Russland: – Generalkonsulen på Svalbard utfører vanlig diplomatisk arbeid

Teimuraz Ramishvili
Den russiske ambassadøren til Norge, Teimuraz O. Ramishvili under en tale for den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov på Kirkeneskonferansen 2022. (Foto: Trine Jonassen)

I en kommentar fra den russiske ambassaden i Norge til NRK, skriver de at den russiske generalkonsulen på Svalbard «ufører vanlig diplomatisk og konsulært arbeid, akkurat som hans forgjengere.»

Onsdag skrev NRK at den russiske generalkonsulen i Barentsburg på Svalbard, Andrei Chemerilo, er en russisk agent med tilknytning til den russiske etterretningstjenesten GRU.

Den russiske ambassaden var raskt ute med å kommentere NRKs reportasje og skriver i en kommentar på ambassadens Facebook-side samme dag at Chemerilo har lang erfaring fra diplomatisk arbeid, også før han ble utstasjonert i Barentsburg:

«Før den russiske generalkonsulen ble utstasjonert på Svalbard, var han i lang tid ansatt ved det russiske utenriksdepartementet, hvor han i mange år jobbet ved konsulæravdelingen. Der viste han seg som en profesjonell», skriver ambassaden.

Det vektlegges at generalkonsulen i sin jobb på Svalbard utfører vanlig diplomatisk og konsulært arbeid.

«Akkurat som hans forgjengere.»

Uttrykker sin bekymring rundt det de kaller "militarisering av Arktis"

De tilbakeviser imidlertid ikke at Chemerilo har vært eller er tilknyttet GRU.

Kritiserer norsk presse

Ambassaden adresserer også norsk presse og kaller dekningen av Russlands aktivitet på Svalbard for myter:

«Mytene som er spredt blant norske journalister og såkalte eksperter om «krigsscenarioer» og «planer å etablere kontroll over Spitsbergen» (Russlands navn på Svalbard. Red. anm.) er godt kjent for oss og har flere ganger blitt tilbakevist av oss siden det ikke finnes reelt grunnlag for dem», skriver den russiske ambassaden.

De viser også til den russiske ledelsen i Arktisk råd - som er over 11. mai når Norge overtar stafettpinnen - og uttrykker sin bekymring rundt det de kaller "militarisering av Arktis".

«Vi har ved flere anledninger, også under det russiske formannskapet i Arktisk råd, på forskjellige nivåer uttrykt vår bekymring angående uttalelser fra Vesten som kan føre til militarisering av Arktis og Spitsbergen som er en naturlig del av den arktiske regionen.»

Lenin-statuen i sentrum av Barentsburg.
Lenin-statuen i sentrum av Barentsburg. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)
Lenin-statuen i sentrum av Barentsburg. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Russland har ved flere anledninger anklaget Norge for å styrke den militære tilstedeværelsen på Svalbard, noe norske myndigheter tilbakeviser.

– Svalbard er norsk og for Norge er det selvsagt viktig at Forsvaret er kjent med forholdene på og rundt Svalbard. Kystvakten opererer regelmessig rundt Svalbard og legger til kai ved behov. Norge fører konsistent og forutsigbar politikk i samsvar med Svalbardtraktaten. Synspunktene som tas opp fra russisk side er godt kjent for norske myndigheter, skrev Utenriksdepartementet til NRK i en tidligere artikkel.

Kaller forfølgelse tull

Ambassaden trekker også fram at all teknologier som brukes i den russiske gruvebyen Barentsburg, inkludert basestasjoner, brukes etter tillatelse fra norske myndigheter

«Og uttalelser om angivelige forfølgelse av byens befolkning bare tull.»

Det etterlyses også pressedekning om det russiske selskapet Arktikugols investeringer i blant annet reiseliv.

«Norske medier dekker ikke virksomheten til det russiske selskapet Arktikugol som blant annet planlegger å utvide reiselivsbransje innenfor det grønne skiftet. Men slike planer utelates, noe som kan bekreftes av sysselmesteren som har fått flere henvendelser fra ledelsen i Arktikugol og generalkonsulen», avslutter Den russiske ambassaden.

Les også:

Nøkkelord