Amerikansk kystvaktskip avslutter 97-dagers langt oppdrag i Arktis

U.S. Coast Guard Cutter Stratton patrol the U.S.-Russian Maritime Boundary Line
US Coast Guard Cutter Stratton under høstens patruljering ved den amerikansk-russiske maritime grenselinjen, her nær Diomedesøyene, Beringstredet, i oktober 2022. (Foto: Kvartermester Melissa Mckenzie / Den amerikanske kystvakten).

Under et tre måneders langt oppdrag har amerikanske kystvaktskip patruljert den maritime delelinjen mellom USA og Russland, samt delelinjen mellom USA og Canada i Nordishavet. Etter hvert som flere skip og mennesker beveger seg inn i regionen, vil Kystvakten være tilstede, sier kommandør. 

– Kystvakten forblir "Alltid klar" til å bevare og beskytte våre nordlige kyster og farvann. Etter hvert som flere skip og mennesker beveger seg inn i Arktis, vil Kystvakten være der for å sikre navigasjonssikkerheten og bevare vår nasjonale suverenitet, slik den alltid har gjort, uttaler kommandør Stephen Adler, sjef på det amerikanske kystvaktskipet Stratton. 

USCGC Stratton returnerte tidligere denne måneden til hjemmehavnen i Alameda, California, etter et 97-dagers multioppdrag til Polhavet og Beringhavet.

I august forlot kutteren og mannskapet Alameda for å demonstrere amerikansk suverenitet i amerikanske arktiske farvann, tilby søk- og redningskapabiliteter i regionen, samt møte samfunn i Alaska. Det kommer fram i en pressemelding fra den amerikanske kystvakten.

De amerikanske kystvaktskipene Stratton og Kimball patruljerer den amerikansk-russiske delelinjen i Beringhavet i september 2022. (Foto: US Coast Guard). 

Første felles patruljering

I løpet av utplasseringen opererte fartøyet gjentatte ganger langs lengden av den amerikansk-russiske maritime grenselinjen fra Diomedesøyene til godt over polarsirkelen. Patruljeringen foregikk innenfor USAs arktiske sone. 

I september ble Stratton og kystvaktskipet Kimball de første fartøyene fra klassen "National Security Cutters" som i fellesskap patruljerte den amerikansk-russiske grenselinjen nord for polarsirkelen. 

Den operative hensikten var beskyttelse av de suverene rettighetene til USA og fremme av internasjonale maritime normer gjennom kystvaktens tilstedeværelse og innflytelse i den stadig mer strategiske og konkurransepregede regionen, skriver kystvakten. 

Stratton patruljerte også den amerikansk-kanadiske maritime grenselinjen i Beauforthavet, og demonstrerte en tilstedeværelse i de fjerntliggende områdene i Arktis.

Beringstredet: Her er det bare noen få kilometer fra USA til Russland. Foto: NASA

Henger etter

USAs militære tilstedeværelse og engasjement i både europeisk og nordamerikansk Arktis har fått et oppsving over de siste årene. Dette knyttes særlig til amerikanske bekymringer for russisk og kinesisk aktivitet i regionen. 

Den amerikanske kystvakten er nasjonens mest aktive og synlige maritime tilstedeværelse i de arktiske områdene. Som High North News nylig har rapportert, forblir imidlertid Kystvaktens ressurser i regionen begrenset i overskuelig fremtid, til tross for større politisk engasjement i Arktis.

Kystvakten sikret i 2019 finansiering for å bygge en ny klasse isbrytere. Kystvakten har som mål å anskaffe mellom tre og fem av de såkalte Polar Security Cutters (PSCs). Forsinkelser i programmet betyr at den første nye isbryteren Polar Sentinel ikke vil settes i drift før tidligst i 2026. 

Både Kimball og Stratton er 127-meter lange nasjonale sikkerhetskuttere (NSC). Disse skipene er blant de største og mest teknologisk avanserte av kystvaktens nyeste skip, i stand til å operere i krevende miljø på åpent hav. NSCs utfører rutinemessig operasjoner fra Sør-Amerika til Arktis, der deres kombinasjon av rekkevidde, hastighet og evne til å operere i ekstremvær gir fleksibiliteten som er nødvendig for å utføre viktige strategiske oppdrag. 

Coast Guard Cutter Stratton (WMSL 752)
Det amerikanske kystvaktskipet Stratton (WMSL 752) forbereder seg til å fortøye ved hjemmehavnen på Alameda-basen i California, 23. Kystvaktkutteren avsluttet nylig et 97-dagersoppdrag til Polhavet og Beringhavet. (Foto: Den amerikanske kystvakten ved kvartermester Justin Upshaw).

Les også

Nøkkelord