Nordeuropeiske forsvarsministre: – Russlands invasjon er en trussel mot sikkerheten i Europa og det nordatlantiske området

Northern Group ble etablert i 2010 på britisk initiativ for å fremme et mer sammenhengende og effektivt sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Nord-Europa. Denne uken møttes forsvarsministrene i de tolv medlemslandene i Reykjavik. (Foto: Islands utenriksministerium)

Nordeuropeisk sikkerhet i lys av Ukraina-krigen var hovedtema på denne ukens møte i Northern Group på Island. Forsvarsministrene understreker samhold i møte med det nye trusselbildet, og flere land inngikk nye samarbeidsavtaler.

Tidligere denne uken var det møte i det nordeuropeiske sikkerhets- og forsvarsforumet Northern Group i Reykjavik. Forumet består av de nordiske og de baltiske landene, samt Storbritannia, Polen, Tyskland og Nederland.

Fremst på agendaen til landenes forsvarsministre var følgene av Russlands invasjon av Ukraina for sikkerhetssituasjonen i Nord-Europa.

– Russlands invasjon har påført det ukrainske folket kolossale ødeleggelser og lidelser, og er en trussel mot sikkerheten i Europa og det nordatlantiske området, sier ministrene i en felles uttalelse på onsdag.

Ministrene drøftet også hvordan globale utfordringer påvirker sikkerheten i nordlige regioner, inkludert nordområdene. Uten å utdype hvilke utfordringer det var snakk om, uttaler de følgende:

– Vi understreker vårt sterke politiske samhold i møte med trusler mot sikkerheten i vår region. Vi vil fortsette å streve for å beskytte våre felles verdier som demokrati, rettsstat, frihet og menneskerettigheter.

Et tema på møtet var også Finland og Sveriges nærliggende inntreden i Nato, som de andre nordeuropeiske ministrene ønsker velkommen.

– Dette vil forbedre vårt kollektive forsvar, og øke sikkerheten og stabiliteten i Nord-Europa, sier de i uttalelsen.

Det er viktig at vi snakker godt i lag med allierte her i Nord-Europa.

Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Viktige samtaler

Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) omtaler Northern Group som et viktig fora for diskusjoner rundt sikkerheten i regionen.

– At vi har en varig endret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, er det ingen tvil om. Selve krigen foregår i Ukraina, men den har konsekvenser for hele kontinentet og vår sikkerhet. Det er viktig at vi snakker godt i lag med allierte her i Nord-Europa, sa han til NRK før gårdagens møter.

– At Sverige og Finland er på tur inn i Nato, er svært positivt. Dette gir helt andre muligheter for et nordisk forsvarssamarbeid, og for en enda sterkere nordisk og nordlig stemme i Nato. Vi har mye å snakke om når det gjelder forsvarsplanlegging videre og det å utvikle samarbeidet nord i Europa, sa også Gram i samme intervju.

I slutten av mai uttalte de nordiske forsvarsministrene innenfor samarbeidsformatet NORDEFCO at de vil styrke nordisk militær tilstedeværelse i tiden framover gjennom felles øvelser og trening, også for å sikre Sverige og Finland i søknadsperioden.

Islands bidrag uten militære styrker

Island har formannskapet i Northern Group dette halvåret, og landets utenriksminister Thórdís Kolbrún Reykjfjörd Gylfadóttir ledet møtet. I dette inngikk blant annet et besøk til sikkerhetssonen på Keflavik flyplass.

– For oss er det verdifullt å kunne gi våre nærmeste allierte og partnere innsikt i hvordan vi på Island forvalter vår sikkerhet og forsvar, og hvordan vi bidrar til vårt felles sikkerhetsmiljø i Nord-Atlanteren og Arktis som en nasjon uten væpnede styrker. Dette er også viktig i lys av sikkerhetssituasjonen i Europa, sier Gylfadóttir (Selvstendighetspartiet) i en pressemelding.

Island har ikke eget luftforsvar, men et luftforsvars- og overvåkningssystem som er integrert i Nato. Alliansen står for periodisk overvåkning av islandsk luftrom.

Islands utenriksminister Thórdís Kolbrún Reykjfjörd ledet samlingen i Northern Group og orienterte forsvarsministrene om landets tilnærming og bidrag til sikkerhet i nord. (Foto: Islands utenriksministerium)

Vil styrke overvåkningen i Arktis

Under samlingen i Reykjavik ble det inngått ulike samarbeidsavtaler.

For det første undertegnet Island og Danmark en intensjonsavtale om styrket overvåkning i Arktis gjennom datautveksling.

– Avtalen med Island viser at de nordiske og nordatlantiske landene tar ansvar. Vi står i en ekstraordinær situasjon med krig i Europa, hvor Europas sikkerhet er truet, sier den danske forsvarsministeren Morten Bødskov (S) i en pressemelding.

– Overvåkningen i Arktis er en viktig del av Forsvarets arbeid, og denne avtalen vil styrke Danmarks etterretningsarbeid, legger Bødskov til.

I disse usikre tider er internasjonale partnerskap vår styrke.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace (Det konservative parti)

Dypere finsk-britisk samarbeid

Finland og Storbritannia signerte også en ny rammeavtale om fordypet forsvarssamarbeid.

Avtalen involverer mer deling av etterretning, forbedring av operativt samvirke og utvikling av Joint Expeditionary Force. Dette er en britiskledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke med de nordiske og de baltiske landene, samt Nederland.

– Jeg ser fram til å fortsette å styrke våre relasjoner i Northern Group som, sammen med Nato og Joint Expeditionary Force, bidrar til å sikre vår gjensidige trygghet, uttalte den britiske forsvarsminister Ben Wallace (Det konservative parti) i en pressemelding.

Den nye avtalen bygger videre på sikkerhetsdeklarasjonen som statslederne i Finland og Storbritannia signerte i mai, der landene lover å støtte hverandres forsvar ved et eventuelt angrep. 

– I disse usikre tider er internasjonale partnerskap vår styrke, sa også Wallace.

Avtalen vil forbedre vår evne til å handle her og nå, men også etter at vi har blitt Nato-medlemmer.

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist (S)

Sterkere svensk-finsk integrasjon

I Reykjavik forsterket også Finland og Sverige sitt forsvarssamarbeid med en intensjonsavtale om vertslandstøtte.

Den nåværende sikkerhetssituasjonen har akselerert landenes utvikling av ordninger for effektivt å kunne gi og motta militær bistand, ifølge det finske forsvarsministeriet.

– Målet med vertslandsstøtte er å skape bedre forutsetninger for å operere på hverandres territorium, også innenfor rammen av felles operasjoner. Avtalen vil forbedre vår evne til å handle her og nå, men også etter at vi har blitt Nato-medlemmer, kommenterer Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist (S) i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Nøkkelord