Store hær- og marineøvelser i Norden denne senhøsten

Som en del av hærøvelsen Arctic Bolt i Troms, samtrente for første gang hele Artilleribataljonen i Brigade Nord på skarpskyting med alle sine artillerivogner av typen K9 Thunder. (Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret)

For tida avholdes høstens mest omfangsrike øvelser for landstyrker og sjøstyrker i Nord-Norge, Øst-Finland og Finskebukta.

Utenfor den nordnorske og finske kysten trener nå store, dels internasjonale styrker på maritim krigføring, henholdsvis innenfor øvingsrammene Flotex 2022 og Freezing Winds 2022.

Samtidig trener betydelige hærstyrker på kamp til lands i de lange dalførene i Indre Troms – og dypt inn i de nordfinske skoger – under øvingene Arctic Bolt 2022 og Kontio 2022.

Dette er høstens største øvingsaktiviteter innenfor disse to forsvarsgrenene både i norsk og finsk kontekst – og involverer dels også deltakelse fra luftstyrker, opplyser det norske forsvaret og det finske forsvaret. 

Arctic Bolt 2022

Hærens hovedøvelse i høst, Arctic Bolt, foregår i Troms. Den startet 18. november og avrundes i dag, tirsdag.

Samlet involverer øvingen rundt 3500 hærsoldater, 200 heimevernssoldater og 1000 militære kjøretøy. Disse tilhører hovedsakelig Brigade Nord (Bardufoss garnison og Setermoen leir), Hærens hurtige reaksjonsstyrke innenfor nevnte brigade (Rena leir i Østerdalen), samt en innsatsstyrke i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt.

Sist fredag besøkte Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis (Litauens kristeligdemokrater) øvelsen på Bardufoss (se bildegalleri). De ville se hvordan hærstyrkene trener til utstasjonering i Litauen, som del av Natos forsterkede fremadrettede nærvær. Til stede var også sjefen for Hæren, generalmajor Lars S. Lervik.

Les mer om denne øvelsen her.

Flotex 2022

Den årlige norskledede marineøvelsen Flotex startet mandag i forrige uke, og varer til 10. desember. Dette er Sjøforsvarets viktigste nasjonale øvelse, der også allierte deltar. I år er styrker fra Danmark og Tyskland med.

Aktiviteten foregår primært i Vestfjorden og Andfjorden utenfor kysten av Nordland, samt dels utenfor kysten av Troms. Øvingsområdet strekker seg også så langt sør som havområdene utenfor Agder for nærvær ved olje- og gassinstallasjoner.

– Øvelsen følger samme mønster som tidligere år, men tilstedeværelse ved olje- og gassinstallasjoner er også en prioritet. Derfor kombineres den med noe patruljering både langs kysten og ved petroleumsfelt, skriver kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland, i en e-post til High North News.

Målet med fjorårets Flotex-øving var å bygge maritim kampkraft og styrke evnen til krigføring i nordlige farvann. Med dette for øye, var det stor vekt på jakt etter og krigføring mot ubåter.

Deltakende enheter på Flotex 2022

– Totalt ni krigsskip er i sving. Åtte av dem er norske: fregattene KNM Fridtjof Nansen og KNM Roald Amundsen; korvettene KNM Skjold, KNM Glimt, KNM Steil og KNM Storm; minerydderen KNM Måløy – samt KNM Nordkapp, et tidligere kystvaktfartøy nylig omgjort til marinefartøy. Disse samøver med den danske fregatten HDMS Vædderen.

– Involvert er også Kystjegerkommandoen – kampenhet med tilholdssted i Harstad, omtalt som Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten – samt Marinens logistikkommando, som bistår rundt transport og forsyning.  

– Fra det norske luftforsvarets side deltar F-35 jagerfly og maritime overvåkningsfly av typene P-3C Orion og P-8 Poseidon. Tyske maritime patruljefly, trolig også av typen P-3C Orion, deltar òg.

– * I ettertid informerer Forsvaret om at også Storbritannias ubåt HMS Artful og fregatt HMS Northumberland var med på øvelsen. Disse deltok for å teste kommende ubåtsjefer i et krigsføringsscenario som en del av et ubåtkommandokurs, uformelt kalt ‘The Perisher Course’.  

