Lavrov: – Arktisk råds framtid avhenger av om vi kan fortsette en sivilisert dialog

Sergey Lavrov og Gudlaugur Thór Thórdarson, AC ministermøte 2021
Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sammen med daværende islandsk utenriksminister, Gudlaugur Thór Thórdarson, under ministermøtet i Arktisk råd i Reykjavik i 2021. (Foto: Arktisk råd)

Torsdag overførte Russland formannskapet i Arktisk råd til Norge. En vei framover for rådet forutsetter felles innsats for dialog med sikte på å bevare Arktis som en fredelig og stabil region med konstruktivt samarbeid, sier den russiske utenriksministeren.

I går, torsdag, avrundet Russland sin toårige formannskapsperiode i Arktis råd og overleverte stafettpinnen til Norge. Dette foregikk på et møte i Salekhard, Vest-Sibir, med digital deltakelse fra de vestlige arktiske landene.

I en videotale til deltakerne på møtet kom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov med følgende melding:  

– Videre effektivt arbeid og framtida til Arktisk råd som helhet, vil avhenge av om vi i fellesskap kan finne muligheter for å fortsette en sivilisert dialog for å bevare Arktis som et territorium med fred, stabilitet og konstruktivt samarbeid, uttaler Lavrov, rapporterer det russiske nyhetsbyrået TASS.

Utenriksministeren «minnet om at rådets arbeid har blitt forstyrret av Vestens posisjon, som frøs dets aktiviteter under det søkte påskuddet av situasjonen i Ukraina.» Russland ble suspendert fra rådets samarbeidsaktiviteter like etter invasjonen av Ukraina.  

– Vi anser dette steget fra våre vestlige kolleger som politisert og kontraproduktivt. Det eroderer kollektive tilnærminger til ansvarlig forvaltning av Arktis, framholder han.

Ifølge Lavrov har Russland som formann arbeidet ut fra arktiske fellesinteresser for å sikre en bærekraftig og god utvikling for hele regionen og dens innbyggere, inkludert urfolkene.

Han peker også på at Moskva vier den arktiske regionen stor oppmerksomhet.

– Betydningen av Arktis for vårt lands strategiske interesser ble også bekreftet i det oppdaterte utenrikspolitiske konseptet, godkjent av Vladimir Putin i slutten av mars, sier han.

Samarbeidsvillig med betingelser

Som rapportert av HNN utdyper Russlands arktiske ambassadør, Nikolaj Korchunov, utenriksministeriets betraktninger rundt rådet på pressekonferansen etter møtet:

– Rådets framtid er åpenbart en bekymring. Men Norge er i en posisjon til å holde organisasjonen i gang, og gjenopprette rådet til sitt originale format, sier Korchunov.

Han gir også uttrykk for at Russland er samarbeidsvillig, og framholder at det vil være umulig å opprettholde rådet framover uten interaksjon mellom alle de arktiske landene.

I fortsettelsen avviser Korchunov at Russland har intensjoner om å utvikle alternative forumer til Arktisk råd – iallfall så lenge rådet fortsatt arbeider på en måte som er i russisk nasjonal interesse.

Den russiske ambassadøren gjentar også russisk bekymring rundt Nato-utvidelsen i Norden, og etterlyser dialog mellom de arktiske statene rundt militære spørsmål.

Samtidig bemerker han at slike spørsmål ikke er tilknyttet rådet (militær sikkerhet er eksplisitt ekskludert fra dets mandat), men knytter slik dialog an til grunnleggende tillitsbygging med betydning for dets arbeid.

Russisk deltakelse til drøfting

Med hensyn til (viss) gjenopptakelse av samarbeid med russisk side i rådet, sier Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til HNN at alle spørsmål rundt Russland vil drøftes blant de vestlige arktiske landene før noen beslutninger tas.

– Vi vil konsultere med de andre medlemmene om arbeidet framover. Per nå er det ikke mulig for Russland å bli inkludert. Nå kan vi starte arbeidet og samtalene med medlemmene om hvordan gå framover. Vi vil fokusere på prosjekter som ikke involverer Russland, sier hun.

Ifølge Huitfeldt har ingen medlemsland tatt til orde for å utvise Russland fra rådet.

Torsdag kom også alle de åtte medlemslandene med en felles uttalelse som beskriver rådets arbeid i kommende periode.

Vil spille på flere strenger

Selv om utvikling av alternative arktiske samarbeidsfora ikke er på den russiske agendaen, understreker Korchunov også at Russland verken kan eller bør lene seg på bare ett format for arktisk samarbeid.

Den russiske diplomaten viser til at landet kan ha arktisk samspill både bilateralt, trilateralt og multilateralt på ulike nivåer med involvering av ulike geografiske aktører.

Han har tidligere uttrykt en russisk forventning om svekkelse av Arktisk råd – og dermed ønske om å styrke samarbeid i Arktis med ikke-arktiske land, som BRICS-statene.

Viljen til å utvikle samspill rundt aktiviteter i regionen med land utenfor den målbæres også av Russlands minister for utvikling av den fjerne Østen og Arktis:

– Russland har oppfylt alle sine forpliktelser i forbindelse med formannsvervet. Vi har alle vært vitne til at det er umulig å tenke seg utviklingen av Arktis uten Russland. Nå avslutter vi vårt formannskap med åpenhet overfor alle stater som er klare til å engasjere seg i utvikling av Arktis i fredens navn, sier Aleksej Tsjekunkov.

Uttalelsen kom på et møte torsdag i Rådet for utvikling av den fjerne Østen, Arktis og Antarktis i Føderasjonsrådet, øverste kammer i Russlands parlament, melder TASS. ‘Aktuelle spørsmål rundt ivaretakelse av nasjonale interesser i Russlands arktiske sone’, lyder temaet for møtet.

Samspill med «vennlige land»

I fortsettelsen framholder Tsjekunkov at det russiske formannskapet i Arktisk råd – «til tross for handlinger fra uvennlige land» – har levert flere resultater for befolkningen i det russiske Arktis enn opprinnelig planlagt.

Det vises til at Russland i fjor holdt en rekke arrangementer med deltakelse av eksperter fra «vennlige land», som Kina, India, Mongolia, Brasil, Hviterussland og Kasakhstan. Totalt skal det være snakk om 43 arrangementer i 10 ulike regioner med mer enn 28.000 deltakere.

Senest i slutten av april møttes eksperter fra Russland og Brasil for å drøfte samarbeid i Arktis innenfor vitenskap og andre områder for bærekraftig utvikling av regionen, framgår det på det russiske formannskapets nettside.

Som omtalt av HNN, vil Russland utvikle en arktisk vitenskapsstasjon på Svalbard med BRICS-partnere som Brasil, India, Kina og Sør-Afrika

Russland og Kina innledet dessuten også nylig i Murmansk et maritimt myndighetssamarbeid. Kina har for øvrig også uttrykt at det vil støtte Norge i arbeidet med å få Arktisk råd opp på fote

Samarbeid med ikke-arktiske stater i regionen forutsetter samtidig at de ikke kommer med en militær agenda, har ambassadør Korchunov presisert overfor Reuters.

LES OGSÅ:

Nøkkelord