Nord-Europas forsvarssjefer møttes for å diskutere regionalt sikkerhetssamarbeid

Militære ledere fra 13 nasjoner møttes under Nord-Europas forsvarssjefkonferanse [Northern Europe Chiefs of Defense Conference] 19.-20. oktober 2022 i Warszawa, Polen. 

Under konferansen diskuterte delegasjonslederne regionale sikkerhetsutfordringer og bekreftet sitt fortsatte engasjement for å utdype forsvarssamarbeidet, opplyser EUCOM [USAs europeiske kommando] på sin nettside

"Et slikt møte har ikke vært så kritisk på flere år," sa den amerikanske hærgeneralen Christopher Cavoli. som er sjef for USAs europeiske kommando.

"Russlands ulovlige og uprovoserte invasjon av Ukraina har tjent som en mulighet for oss alle til å komme sammen for å diskutere viktige spørsmål om nasjonalt og kollektivt forsvar."

I tillegg til rutineøvelser med allierte og partnere i Arktis og Baltikum, har USA raskt svart på invasjonen av Ukraina ved å utplassere ytterligere styrker til NATOs østlige flanke. Det er nå omtrent 100 000 amerikanske tjenestemedlemmer i Europa, inkludert i Baltikum og Polen, står det i pressemeldingen. 

Ifølge EUCOM diskuterte forsvarssjefene videre forbedring av teknologisk interoperabilitet mellom NATO- og ikke-NATO-nasjoner.
Øvelser og interaksjoner mellom allierte og partnerland utvikler styrke og samhold og øker interoperabilitet som er avgjørende for å håndtere sikkerhetstrusler.

I tillegg til Polen og USA inkluderte andre deltakende nasjoner Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia.