Russland har planer om storstilt oppgradering av infrastruktur på Svalbard

Barentsburg
Den russiske gruvebyen Barentsburg ved Grønfjorden på Svalbard eies av det statlige kullgruveselskapet Trust Arktikugol. Her er blant annet kullkraftverk, barnehage, skole, sykehus, forskningssenter, hotell, kultur- og idrettsbygg, samt et russisk konsulat. (Foto: Line Nagell Ylvisåker) 

Infrastrukturen i de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden på Svalbard skal moderniseres, ifølge Russlands minister for utvikling av den russiske fjerne Østen og Arktis. Investeringsrammen er anslått til rundt 300 millioner norske kroner.  

Russland planlegger modernisering av offentlig infrastruktur i de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden på Svalbard, sier Aleksej Tsjekunkov, minister for utvikling av den russiske fjerne Østen og Arktis, i et intervju med den russiske statsstyrte avisen Rossijskaja gazeta.  

Anslagsvis vil denne oppgraderingen koste 1,5 milliarder rubler eller omkring 300 millioner norske kroner, og ministeriet vil legge fram forslag til hvordan dette skal gjøres, ifølge Tsjekunkov. Han bemerker også at det er snakk om et presserende arbeid.  

Som bakteppe for det hele, viser ministeren til turistinteresse for de gamle bosettingene Barentsburg og Pyramiden, som han sier kan betraktes som ‘tidsmaskiner’ – og at russiske myndigheter anser det som en viktig oppgave å vedlikeholde deres museumskarakter.   

Peker på potensial for mer turisme 

Tsjekunkov mener også at det må bygges hoteller i bosetningene, og at snøskuterparken må oppgraderes. Ifølge nye tall fra SSB har Barentsburg og Pyramiden 391 innbyggere, noe som er 13 flere innbyggere enn i andre halvår i fjor.  

– Selvfølgelig trenger vi å tiltrekke privat næringsliv. Nå forbereder vi konsepter for å gjøre det interessant for private bedrifter. Det er prospekter for mer cruiseturisme. Få vet at det er minneverdige steder der, uttaler ministeren.  

I forlengelsen refererer han til at den kjente, nå avdøde russiske ballettdanseren Maja Plisetskaja bodde noen år på Svalbard. Hun var datter av en av de første direktørene i det da sovjetiske (nå russiske) statseide selskapet Trust Arktikugol, som kjøpte gruvebyen Barentsburg i 1932.  

Her skal det planlagte fiskemottaket i Barentsburg ligge.
Havneområdet til Barentsburg. Her foregår kullgruvedrift og i utgangspunktet turisme (nå under lokal boikott) drevet av Trust Arktikugol, og dets datterselskap for reiseliv, Grumant. (Foto: Line Nagell Ylvisåker) 

Nært forestående

Trust Arktikugol eier og driver de russiske bosetningene på Svalbard, og selskapets nåværende direktør Ildar Neverov bekrefter planene for modernisering. 

– Det skal investeres i systemene for oppvarming og vannforsyning. Havnene skal også utbedres. Arbeidet vil starte i nær framtid, sier Neverov til NRK.  

Han viser også til et stort potensial for turisme i Barentsburg og Pyramiden.

Som tidligere beskrevet av High North News, har Barentsburg i senere år blitt betydelig rustet opp – blant annet med sikte på turisme

Kan bli vrient 

Etter Svalbardtraktaten har Norge suverenitet over Svalbard. Samtidig har alle land som har signert avtalen, deriblant Russland, visse rettigheter.

Borgere og selskaper fra underskriftlandene har lik rett til å oppholde seg på øygruppen og drive økonomisk virksomhet der, som fiske, fangst og gruvedrift. På disse områdene kan ikke Norge drive forskjellsbehandling basert på nasjonalitet, og derfor er Svalbard unntatt fra ulike Russland-sanksjoner.  

Russisk statlig tilstedeværelse på og interesse for Svalbard og havområdene rundt øygruppen har bydd og kan stadig by på utfordringer for Norge tilknyttet suverenitetshevdelse (som innenfor fiskeriforvaltning) og sikkerhetspolitikk, som High North News tidligere har belyst på forskjellige måter. 

I vår pekte eksempelvis Tormod Heier, forsker ved Forsvarets høgskole, på muligheten for at Russland – ved en potensiell krise vis-a-vis Nato i for eksempel Østersjøen – kan ønske å utvide sin forsvarssone rundt sine nordlige atomstyrker til å omfatte blant annet Svalbard.  

Torsdag meldte for øvrig Store Norske Spitsbergen Kulkompani at det også planlegger å investere store summer på Svalbard, da i oppgradering av selskapets bolig- og næringseiendom i Longyearbyen.

LES OGSÅ:

Nøkkelord