I forrige uke var det blant annet skarpskytingstrening i et stort område sørvest for Bodø, nær naturreservatet Kjølsøyværet/Valvær (se NOTAM-kart lenger ned). 

Gjennom helga hadde flere av fartøyene et opphold i Bodø. De ruvende fregattene KNM Fridtjof Nansen og HDMS Vædderen lå til kai i byens havn, i likhet med de mindre fartøyene KNM Skjold (korvett) og KNM Måløy (minerydder).  

Aktivitetsnivået under Flotex være på sitt høyeste denne uka, ifølge Sjøforsvaret. På agendaen er flere runder med skarpskytingstrening i Andfjorden og Vågsfjorden som vil kunne høres fra land.

– Vi gjennomfører Flotex hvert år for å sikre god kompetanse om bord på fartøyene, og for å trene på krigføring i norske farvann sammen med allierte og enheter fra Luftforsvaret. Selv om den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret, så er det viktig for oss å gjennomføre øvelsen i år. Den bidrar til vår beredskap, og vi har utvidet øvingsområdet for å ivareta behovet for tilstedeværelse under øvelsen, sier sjef for Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud, i en pressemelding.

Tirsdag ettermiddag er de største fartøyene spredt i nord og mellom nord og sør: HDMS Vædderen er utenfor Harstad i Troms og KNM Fridtjof Nansen ved Andøya i Vesterålen, mens KNM Roald Amundsen og KNM Nordkapp er i nærheten av Bergen.

Sammenliknet med de to foregående utgavene av Flotex, er alliert deltakelse på øvelsen mer begrenset i år. Danmark er nå med for (minst) tredje år på rad, mens Tyskland var med i fjor sammen med Frankrike. I motsetning til i 2020 og 2021, er ikke Natos stående maritime styrke 1 (SNMG1) med denne gangen. Denne gruppen deltar nå på Freezing Winds-øvingen i Østersjøen.

Tyske og norske styrker trente sammen i nord i slutten av oktober, da under den tyskledede øvelsen Heimdall ved Andøya. Marinefartøy fra Danmark og Tyskland var også med den allierte skarpskytingsøvelsen Mjølner utenfor Andøya i mai. Siste allierte øvingsaktivitet ved Andøya foregikk tidligere i november, og da dels i USAs regi

Notices to Airmen-kart for henholdsvis sist torsdag (24.11), mandag (28.11) og tirsdag (29.11). Militære operasjonsområder er merket med rød farge. Disse viser både øvingsfelt innenfor rammen av Arctic Bolt og Flotex. Områder merket med oransje farge viser til «ubemannede flygninger», mest trolig droneflyginger i militær regi. Kystjegerkommandoen i Harstad står i spissen for Sjøforsvarets arbeid med droneutvikling. (Skjermdump fra NOTAM Info)

Kontio 2022

Den finske hærens hovedøvelse Kontio 2022 foregår i Nord-Karelen, et landskap i Øst-Finland ved grensa til Russland. Startskuddet for øvelsen gikk forrige fredag, og den varer til kommende fredag.

Rundt 8000 soldater, hvorav 2000 reservister, deltar. Målet med øvingen er å utvikle evnen til samvirke mellom hæren og andre forsvarsgrener. Mer konkret trenes soldatenes beredthet til å agere raskt i samspill med enheter i det finske luftforsvaret og den finske grensevakta. Ingen internasjonale styrker deltar.

Hovedparten av hærsoldatene kommer fra Kajanaland-brigaden, Björneborg-brigaden, Karelen-brigaden og Panserbrigaden. Medvirkende er også Uttis jegerregiment, hærakademiet, samt det finske forsvarets kommandosystemsentral og logistikkavdeling.

