I dag stenger Finland hele grensa til Russland

Her er Raja-Joseppi, den nordligste grenseovergangen mellom Finland og Russland. Siden sist uke ble all trafikk over grensa mellom landene konsentrert hit. Fra natt til i dag, torsdag, ble også denne grensestasjonen stengt. (Foto: Arne O. Holm)

Natt til i dag stengte Finland den siste åpne grenseovergangen til Russland. – Gjennom denne beslutningen beskyttes Finlands nasjonale sikkerhet mot Russlands hybridoperasjon, sier innenriksminister Mari Rantanen.

English version.

Den finske regjeringen besluttet tirsdag at Raja-Jooseppi, den siste åpne grenseovergangen til Russland, skal stenges.

Stengingen ble iverksatt natt til i dag, torsdag, og gjelder fram til 13. desember.

– For tida muliggjør Russland instrumentalisering av mennesker og sender dem til tøffe vinterforhold ved Finlands grense. Finland handler besluttsomt for å sette en stopper for denne virksomheten, sier statsminister Petteri Orpo (Samlingspartiet).

Siden starten av august har nær 1000 tredjelandsborgere ankommet Finland fra Russland uten visum. Forrige onsdag var dette tallet 700. De fleste har søkt om asyl i Finland, og har kun oppholdt seg i Russland i et kort tidsrom.

Finske myndigheter vurderer at dette er en styrt migrasjonsbølge i regi av russiske myndigheter og andre aktører med kobling til internasjonal kriminalitet.

– I denne situasjonen er det nødvendig å stenge hele østgrensa. Gjennom denne beslutningen beskyttes Finlands nasjonale sikkerhet mot Russlands hybridoperasjon, uttaler innenriksminister Mari Rantanen (Sannfinnene).

Finlands innenriksminister Mari Rantanen (bildet) og statsminister Petteri Orpo kunngjorde tirsdag at hele østgrensa til Russland stenges. (Foto: Lauri Heikkinen/Den finske regjeringen)

Stegvise innstramminger

Finland har en 1340 kilometer lang landegrense til Russland. Den finske stengningen av grensa har foregått etappevis.  

I første omgang ble den sørøstre grensa med overgangsstedene Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra og Niirala stengt fra lørdag 18. november. Vedtaket gjelder fram til 18. februar.

Fra fredag 24. november ble overgangsstedene Vartius, Kuusamo og Salla stengt fram til 23. desember. Alle grenseoverganger ble da konsentrert til Raja-Jooseppi i Lappland – den nordligste grensestasjonen – som nå altså også har blitt stengt.

Fra natt til torsdag vil det ved Finlands ytre grenser kun være mulig å søke om asyl ved grenseoverganger i luft- og sjøtrafikk som er åpne. Finske statsborgere henvises også til grenseovergang ved flyplasser og havner.

Ved den niende grensestasjonen på østgrensa, Vainikkala, er kun godstrafikk tillatt, og den forblir åpen.  

Den finske grensestasjonen Raja-Joseppi ligger rundt 242 kilometer, tilsvarende 3,5 timers kjøring, fra byen Murmansk i Nordvest-Russland. (Foto: Arne O. Holm)

Den arktiske ruta

I luftlinje ligger Raja Jooseppi 15 mil fra Storskog, den eneste grenseovergangen mellom Norge og Russland.

Den siste tida har det blitt stilt spørsmål ved om det også kan komme en ny flyktningstrøm mot Storskog – med referanse til de nær 5500 som kom over russegrensa høsten 2015 og søkte om asyl i Norge. På tampen av samme år, etter at Storskog i praksis ble stengt for asylsøkere, opplevde også Finland en flyktningstrøm via Russland.

Per nå har det ikke kommet rapporter om økt trafikk over Storskog.

– Vi følger situasjonen tett, og det kan bli aktuelt for oss å stenge grensa på kort varsel ved behov, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB tidligere i november. 

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har også nylig bekreftet overfor TV2 at regjeringen er beredt til å stenge grensa om nødvendig. 

I fjor høst ble beredskapen i det norske grenseområdet til Russland styrket i lys av den russiske mobiliseringen av reservestyrker til krigen i Ukraina. Da ble også grensestengning aktualisert. 

Storskog grensestasjon i Sør-Varanger, rundt 20 kilometer fra Kirkenes ved mellomriksveien til Russland. Dette er Norges eneste grensepasseringssted til Russland, og da også til en stat utenfor Schengen-samarbeidet. (Foto: Arne O. Holm)

Ulike tolkninger

I 2015-2016 ble strømmen av asylsøkere via den arktiske ruta også forstått av mange i Norge og Finland som bevisst russisk politikk, og noen pekte direkte på russisk hybrid krigføring.

Seniorforskerne Arild Moe og Lars Rowe ved Fridtjof Nansens Institutt analyserte hendelsene ved den norsk-russiske grensa den høsten, og fant at det var andre plausible forklaringer.

– Sett under ett: Den mest sannsynlige forklaringen på den plutselige asylstrømmen var ganske enkelt at migranter fra ulike deler av verden, med varierende grad av beskyttelsesbehov, ble klar over muligheten for å komme seg til Schengen-området på en billigere og ikke minst mindre risikofylt måte enn tidligere, konkluderte de i en artikkel i Nordisk Østforum.

Påminnelse og avledning

I forrige uke redegjorde statsminister Orpo for sikkerheten ved østgrensa i riksdagen. I denne utdypet han forståelsen av Moskvas rolle og intensjoner i tilknytning tilstrømmingen av migranter uten visum.

– Russland har allerede i flere år forsøkt å skape splittelse, forstyrre samholdet i Europa og svekke den vestlige alliansen og den internasjonale regelbaserte orden. Det som nå skjer ved EUs grense er nok en episode, nok en akt i denne forestillinga, sa Orpo og fortsatte:

– Instrumentalisert innreise er en typisk form for påvirkning. Formålet kan være å undergrave det finske samfunnet gjennom å skape usikkerhet og splitte samfunnet. Samtidig ønsker Russland å minne om at Finland er sårbart for Russlands handlinger. Mer generelt handler dette om å svekke vestlig støtte til Ukraina ved å avlede oppmerksomheten bort fra Russlands pågående krig i Ukraina.

Med sin inntreden i Nato har også Finland vært forberedt på å bli utsatt for trusler av ulike typer, framholdt statsministeren.

Finland har vært beredt på påvirkningsoperasjoner, og vil ikke vakle, stadfestet statsminister Petteri Orpo i den nylige redegjørelsen rundt grensesikkerheten for riksdagen. (Foto: Stina Virkamäki/Den finske regjeringen)

Viss grensedialog

Orpo omtalte også finsk kontakt med russisk side:

– Vi har kommunisert med Russland om situasjonen i den grad det har vært mulig, via diplomatiske kanaler og gjennom normale kontakter ved grensen. Russland har forårsaket situasjonen og kan også sette en stopper for den.»

– Russlands narrativ er at stengningen av grensa er «anti-russisk politikk», hvis hensikt er å forverre hverdagen for mennesker som lever i både Finland og Russland. Det handler det ikke om. Målet med hver beslutning er at situasjonen ved grensa skal normaliseres så raskt som mulig. Dette er også i Russlands interesse, sa han. 

LES OGSÅ:

Nøkkelord