i Finnmark

En av de store utfordringene i Finnmark allerede i dag, er at folk flytter. Hva tenker du om utfordringene når det gjelder å få folk til å ta disse nye jobbene i Forsvaret lengst nord i landet?

– Vi legger nå stor vekt på å lykkes med å få nok folk til Nord-Troms, Finnmark og til Forsvaret generelt. Derfor handler det om alt fra å øke utdanningskapasiteten slik at flere utdannes – til at vi må bli bedre på å holde på folk. Vi satser mye på boligtilbudet, og det er allerede utviklet gode boligtilbud ved Porsanger. Dette må vi gjøre mer av.

Gram utdyper at andre tiltak blant annet handler om ulike ordninger og personalpolitiske tiltak som brukes i Forsvaret.

– Vi har prosesser med arbeidsorganisasjoner, som gjelder pensjonsspørsmål, lønnsinsentiver, særaldersgrense. Det er mange prosesser som pågår, som er viktige å få landet på en god måte slik at det blir attraktivt å være i Forsvaret, sier han og framholder:

– Når det gjelder tilflytting, er det veldig viktig at det bor folk i Finnmark og at dette er et fylke med vekst, utvikling, næringsliv, og aktivitet. Av strategiske årsaker for Norge er det viktig at dette ikke er folketomme områder. Hvis det blir virkelig alvorlig, er man avhengig av sivilsamfunnet og at totalforsvaret virker

Grensejegere, Garnisonen i Sør-Varanger
Grensejegere, tilhørende QRF-troppen (Quick Reaction Force) i Pasvikkompaniet, Garnisonen i Sør-Varanger. (Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret).

God respons i USA

Før besøket i Bodø var Gram i USA der han møtte forsvarsminister Lloyd Austin i Pentagon og senatorer i Kongressen. Gram forklarer at et av formålene for turen var å få presentert Norge nye forsvarsplan.

– Den ble særdeles godt mottatt i USA, sier forsvarsministeren, sier han og legger til:

– Langtidsplanen blir lagt merke til og det er veldig god respons på satsingen. USA har lenge vært opptatt av, med rette, at europeiske allierte må ta sin del av forsikringspremien og øke sine forsvarsbudsjetter. Det at vi når to-prosentmålet allerede i år er viktig. Og vi dobler nesten forsvarsbudsjettet fram mot 2036. 

Utdrag fra langtidsplanen for Forsvaret

Hæren utvikles fra én til tre brigader: én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør.

Finnmark landforsvar styrkes med kampluftvern, en artilleribataljon, en lett infanteribataljon, ingeniørkompani, etterretningskompani og styrket ledelse og videreutvikles til Finnmarksbrigaden.

Regjeringen vil legge til rette for et stort personell- og kompetanseløft i Forsvaret. 

Regjeringen vil ta flere grep for å gjøre personell- og kompetanseløftet mulig. Styrkingen av Forsvarets utdanningsinstitusjoner trappes opp.

Forsvarssektoren må også bli bedre på å rekruttere og beholde personell.

For å gjøre forsvarssektoren til en mer attraktiv arbeidsgiver arbeides det også med endringer av sektorens lønnsvilkår og insentiver.

For å lykkes med regjeringens personell- og kompetanseløft vil det være nødvendig med tiltak som legger til rette for en lengre militær yrkeskarriere

Les også

Nøkkelord