Arktiske forsvarssjefer møttes for å diskutere ny sikkerhetssituasjon i nord

Arctic Chiefs of Defense Meeting

F.v. : Brigadegeneral Pascal Godbout, sjef for Joint Task Force North; generalmajor Odd-Harald Hagen, norsk forsvarsattachè i USA og Canada; general Timo Kivinen, forsvarssjef i Finland; general Wayne Eyre, sjef for forsvarsstaben i Canada; general Mark A. Milley, generalstabssjef i USA; general Flemming Lentfer, forsvarssjef i Danmark, og Bryndís Kjartansdóttir, generaldirektør, Direktoratet for sikkerhet og forsvar, Islands utenriksdepartement. (Foto: Canadian Armed Forces).

Den arktiske regionen er ved et vendepunkt, sier den kanadiske forsvarsstabssjefen. Han peker på den russiske invasjonen av Ukraina, militær oppbygging i Arktis, samt økte økonomiske interesser i regionen.

General Wayne Eyre

General Wayne Eyre is Canadian Chief of the Defence Staff, (Photo: USFK Public Affairs).

General Wayne Eyre, den kanadiske forsvarsstabssjefen. (Foto: USFK Public Affairs).

– Arktis er ved et et vendepunkt hvor effektene fra Russlands ulovlige invasjon av Ukraina og deres militære oppbygging i Arktis, virkningene av klimaendringene, teknologiske fremskritt, og økonomiske interesser, fører til økt interesse, aktivitet og konkurranse på en måte som gjør at denne regionen er mer strategisk viktig enn noensinne.

Kommentaren ble gitt av den kanadiske forsvarsstabssjefen, general Wayne Eyre, etter det arktiske forsvarssjefsmøte i St. John's, Canada, på mandag.

Representanter fra Canada, Finland, Sverige, Island, Norge, og USA deltok i møtet. Formålet var å koordinere økt samarbeid mellom arktiske stater og å dele erfaringer fra pågående arktiske operasjoner.

– Den internasjonale ordenen forandrer seg fort og den strategiske betydningen av Arktisk fortsetter å vokse. Ettersom sikkerhetsmiljøet fortsetter å endre seg og blir farligere har kontinentalforsvaret mye større implikasjoner og vi må ta den globale konteksten i betraktning når vi planlegger og gjennomfører alle våre aktiviteter og operasjoner, sier Eyre og legger til:

– I Ukraina har vi vært vitne til vår arktiske nabos aggresjon og vi må være årvåkne - det som skjer i Europa og over hele kloden har virkninger i vår egen bakgård.

Økt tilstedeværelse i nord

Eyre peker på det viktige samarbeidet mellom arktiske allierte og partnere i møtet med sikkerhetsutfordringer.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe tett med våre allierte og partnere i å styrke vår domenebevissthet, overvåkning, og kommando- og kontrollevner gjennom et spredt spekter av initiativer i Arktis, inkludert modernisering av NORAD, forbedring av de kanadiske styrkenes kapasitet, mobilitet og nærvær i nord, og økning av vår deltagelse i flernasjonale øvelser i regionen, konkluderer Eyre.

Det årlige møtet mellom forsvarssjefene i de arktiske landene, i det såkalte Arctic Chiefs of Defence Forum, ble avsluttet i 2014 etter Russlands annektering av Krim. 

Also read

Denne artikkelen ble først publisert på engelsk og har blitt oversett til norsk av Birgitte Annie Molid Martinussen

Nøkkelord