Nordisk forsvarssamarbeid: Norge, Finland og Sverige skjerper blikket på Nordkalotten som felles operasjonsområde

I forbindelse med tirsdagens nordiske forsvarsministermøte i Oslo innenfor formatet NORDEFCO, signerte Norges Bjørn Arild Gram (Sp), Finlands Antti Kaikkonen (C) og Sveriges Pål Jonson (M) en oppdatert intensjonsavtale om forsvarssamarbeid mellom landene. (Foto: Philip Linder/Luftforsvaret)

Tirsdag inngikk Norge, Finland og Sverige en oppfrisket avtale om forsvarssamarbeid med nordlig tyngdepunkt. – Med denne oppdateringen kan vi koordinere militære operasjoner som om de er Nato-medlemmer, sier den norske forsvarsministeren.

I lys av nåtidas sikkerhetssituasjon, er forsvarsministrene i Norge, Finland og Sverige fast bestemte på å ta grep for å styrke felles evne til å utføre militære operasjoner.

Dette erklærer de i den dagsferske intensjonsavtalen om økt operasjonelt samarbeid, som vektlegger nordlige deler av de tre landene. Denne ble annonsert før helga, og er en oppdatering av en avtale mellom trekløveret fra 2020.

– Finsk og svensk inntreden i NATO gir nye samarbeidsmuligheter som kan styrke sikkerheten i våre tre land. Med denne oppdateringen kan vi koordinere militære operasjoner i krise og konflikt som om Finland og Sverige er Nato-medlemmer. Dette er et viktig steg i vårt nordiske samarbeid, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Overordnet tar det nye avtaleverket sikte på å styrke felles operativ planlegging med særlig fokus på Nordkalotten, samt videreutvikle forsvarsstyrkenes evne til samvirke. Dette arbeidet vil bygge på erfaringer fra øvelser der disse styrkene har samtrent.

Eksempler som omtales er den felles øvelsesserien Arctic Challenge Exercise (luftforsvar; sist avholdt i 2021, planlagt for juni 2023), den norskledede øvelsesserien Cold Response (alle forsvarsgrener; sist gjennomført i vinter) – samt Natos øvelsesserie Trident Juncture (også alle forsvarsgrener), som Norge var vertsnasjon for i 2018.

Dette vil virke avskrekkende mot aggresjon.
Norge, Finland og Sveriges forsvarsministre i den nye forsvarsavtalen

Skal være klare for samhandling

– Vi vil gjøre de nødvendige forberedelsene for å styrke vår forsvarsdyktighet, interoperabilitet [samspillsevne, journ. anm.], beredskap og evne til å gi militær støtte. Dette vil virke avskrekkende mot aggresjon, uttrykker forsvarsministrene i den nye avtalen.

En felles ambisjon er at norske, svenske og finske styrker skal være i stand til å gjennomføre operasjoner sammen hvis slike besluttes utført. Enhver militær aksjon vil være underlagt separate nasjonale politiske beslutningsprosesser, presiseres det.  

Konkrete grep som samarbeidsavtalen spiller opp til:

1. Gjennomføre scenariobaserte diskusjoner og øvelser ut fra krav i gjeldende nasjonal operasjonsplanlegging og felles sikkerhetshensyn i regionen.

2. Drøfte relevante nasjonale operasjonsplaner med sikte på områder av felles interesse.

3. Utføre felles operasjonsplanlegging for områder av felles interesse, spesielt i nordlige deler av Finland, Norge og Sverige.

4. Gjøre forberedelser for å kunne gjennomføre kombinerte eller koordinerte militære operasjoner.

Som poengtert av Gram ovenfor, peker disse punktene på nye, vesentlige steg innenfor nordisk forsvarssamarbeid – som 'bestilt’ av landenes statsministre i august.

Under Cold Response 2022, som i stor grad foregikk i nord, deltok Finland og Sverige med en felles brigade under den norske Hærens kommando. Denne brigaden hadde hovedkvarter i Troms, og fikk der besøk av de tre landenes forsvarssjefer: Finlands Timo Pekka Kivinen, Norges Eirik Kristoffersen og Sveriges Per Micael Bydén. Nylig leverte disse en plan for samordning av forsvarsstyrkene når finnene og svenskene har blitt Nato-allierte. (Fotomontasje: Runar Røssevold/Forsvaret).  

