Russland på Svalbard: Trapper ned på kull, satser mer på turisme

Barentsburg: Det turkise bygget var tidlegare konsulat. No er det nyrestaurert og husar museet. Konsulatet har flytta inn i bygget bak til venstra. Blokka husar leiligheiter. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Barentsburg: Det turkise bygget i front, det gamle generalkonsulatet, var i 2020 nyrestaurert for å huse museet i gruvebyen. Nå planlegger russiske myndigheter å utvikle et museumskompleks med sikte på reiseliv. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Russlands selskap på Svalbard, Trust Arktikugol, skal nedskalere kullproduksjon ytterligere – og utvikle reiselivsnæringen med et nytt museumskompeks, ifølge Russlands minister for utvikling av Arktis.

– Trust-selskapets framtid vil være å drive systematisk bremsing av kullproduksjonen, utvikle turisme (byene våre er jordas nordligste bosetninger), samt utvikle den internasjonale arktiske vitenskapsstasjonen, inkludert med BRICS-partnere.

Dette skriver Aleksej Tsjekunkov, Russlands minister for utvikling av den fjerne Østen og Arktis, på Telegram tidligere i april. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS.

I fortsettelsen gjør ministeren opp status for Trust Arktikugols virksomhet og beskriver nye grep fra føderalt hold:

– I tiår har selskapet lidd tap med utslitt infrastruktur og personell hovedsakelig fra Ukraina. Det har produsert kull av lav kvalitet, og er nå fanget i transport-, finans- og kommersiell blokade. Ikke noe kull ble kjøpt, og vestlige turister annonserte en boikott. Vi har endret ledergruppen, bevilget midler fra det føderale budsjettet for å oppgradere infrastrukturen i Barentsburg og Pyramiden, og fått store russiske bedrifter til å konsumere Spitsbergens kull.

I januar fikk Trust Arktikugol innvilget ett års dispensasjon fra Sanksjonsforskrift Ukraina (territoriell integritet mv.) for kulleksport til Russland. I sin vurdering vektla Utenriksdepartementet særlig hensynet til å ivareta Norges forpliktelser etter Svalbardtraktaten.

Planlegger museumskompleks

Planer om storstilt modernisering av infrastrukturen i de to gamle russiske gruvebyene annonserte Tsjekunkov i september. Ministeren la da vekt på et potensial for mer turisme og vedlikehold av bosetningenes museumskarakter.

Den russiske reiselivsnæringen på Svalbard ble gjenstand for lokal boikott kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina. I oktober ble også Trust Arktikugol og dets datterselskap for reiseliv, Grumant, ekskludert fra Svalbard reiselivsråd.

Trass i dette har altså ikke Tsjekunkov mistet troen på mulighetene for turisme.

I det nylige innlegget skriver han også at Russland skal utvikle et museumskompleks og bevare Trust Arktikugols «unike sovjet-arktiske arv».

Nå har museet og utstillingssenteret i Barentsburg igangsatt en lengre arbeidsprosess for å oppgradere fasilitetene for oppbevaring og utstilling av kulturminner, framgår det av et brev som Trust Arktikugol sendte til Sysselmesteren på Svalbard i februar. Det informeres også om at Varvara Mokstadt er ansatt en ny leder for museet og senteret, som òg omtales som et arktisk turismesenter.

Ønsker retur av kulturminner

Nevnte brev inngår i en korrespondanse rundt selskapets søknad til Sysselmesteren fra senhøsten om retur av kulturminner til det tidligere Pomormuseet i Barentsburg.

Gjenstander fra utgravinger ved russiske overvintringstufter ble ført til Longyearbyen i 2007 da museumsbygget var i dårlig stand, og det ble stengt året etter. I 2020 var det gamle generalkonsulatet nyrestaurert for å huse museet i gruvebyen.

Etter svalbardmiljøloven er alle kulturminner fra før 1946 automatisk fredet, og fredede løse kulturminner er statens eiendom.

I sin respons har Sysselmesteren etterspurt forbedrede oppbevaringsforhold ved museet i Barentsburg, noe det igangsatte arbeidet synes å være et svar på. Sysselmesteren har også bedt om spesifikasjoner av ønskede gjenstander, for slik å kunne gjøre en konkret vurdering av hva som eventuelt skal lånes tilbake.

Stor samling

Totalt ble 4365 gjenstander overlevert til Svalbard museum, og deler av denne samlingen er katalogisert og tilgjengeliggjort i museets database. Katalogisering i Barentsburg for rundt tre år siden viste at 434 automatiske fredede gjenstander er utstilt på museet der.  

Sysselmesteren ønsker også at det utarbeides en ny avtale om eksisterende og mulige framtidige lån av gjenstander. Trust Arktikugols direktør, Ildar Neverov, ber om at en slik avtale framforhandles når nevnte arbeid er ferdigstilt.

Neverov har også tatt initiativ til at en delegasjon fra selskapet og representanter for Sysselmesteren skal besøke Svalbard museum for å ta samlingen i nærmere øyesyn. Partene holder nå på med å finne en dato som passer.

LES OGSÅ:

Nøkkelord