Norsk-russisk toppmøte i nord

Norsk russisk toppmøte
Fra norsk-russisk toppmøte i nord. Bildet viser generalløytnant Stanislav Vladimirovitsj Maslov, sjef for FSBs Grensedirektorat for det vestlige arktiske område og generalløytnant Yngve Odlo, sjef Forsvarets operative hovedkvarter. (Foto: Forsvaret)

Nylig møttes sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter og sjefen for russiske FSBs Grensedirektorat. – Disse møtene er viktige for å diskutere utfordringer og enes om nødvendige tiltak om grensesamarbeid, redningssamarbeid og fiskeriforvaltning, sier generalløytnant Odlo.

English version

– Det er viktig for begge nasjoner å holde denne kanalen åpen for å kunne snakke sammen. Det kan forhindre ulykker og misforståelser mellom Norge og Russland.

Det presiserer sjef for FOH, generalløytnant Yngve Odlo i en pressemelding om det norsk-russiske protokollmøtet som fant sted i Øst-Finnmark torsdag denne uka. 

Der møtte generalløytnant Yngve Odlo den russiske sjefen for FSBs Grensedirektorat for det vestlige arktiske område, generalløytnant Stanislav Vladimirovitsj Maslov.

– Møtet bar preg av god dialog og profesjonalitet fra begge parter. Det er viktig å få gjennomført disse møtene for å diskutere utfordringer og enes om felles målsettinger og nødvendige tiltak om grensesamarbeid, redningssamarbeid og fiskeriforvaltning, legger Odlo til. 

Fiskeriforvaltning, grense- og redningssamarbeid

Protokollmøtet ble gjennomført om bord på et norsk kystvaktskip i Sør-Varanger kommune 5. oktober. Den russiske delegasjon som deltok på protokollmøtet var fra den russiske føderale sikkerhetstjenestens (FSB) Grensedirektorat for det vestlige arktiske område.

Den norske delegasjonen bestod i tillegg til sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), av representanter fra norsk kystvakt, norsk grensekommissær og den norske forsvarsattacheen i Moskva. 

Diskusjonene og de faglige samtalene under disse møtene er fra norsk side alltid blitt opplevd som konstruktive, står det i pressemeldingen.

Samtalene dreier seg om konkrete problemstillinger knyttet til felles utfordringer innen grensesamarbeid, redningssamarbeid og fiskeriforvaltning.

Det kommer videre fram at det fortsatt er enighet mellom delegasjonene at utfordringene i Barentshavet, Norskehavet og på landegrensen må løses ved hjelp av åpne kommunikasjonskanaler og en videreføring av de avtaler som er inngått mellom Norge og Russland.

Bakgrunn

Samarbeidet på den norsk-russiske grensen er basert på grenseavtalen mellom Norge og Russland fra 29. desember 1949.

Det er med andre ord en historisk forankret samarbeid som preges av en åpen og god dialog mellom grensevaktstyrkene, og den norske og russiske Grensekommissæren.

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet strekker seg tilbake til midten av 70-tallet.

Dette er basert på at Norge og Russland (den gang Sovjetunionen) forvaltet en felles ressurser i Barentshavet, men det var gjennom etablering av en årlig felles søk- og redningsøvelse mellom de to landene på slutten av 80- tallet, at grunnlaget for dagens omfattende og gode samarbeid mellom den norske Kystvakten og den russiske Kystvakten ble etablert.

Kilde: Forsvaret. 

Les også

Nøkkelord