Innramming

Dette trilaterale forsvarssamarbeidet vil, så snart Finland og Sverige er tatt opp som medlemmer i Nato, kunne fordypes ytterligere, påpekes det også i avtalen.

Praktisk sett holder en styringsgruppe med representanter fra de tre landenes forsvarsdepartementer i samarbeidstrådene. Landenes forsvarsstyrker har òg etablert en militær koordineringsgruppe, som rapporterer årlig til denne styringsgruppen.

Den nye avtalen er lik 2020-utgaven inngått innenfor rammen av NORDEFCO. Dette er formatet for nordisk militært samvirke, og inkluderer òg Danmark og Island.

Danskene og islendingene skal holdes i loopen med jevnlig informasjon ettersom det norsk-finsk-svenske samspillet skrider fram.

Dette samspillet skal også være på linje med det større samvirket i NORDEFCO, samt med Norge, Sverige og Danmarks samarbeid om styrket operasjonsplanlegging med hensyn til det sørlige Skandinavia.

Overordnet mål for NORDEFCO er å styrke landenes nasjonale forsvar, utforske muligheter for positive synergier, samt tilrettelegge for kostnadseffektive fellesløsninger.

Russlands brutale krig i Ukraina har vist at fred aldri må tas for gitt.
De nordiske forsvarsministrene i en felles uttalelse

Vil oppdatere NORDEFCOs visjon

Denne tirsdagen har – i tillegg til signeringen av nevnte samarbeidsavtale – også inkludert et møte innenfor NORDEFCO. De nordiske forsvarsministrene og andre representanter var samlet i Oslo for å drøfte Ukraina-krigen og den graverende sikkerhetssituasjonen i Europa, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

På agendaen var naturligvis òg videre utvikling av nordisk forsvarssamarbeid – sett i sammenheng med Finland og Sveriges nærliggende inntreden i Nato.

– Russlands brutale krig i Ukraina har vist oss at fred aldri må tas for gitt. Vi må holde kursen og opprettholde og øke vår støtte til ukrainerne når de forsvarer sin frihet. Deres sak er vår sak. Vi vil ikke la Russlands atomretorikk eller aggressive handlinger avskrekke oss fra å støtte Ukraina, sier forsvarsministrene i en felles uttalelse.

– I dag har vi også diskutert framtida for nordisk forsvarssamarbeid. Finsk og svensk Nato-medlemskap vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet og gagne sikkerheten til hele alliansen. Ettersom alle de nordiske landene vil være allierte i Nato, har vi besluttet å oppdatere NORDEFCO-visjonen for å gjenspeile denne nye strategiske virkeligheten.

Den nye visjonen skal stake ut de store linjene for utvikling av nordisk forsvarssamarbeid mellom allierte, tilføyes det. 

Vi vil ikke la Russlands atomretorikk eller aggressive handlinger avskrekke oss.
De nordiske forsvarsministrene i en felles uttalelse

Nordområdefokus på onsdagens møte

I morgen, onsdag, står enda et sikkerhets- og forsvarspolitisk møte på dagsordenen i Oslo – da i det nordeuropeiske samarbeidsforumet Northern Group. Forumet består av de nordiske og de baltiske landene, samt Storbritannia, Polen, Tyskland og Nederland.

At disse møtene nå holdes i Norge, har sammenheng med norsk formannskap i begge formater. Innenfor NORDEFCO overleverte for øvrig Norge ledelsen til Sverige på tirsdagens samling.  

På dagsordenen for Northern Group-møtet er blant annet den sikkerhetspolitiske utviklingen i nordområdene, sikring av viktig infrastruktur i Nord-Europa og støtte til Ukraina.

I forbindelse med dette møtet skal Norges og Storbritannias forsvarsministre holde pressetreff på det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth, som for tida ligger til kai i hovedstaden.  

Northern Group hadde sist samling i juni på Island. Da vektla forsvarsministrene samhold i møte med det nye trusselbildet, og flere land inngikk nye samarbeidsavtaler.

LES OGSÅ:

Nøkkelord