Nordiske forsvarssjefer trekker fram Narvik som sentral havn i nord

Forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)
De fire nordiske forsvarssjefene fra Norge, Sverige, Finland og Danmark er enige om en felles fagmilitær plan, som blant annet tar for seg hvordan landende kan samordne mottak av allierte forsterkninger, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til VG. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Neste uke leverer de fire nordiske forsvarssjefene en plan for hvordan landene kan samordne sine forsvar. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen trekker fram Ofotfjorden og Narvik havn som sentrale for å sikre allierte forsterkninger til hele Norden.

De fire nordiske forsvarssjefene er nå enige om et felles råd til sine respektive regjeringer om hvordan landene kan samordne sine forsvar når Sverige og Finland blir medlemmer i Nato. Det skriver VG.

Kommende mandag vil Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen sende den nordiske anbefalingen videre til behandling i Forsvarsdepartementet, skriver avisa. 

Narvik havn blir sentral

Til VG forteller Kristoffersen at et framtredende punkt i den nordiske planen er å samordne mottaket av allierte forsterkninger. Han trekker videre fram fire helt sentrale fjorder og havner for å sikre allierte militære forsterkninger til hele Norden. Disse er Ofotfjorden med isfri havn i Narvik, Trondheimsfjorden, Göteborg-regionen og Esbjerg havn i Danmark. 

Dersom forsvarssjefene får aksept for den felles forsvarsplanen, vil det medføre en økning av øvingsvirksomheten i og rundt Ofotfjorden, skriver Fremover. Til avisa sier Kristoffersen at betydningen av Ofoten har økt siden 2014, etter en nedbygging fram mot årtusenskiftet.

– Det er nok mest synlig på Evenes, men det er og har vært en betydelig satsning både i Ramsund og i Bjerkvik, sier han og legger til:

– Det blir mer øving, og det vil bli økt aktivitet over Narvik havn. 

Narvik Havn er en kjernenettverkshavn i EU og EØS -området, og Ofotbanen er en del av det samme kjernenettverket - av grensekyssende korridorer. (Kart/Illustrasjon: Narvik havn)

Nordic Response

Forsvarssjefene i Norge, Danmark, Sverige og Finland har samarbeidet tett over mange år, blant annet i det nordiske forsvarssamarbeidet som også inkluderer Island. 

Som High North News har omtalt, har forsvarssjefene i Norge, Sverige, Finland og Danmark drøftet et nytt format på militærøvelsen Cold Response. 

Ifølge VG skal den felles planen som nå er ferdig sikte fram mot denne felles militærøvelsen, som vil foregå vinteren 2024, og som skal teste det nordiske forsvarssamarbeidet. 

– Vi ser på alle mulighetsrom for å styrke sikkerheten i Norden sammen. Det handler blant annet om å trene i hverandres land jevnlig. Vi ser på bruk av flybaser og logistikk på tvers av landegrensene, for eksempel jernbanen fra Gøteborg til Narvik. Vi ser også på hvordan vi kan gjøre mer i fellesskap når det gjelder beredskap, uttalte forsvarssjef Kristoffersen i et intervju med High North News i august. 

High North News følger saken 

Les også

Nøkkelord