– Denne hovedøvelsen vil bringe tropper fra hele Finland for å trene i Nord-Karelen under vinterforhold i emning. Øvelsen vil styrke vår evne til å respondere på situasjoner som utvikler seg fort, og muliggjør samvirketrening mellom ulike forsvarsgrener og ledelsesnivåer. Den involverer et betydelig antall reservister som får øve på sine tildelte oppgaver på allsidig vis som del av en større styrke, sier øvingsleder og kommandør for Kajanaland-brigaden, brigadegeneral Manu Tuominen, i en pressemelding.  

Øvingsaktiviteten finner særlig sted på Sotinpuro øvingsområde i Nord-Karelen, og involverer rundt 1400 militære kjøretøy. Den finske hærens hovedøvelse ble sist holdt i dette landskapet i 2015. Under årets utgave trener også noen tropper i det vestlige nabolandskapet Nord-Savolax.

Freezing Winds 2022

Den finske marinens hovedøvelse denne høsten, Freezing Winds 2022, begynte tirsdag sist uke og pågår fram til fredag. Øvingen, med stor internasjonal medvirkning, avholdes i Finskebukta og Skjærgårdshavet. Den inkluderer også stor flyaktivitet i det sørlige Finland og det nordlige Baltikum.

Finskebukta ligger i Østersjøen mellom Finland, Russland og Estland. Sentrale havner er Helsinki og Hangö på finsk side, Vyborg og St. Petersburg på russisk side, samt Kotka og Tallin på estisk side. Skjærgårdshavet betegner en stor øygruppe i Østersjøen mellom Åland og finsk fastland.

Den russiske Østersjøflåten har basen Kronstadt innerst i Finskebukta, samt basen Baltijsk i Kaliningrad (eksklave).

Samlet involverer øvingsaktiviteten rundt 5000 personer og 23 krigsskip, service- og støttefartøy og transportbåter (samt kyst- og landenheter). Antall deltakende fly oppgis ikke, men på agendaen for det finske luftforsvaret er operasjoner med jagerfly av typen F-18 Hornet og Hawk.

Freezing Winds favner enheter fra alle grener i det finske forsvaret, samt mange internasjonale partnere. 

Internasjonal deltakelse på Freezing Winds 2022

Natos stående maritime gruppe 1 (SNMG1) deltar med tre fartøy fra Danmark, Nederland og Norge, henholdsvis fregatten HDMS Esbern Snare, fregatten HNLMS Tromp og logistikk- og forsyningsfartøyet KNM Maud. Frankrikes fregatt Chevalier Paul har seilt sammen med disse.

Natos stående mineryddingsgruppe 1 (SNMCMG1) medvirker også med fire fartøy fra Tyskland og Nederland.

USA deltar med en logistikkgruppe fra marinen (2nd Marine Logistics Group), ubåtjageren USS Paul Ignatius og et maritimt overvåkningsfly av typen P-8 Poseidon.

Fra Sveriges side er tre korvetter med: HMS Härnösand, HMS Helsingborg og HMS Gävle.  

Hensikten med Freezing Winds-øvingen er å gjennomføre felles operasjoner utenfor finskekysten under senhøstens krevende værforhold, samt gi finske sjøstyrker trening i å gi og motta internasjonal bistand.

Dette er en årlig øvelsesserie i den finske marinen, men 2022-utgaven er i omfang og opplegg den første av slag i finsk kontekst, ifølge Yle.

– Vår årlige marineøvelse gir en unik mulighet til å øve på krevende kampoppgaver i Østersjøen under de forholdene som råder der i november. Deltakelsen fra våre internasjonale partnere er et svært velkomment tilskudd for Sjøforsvaret. Våre fellesøvelser øker stabiliteten og sikkerheten i hele Østersjøområdet, sier stabssjef i det finske sjøforsvaret, admiral Jukka Anteroinen.

Med stor deltakelse fra Natos side, er det et relevant moment at direktelinja for rask kommunikasjon og de-eskalering mellom alliansens militære toppledere og Russland etter sigende ligger brakk. Dette fortalte fortalte lederen for Natos militære komité, admiral Rob Bauer, til CBC i forrige uke.

Freezing Winds 2022: Den finske marinen sammen med Natos stående maritime gruppe 1. (Film: Den finske marinen)

Saken er oppdatert.

LES OGSÅ:

Nøkkelord