Nordisk forsvarssamarbeid: Ny avtale om Nordkalotten på trappene

Norske, svenske og finske kampfly, henholdsvis F-35 (øverst), JAS 39 Gripen (midten) og F/A-18 Hornet (nederst), under samtrening utenfor kysten av Nordland i juni. (Foto: Luftforsvaret)

Neste tirsdag er det duket for nordisk forsvarsministermøte i Oslo innenfor samarbeidsformatet NORDEFCO. Da skal Norge, Sverige og Finland undertegne en oppdatert samarbeidsavtale om Nordkalotten.

Kommende tirsdag tar Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap) imot sine nordiske ministerkolleger til møte innenfor NORDEFCO, formatet for nordisk militært samvirke. Dette omfatter Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island.

På agendaen er drøfting rundt status i Ukraina-krigen, den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norden og videre utvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding. 

I forbindelse med møtet skal Norge, Sverige og Finland signere en ny samarbeidsavtale om Nordkalotten – altså nordlige deler av de tre landene. Dette blir en oppdatert versjon av en avtale mellom de tre fra 2020.

Den eksisterende avtalen handler om styrket koordinering av militære operasjoner i krise og konflikt. I dette ligger blant annet utvikling av en felles militær situasjonsforståelse på Nordkalotten.

– Svensk og finsk NATO-medlemskap gir nye muligheter for forsvarssamarbeid i vår region, sier Gram en pressemelding.

Norge har så langt i år hatt formannskapet i NORDEFCO, og vil på møtet overlevere ledelsen til Sverige.

Lå i kjømda

Nytt eller forsterket avtaleverk for nordisk forsvarssamarbeid har vært høyaktuelt siden Russlands storskala invasjon av Ukraina 24. februar.

Siden da har det vært hyppig møteaktivitet mellom Nordens forsvarsministre, forsvarssjefer og andre militære ledere.

I august ga også de nordiske statsministrene sine utenriksministre, forsvarsministre og forsvarssjefer mandat til å utføre brede gjennomganger av eksisterende nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid med sikte på å ta nye store steg på disse områdene

Rundt siste månedsskifte la forsvarssjefene i Norge, Sverige, Finland og Danmark fram en plan for hvordan landene kan samordne sine forsvar når svenskene og finnene har blitt medlemmer i Nato. I denne er blant annet samarbeid rundt mottak av allierte forsterkninger et sentralt punkt, ifølge Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen. 

Nordlig overblikk

Den oppdaterte avtalen som skal signeres, omhandler trolig særlig forsterket samspill mellom de tre landenes hærer og luftstyrker med Nordkalotten som felles operasjonsområde.  

Tidligere denne uka pekte det finske forsvarsministeriet særlig på Sverige, men også på Norge (samt USA og Storbritannia) som sentrale partnere innen videreutvikling av hærsamarbeid.

Innenfor luftdomenet har etablering av et felles luftromsbilde på Nordkalotten, samt bruk av hverandres flybaser vært aktualisert.

I sommer samtrente norske, svenske og finske jagerfly langs norskekysten – i det som var den første avanserte norskledede allierte samvirkeøvelsen der også Sverige og Finland var med.

Til neste år er blant annet den felles luftforsvarsøvelsen Arctic Challenge på agendaen. Denne holdes i de tre landene annenhver sommer.

Den norskledede allierte øvelsesserien Cold Response, som også foregår annethvert år og involverer luft-, land- og sjøstyrker, er for øvrig også tenkt utvidet til et nordisk format. Sverige og Finland deltok på årets utgave av denne vinterøvingen, der fokus på nordisk samspill var sterkt.

LES OGSÅ:

Nøkkelord