Regjeringen styrker kontrollen ved russegrensa – og er klar til å stenge den raskt

Soldater ved Garnisonen i Sør-Varanger, òg kjent som grensevakta, overvåker den norsk-russiske grensen mellom Finnmark fylke og Murmansk oblast. De får nå ny kapasitet i form av et politihelikopter. (Foto: Aleksander Ramsland/Forsvaret)

Fredag økes kapasiteten til å overvåke den norsk-russiske grensen i nord med et politihelikopter utstyrt med sensorer. Regjeringen vil også stenge grensen raskt om det skulle bli nødvendig, sier justis- og beredskapsministeren.

– Politiet har god kontroll på Storskog, og nå styrkes tilstedeværelsen i grenseområdet også utenfor grensestasjonen. Politihelikopteret er et nyttig verktøy for å følge med på grenseområdet fra norsk side, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding fredag.  

Beredskapen økes i lys av Russlands mobilisering av reservestyrker til krigen i Ukraina, og en mulig utreisenekt for russiske borgere. Justis- og beredskapsdepartementet viser til at dette øker risikoen for ulovlig grensepassering ved den norsk-russiske grensen utenfor Storskog grenseovergangssted.

Den 198 km lange russegrensa patruljeres og overvåkes av Forsvarets garnison i Sør-Varanger. Nå får altså denne grensevakta en ekstra ressurs i form av et politihelikopter med sensorer.

– Vi har tett dialog med politiet og tollvesenet om utviklingen på grensen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). (Foto: Rune Kongsro/Justis- og beredskapsdepartementet)

Beredt til å gjøre som Finland

Torsdag kunngjorde Finlands regjering innreisebegrensninger med sikte på fullstendig stans i turisttrafikk og relatert transitt fra Russland. Fra midnatt fredag vil grensepassering for russiske statsborgere med turistvisum og på transittreise bli sterkt innskrenket.

Innstrammingen begrunnes med utenrikspolitiske hensyn. Russlands militære mobilisering og det raskt økende antallet turister som kommer til og reiser via Finland, setter landets internasjonale posisjon og relasjoner i fare, sier den finske regjeringen.  

Den norske regjeringen er klar til å gjennomføre tilsvarende innskjerping som Finland, men vil avvente en eventuell iverksettelse, skriver Justis- og beredskapsdepartementet

– Vi vil stenge grensen raskt om det skulle bli nødvendig, og endringer kan komme på kort varsel. Det har vært få ankomster til Norge sammenlignet med Finland, og situasjonen er annerledes hos oss. Storskog er vår eneste grensestasjon mot Russland. Vi har tett dialog med politiet og tollvesenet om utviklingen på grensen, og kontrollerer alle som kommer nøye, sier justis- og beredskapsministeren.

Storskog: Nettopp dialogen er viktig for at grensa mellom Norge og Russland fortsatt skal være en fredelig grense. (Foto: Arne O. Holm).

Storskog grensestasjon er Norges eneste grensepasseringssted mot Russland, og da også med en stat utenfor Schengen-samarbeidet. Grensestasjonen kan nå fort bli stengt dersom regjeringen betrakter det som nødvendig. (Foto: Arne O. Holm). 

Finske humanitære unntak

Den finske regjeringens nye vedtak vil også innebære en dramatisk begrensning i kapasiteten til å motta visumsøknader i Russland. 

Vedtaket vil imidlertid ikke hindre innreiser for russiske borgere som betraktes som nødvendige av humanitære årsaker. Det samme gjelder innreiser som anses å være i Finlands nasjonale interesse, eller som må tillates for å etterleve landets internasjonale forpliktelser.

Blant annet er det snakk om unntak for familiebesøk, samt reiser for arbeid og studier. Finland har også vektlagt humanitære hensyn ved tidligere innstramming av mulighetene for å få innvilget turistvisum.  

Norske innstramminger

Den norske regjeringen innførte strengere visumregler overfor russiske borgere i mai. Blant annet kom bestemmelser om at søknader om turistvisum og besøksvisum for venner og kjærester som hovedregel vil avslås.

Besøksvisum for søsken, forretningsfolk og personer med et kulturelt reiseformål er stadig mer utfordrende å få innvilget, men det skal fortsatt være mulig. For barn, foreldre og ektefeller skal det være enklere å få visum.

I forrige uke opphevet også Norge sin bilaterale visumfasiliteringsavtale med Russland, noe som gjør det vanskeligere for alle russiske borgere å få visum for innreise til norsk territorium.

LES OGSÅ:

Nøkkelord