Nytt militært toppmøte om Arktis

USA forsvarssjef, general Mark Milley, og Norges forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, i Oslo sist lørdag. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Utviklingen i Ukraina-krigen og felles strategiske utfordringer i nord var på dagsordenen for helgens forsvarssjefsmøte i Oslo, kort tid etter Nato-samling på samme nivå i Brussel. Hensikten med møtet var å bygge en felles situasjonsforståelse. Forsvaret vil ikke si hvilke andre land som deltok.

Lørdag ledet USAs forsvarssjef Mark Milley et møte i Oslo med sine forsvarssjefskolleger i Norge og 11 andre land. Dette gjorde han etter invitasjon fra den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen.

Forsvaret meddeler at de i alt 13 deltakerlandene er nære allierte og partnere, samt at deres forsvarssjefer samles flere ganger i året til et fast møte – men ønsker imidlertid ikke å utdype hvilke land det er snakk om.

– Intensjonen med møtet er å bygge en felles forståelse rundt dagens sikkerhetssituasjon. På agendaen var blant annet utviklingen i Ukraina-krigen og utfordringer i Arktis og i nordområdene, skriver talsperson for Forsvaret, oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, til High North News.

Gaasland deler et kort møtereferat fra USAs militære sjefsnemd, der følgende framgår:

«Dette møtet med allierte og partnere bygger kollektiv forståelse rundt det strategiske miljøet som er i utvikling og informerer militær rådgivning rundt sentrale spørsmål. De høytstående militære lederne utvekslet perspektiver på felles strategiske utfordringer, inkludert i Arktis og nordområdene, den vedvarende trusselen i terrorisme og skiftende dynamikk i Sør-Kinahavet.»

Sistnevnte tema knytter seg til USAs stadig sterkere fokus på Kina som fremste rival og trussel. 

Like etter Nato-møte

– Vi diskuterte veien videre rundt de strategiske utfordringene som vi står overfor. Samhold og felles innsats blant nære partnere er av stor betydning – både i støtten til Ukraina og for å møte en stor og sammensatt mengde utfordringer, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen i en pressemelding.

Forsvaret ønsker heller ikke å si noe mer om disse utfordringene eller dele noen hovedpunkter fra drøftingen.

Samlingen i Oslo fulgte kort tid etter Natos forsvarssjefsmøte i Brussel. Dette ble avholdt forrige onsdag og torsdag – og inkluderte også forsvarssjefene i Finland og Sverige.

Flere fora

Norges og USAs forsvarssjefer og andre høytstående militære ledere treffer også hverandre og andre kolleger i flere ulike formater, som høstens møtevirksomhet illustrerer.

I august ble det holdt et arktisk forsvarssjefsmøte i Canada med representanter for vertslandet, USA, Norge, Sverige, Finland og Danmark. Hensikten var å dele erfaringer fra pågående arktiske operasjoner og koordinere økt samarbeid landene imellom. I utgangspunktet inkluderte denne rammen også Russland, men det faste årlige møtet mellom alle de arktiske landenes forsvarssjefer ble suspendert i 2014 etter den russiske Krym-anneksjonen.  

I slutten av oktober ble Nord-Europas forsvarssjefskonferanse arrangert i Polen. Representert var de fem nordiske landene, de tre baltiske landene, nevnte vertsland, Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA. De militære topplederne drøftet regionale sikkerhetsutfordringer og bekreftet sitt engasjement for et dypere forsvarssamarbeid, blant annet innenfor teknologisk samvirke mellom Nato-allierte og partnerland.

I november gikk rundebordskonferansen Arctic Security Forces Roundtable (ASFR) av stabelen i Frankrike. Denne samler høytstående militære ledere fra de sju vestlige arktiske landene – samt fra observatørstatene Frankrike, Tyskland, Nederland og Storbritannia –  en gang i halvåret. Formatet ble etablert av Norge og USA i 2010 for å fremme regional forståelse og styrke multilateralt sikkerhetssamarbeid i det høye nord. ASFR bidrar til koordinerte tilnærminger mellom allierte og partnere for å redusere risikoen for utilsiktet eskalering, sa brigadegeneral Edward Vaughan ved USAs europeiske kommando på høstens møte.

LES OGSÅ:

Nøkkelord