Fra Sea King til SAR Queen: Det vil bety mye for oss her i nord

Kaptein Remi Olsen ved 330-skvadronens avdeling i Bodø.
Kaptein Remi Olsen er 330-skvadronens avdelingssjef i Bodø. I bakgrunnen står AW101 SAR Queen, Norges nye søk- og redningshelikopter. (Foto: Hilde Bye).

Etter nesten femti år på operasjoner langs fjell og kyst i Nordland, byttes nå redningshelikopteret Sea King ut med nye SAR Queen. Beredskapsmessig er skiftet en milepæl for befolkningen i Nordland, sier kaptein Remi Olsen ved 330-skvadronen i Bodø.

Mandag byttes Sea King-helikopterne offisielt ut med nye SAR Queen for beredskap ved 330-skvadronen i Bodø. 

Bodø er den fjerde basen i Luftforsvaret hvor dette skiftet skjer. SAR Queen har allerede gått på beredskap på flystasjonene Sola, Banak og Ørland. 

– Beredskapsmessig er skiftet en milepæl for befolkningen i Nordland. SAR Queen er et helikopter som har bedre fremkommelighet, og som flyr raskere og mer effektivt enn vi kunne gjøre med Sea King, sier kaptein Remi Olsen til High North News. Olsen er avdelingssjef ved 330-skvadronen i Bodø.

Kaptein Remi Olsen, avdelingssjef ved 330-skvadronen i Bodø
Kaptein Remi Olsen overtok nylig som avdelingssjef for 330-skvadronen i Bodø. Han har jobbet ved avdelingen i Bodø i 21 år og har 4000 timer med Sea King på oppdrag bak seg. (Foto: Hilde-Gunn Bye).

– Helikopteret vil bety mye for oss i Nord-Norge. Rekkevidden og hastigheten vil ha mye å si relativt sett med de store avstandene som er her i Nordland og lenger nord, sier Olsen.

Redningshelikoptertjenesten ved 330 skvadron i Bodø dekker et beredskapsområde mellom Brønnøysund og Vesterålen. Men hele Nord-Norge kan også bli aktuelt ved større aksjoner. Også Svalbard blir ansett som del av operasjonsområde ved hendelser som krever store ressurser.

Nye systemer hindrer isdannelse

Den store fordelen med det nye SAR Queen-helikopteret er at det har avisingssystem på rotor. 

– Det vil spare tid og bli viktig for å redde liv, presiserer sjef for Luftforsvaret Rolf Folland overfor High North News. Generalmajor Folland har selv lang erfaring som helikopterflyger i Luftforsvaret, og har vært skvadronssjef både for 330 skvadron og 337 skvadron.

Folland forklarer at helikopteret kan flys ved moderat ising; gjennom skyer på vinteren og direkte over fjellet, istedenfor å fly ruter lavt over sjøen eller inn gjennom fjorder for å komme til målet. Med avisingssystemet vil for eksempel et oppdrag fra Banak til Tromsø ta mye kortere tid. Dette gir også en større kapasitet ute på havet ved at redningstjenesten kan komme raskere til den eller de i nød, og kan gjøre en mer effektiv redningsoperasjon, forteller han. 

– Det blir et stort sprang fra et relativt gammelt Sea King til et hypermoderne SAR Queen. Denne overgangen har også gått sømløst uten at beredskapen har gått ned. At vi har klart å holde så høy beredskap i dette vekslingsfeltet er jeg veldig fornøyd med, legger Folland til. 

I tillegg til mer moderne og andre automatiske systemer, blir også AW101 en bedre arbeidsplass for de om bord.

– Helikopteret er enklere å betjene selv om det også har kompliserte systemer. Da vil vi også ha overskudd til å planlegge en aksjon på en bedre måte og bruke mindre kapasiteter på selve flyvingen av maskinen, forklarer avdelingssjef i Bodø Remi Olsen. 

4000 timer med Sea King

Redningshelikopteret Sea King har vært i drift nesten 50 år i Bodø. Kaptein Olsen sier mange har tatt kontakt for å formidle betydningen flymaskinen har hatt for dem.

– Det er blant annet mange folk langs kysten som har gitt uttrykk for at de synes det er trist at lyden av Sea King forsvinner. De har sett på det som en trygghet, når de ser den fly forbi. Mange har hatt et forhold til helikopteret, forteller han. 

– Når det er sagt så vil forhåpentligvis også SAR Queen bli det samme for befolkningen i videre tjeneste, og representere det Sea King har gjort fram til i dag. 

Sjefen for 330-skvadronens avdeling i Bodø har flydd akkurat 4000 timer med Sea King på oppdrag gjennom 20 år. Han forteller at han ser tilbake til mange historier, fra fjell og sjø, med unge og eldre, samt et stort spenn med følelser. 

– Vårt oppdrag er å få helikopteret, lege og redningsmann fram og tilbake. Man må legge følelser til side, men av og til blir det spesielt, avslutter han.

Redningshelikopteret Sea King
Redningshelikopteret Sea King. Her ved 330 skvadronen i Bodø. (Foto: Hilde Bye).

SAR Queen og Redningshelikoptertjenesten

AW101 SAR Queen er Norges nye søk- og redningshelikopter. SAR er en forkortelse for engelske "search and rescue" (søk og redning).

De første helikopterne begynte å operere fra Luftforsvarets base på Sola i 2020.

Innen 2023 skal hele AW101-flåten være i full drift ved alle avdelinger. Samtidig blir dagens Sea King helikopter pensjonert. 

Leverandøren av helikopterne er Leonardo Helicopters i England. Marsjfart på helikopteret er 278 km/t, rekkevidden er 266 nautiske mil (ca. 500 km) og besetningen er på seks personer. 

Det nye redningshelikopteret er langt bedre rustet for å takle norsk vær og vind. Avanserte søkesystem gjør Redningshelikoptertjenesten bedre i stand til å løse oppdrag, presiserer Forsvaret. 

​​​Redningshelikoptertjenesten har hovedbase på Sola og har avdelinger på Banak, Bodø, Ørland, Florø og Rygge. 

Redningshelikoptertjenesten samarbeider med blant andre Røde Kors, alpin- og redningsgrupper, Norsk luftambulanse, Redningsselskapet, brannvesen, politi og helseveset. Forsvaret driftar tenesta på vegner av Justis- og beredskapsdepartementet.

330 skvadron er underliggende Redningshelikoptertjenesten (RHT). 

Kilde: Forsvaret.

Les også

Nøkkelord