Russland vil kutte kullproduksjonen på Svalbard med 80.000 tonn innen 2032

Trust Arktikugols kullkraftverk i Barentsburg på Svalbard. (Foto: Snorre Tønset/KLD)

Årlig kullproduksjon i Barentsburg er planlagt redusert fra 120.000 til 40.000 tonn, ifølge Russlands minister for utvikling av Arktis. På den russiske agendaen på Svalbard er også utvikling av selvstendig infrastruktur for turisme.

Systematisk reduksjon av russisk kullproduksjon på Svalbard ble annonsert i april av Aleksej Tsjekunkov, Russlands minister for utvikling av den fjerne Østen og Arktis.

Nylig tegnet ministeren et grunnriss av dimensjonene på denne nedskaleringen som det statseide gruveselskapet Trust Arktikugol skal gjennomføre, rapporterer det russiske nyhetsbyrået TASS.

– Planen er å redusere kullproduksjon til laveste nødvendig volum innen 2032, sa Tsjekunkov og skisserte kutt i produksjon på 120.000 til 40.000 tonn.

Konteksten var et møte i Rådet for utvikling av den fjerne Østen, Arktis og Antarktis i Føderasjonsrådet, overhuset i Russlands parlament.

Jevn nedtrapping av kullproduksjonen og erstatning av kullkraftvarmen med moderne teknologi står sentralt på dagsordenen de neste fem årene. Det sa Ildar Neverov, direktøren i Trust Arktikugol, på et møte i nevnte ministerium sist uke, ifølge selskapets nettside.

En russisk framtidsanalyse for Svalbard fra desember anbefalte en grønnere utvikling av Trust Arktikugol, da gjennom grep som reduksjon av utslipp fra kullkraftverket og omstilling til alternative energikilder som biodrivstoff.

Vitenskapelig samarbeid

Neverov var på nevnte møte i Russland for å presentere selskapets virksomhet.

Trust Arktikugols formål er å sikre og styrke Russlands tilstedeværelse på Spitsbergen (som øygruppa kalles på russisk side), bemerket direktøren i presentasjonen og fortsatte:

– Mye har blitt gjort det siste året og mer må gjøres. Shipping av kull i mer enn 90 år har bidratt til å skape en uavhengig turisttjeneste og etablert sosiokulturelle bånd. Men mens Trust Arktikugol tidligere spesialiserte seg hovedsakelig på kulldrift, vil fokuset endre seg i framtida.

Han viste til planen om utvikling av en internasjonal arktisk forskningsstasjon med BRICS-landene på Svalbard, som selskapet nylig innhentet ekspertstøtte til.

Herunder er det også snakk om etablering av internasjonale utdanningsprogrammer, ifølge minister Tsjekunkov.

Turisme

Trust Arktikugol vil også rette fokus mot videreutvikling av turistnæringen ved de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden, som forvaltes av dets datterselskap Grumant.

Framover vil det gjøres forsøk på å skape en selvstendig infrastruktur for turisme, inkludert digitale tjenester, framholdt Neverov.

Den russiske reiselivsnæringen på Svalbard ble gjenstand for lokal boikott kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina. I oktober ble også Trust Arktikugol og Grumant ekskludert fra Svalbard reiselivsråd.

LES OGSÅ:

Nøkkelord