Arctic Frontiers 2023: Biden-administrasjonen og nordiske ministere til Tromsø for å drøfte utfordringer i nord

David Balton
Til Tromsø: USAs president Joe Biden sender David Balton til Arctic Frontiers. Balton er spesialrådgiver for den amerikanske presidenten i arktiske spørsmål. (Arktivfoto: Arctic Circle)

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stiller ministersterkt på årets Arctic Frontiers i Tromsø i månedskiftet januar-februar, hvor han møter både Islands og Sveriges utenriksministre, samt Joe Bidens arkiske rådgiver. Nordens felles utfordringer er tema for de politiske møtene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) setter geopolitikk i nord på kartet under konferansen Arctic Frontiers 2023 i Tromsø, hvor han stiller med tre ministere; utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Både Island og Sverige sender sine utenriksministere, henholdsvis Thordis Kolbrun Gylfadottir (Uavhengighetspartiet) og og Tobias Billstrøm (Moderaterna), og fra Biden-administrasjonen kommer David Balton som er spesialrådgiver for den amerikanske presidenten i arktiske spørsmål.

Balton har med seg en større amerikansk delegasjon. Konferansen foregår i Tromsø både fysisk og digitalt, fra 30. januar til 2. februar 2023.

– En slik internasjonal politisk deltagelse forteller at nordområdene er et svært viktig utenrikspolitisk område i nåtid og fremtid, sier direktør Anu Fredrikson i Arctic Frontiers, i en pressemelding.

Utfordrende

– Det er med både alvor og ærefrykt vi i år fasiliteter diskusjoner som naturligvis har geopolitisk aktualitet vi helst skulle vært foruten, men som for mange ikke har vært uventet. Vi forvalter vår arrangørrolle med objektivitet og trår varsom i sensitive spørsmål og problemstillinger, men innrømmer at årets konferanse rører delvis i utfordrende farvann, sier Fredrikson.

Anu Fredrikson
Anu Fredrikson, direktør ved Arktisk økonomisk råd. Foto: AEC
Anu Fredrikson er direktør for Arctic Frontiers. (Arkivfoto: AEC)

Arctic Frontiers er en arena hvor forskning, politikk, organisasjoner, næringsliv og lokalsamfunn i Arktis kobles sammen. Dette er den 16. utgaven av konferansen, og årets hovedtema er Moving North.

I takt med den geopolitiske situasjonen og globale utfordringer endrer også nordområdene seg, og under årets konferanse er utfordringene som følger med bevegelse og endring sentrale tema. Konferansen skal ta opp matsikkerhet- og produksjon, emigrasjon og immigrasjon i nord, energisikkerhet og forskningens rolle i nåtid og fremtid.

Forsvar

Totalforsvaret og beredskap får ny aktualitet, som følge av Russlands invasjon i Ukraina og den sikkerhetspolitiske utviklingen i Arktis. I lys av dette vil også distriktsutvikling og fraflytting settes på agendaen under Arctic Frontiers i 2023.

Årets konferanse har også et eget program for ungdom. Målet for studentforumet er å skape en plattform hvor unge studenter fra Norge og Finland får mulighet til å utvide sin forståelse av arktiske spørsmål, og å fasilitere et rom for dialog på tvers av generasjoner.

Les også:

Nøkkelord