Russland opptrer uansvarlig i Nord-Europa, mener nordiske forsvarsministre

Torsdag var det finsk-svensk-norsk forsvarsministermøte i Loppi utenfor Helsinki. F.v.: Sveriges Peter Hultqvist (S), Finlands Antti Kaikkonen (C) og Norges Bjørn Arild Gram (Sp). (Foto: Emma Virkkunen/Finlands forsvarsministerium)

“Den økte militære aktiviteten i Nord-Europa understreker viktigheten av å unngå uheldige hendelser. Ved flere tilfeller har vi sett uansvarlig og uprofesjonell russisk atferd,” sier Finland, Norge og Sveriges forsvarsministre i en felles uttalelse.  

Torsdag tok Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen imot sin norske kollega Bjørn Arild Gram og sin svenske kollega Peter Hultqvist i Helsinki for et felles møte, samt bilaterale drøftinger.

Tema for det trilaterale møtet var sikkerhetssituasjonen i nærområdet og forsvarssamarbeid, herunder styrkning av forsvaret av felles områder som Nordkalotten.

Møtet kommer i forlengelsen av det nordiske statsministermøtet i Oslo tidligere denne måneden. Da fikk de nordiske forsvarsministrene og forsvarssjefene mandat til å gjennomgå potensialet for å fordype forsvars- og sikkerhetssamarbeidet ytterligere.

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina og en skjerpet sikkerhetssituasjon i Nord-Europa, er beredthet til samhandling i fred, krise og konflikt sentralt. Det vektlegger de tre forsvarsministrene i en felles uttalelse fra møtet.

Faren for utilsiktet eskalering

“Den økte militære tilstedeværelsen og aktiviteten i Nord-Europa understreker viktigheten av å unngå uheldige hendelser. Ved flere tilfeller har vi sett uansvarlig og uprofesjonell russisk atferd,” påpeker forsvarsministrene i fortsettelsen.

Innledningsvis sikter de trolig til økt militær aktivitet på både vestlig og russisk side i Nord-Europa, og betydningen av å unngå misforståelser og uhell.

Beskrivelsen av russisk framferd i nordeuropeisk kontekst henspiller antakeligvis blant annet på tilfeller der russiske militærfly har krenket dansk, svensk og finsk luftrom i vår.

“Russland har drevet krigsplanlegging på svensk territorium svært lenge,” uttalte også Hultqvist nylig til Aftonbladet, i forbindelse med omtale av “aktiv russisk spionasje”.

Operasjonsplanlegging

“Nordkalotten og tilknyttede områder er av strategisk betydning for forsvaret av våre land i tilfelle krise eller krig. Forsterket samarbeid mellom våre land er derfor av største betydning. Et av våre hovedmål er å koordinere og utvikle militær operasjonsplanlegging mellom Finland, Sverige og Norge,” forsetter forsvarsministrene.

I 2020 inngikk de tre landene en avtale for styrket koordinering av militære operasjoner i krise og konflikt. Blant annet handler dette om å danne en felles militær situasjonsforståelse på Nordkalotten.

Under torsdagens møte diskuterte forsvarsministrene hvordan dette konkrete samspillet har utviklet seg, og kom etter sigende til en positiv statusrapport:

“Vårt trilaterale initiativ tilrettelegger for et slikt styrket samarbeid. Vi kan engasjere oss i å forberede og utføre operasjoner ved krise eller konflikt. Vi kan ta felles ansvar og skape forutsetninger for eksempelvis beskyttelse av kommunikasjonslinjer, samt for forsyningssikkerhet.”

– De internasjonale samarbeidene som vi framgangsrikt har drevet med de siste årene har generert et vell av erfaringer og framskritt som vi nå kan bygge videre på, understreker Hultqvist i en pressemelding.

Bilaterale samtaler

På tomannshånd snakket Kaikkonen og Gram om Finlands og Sveriges søknadsprosess for å bli Nato-medlemmer, anskaffelser av jagerflyene F-35 og materiell- og industrisamarbeid.

Den finske forsvarsministeren drøftet også søknadsprosessen og bilateralt forsvarssamarbeid med sin svenske kollega Hultqvist.

– Sverige og Norge er veldig nære partnere, og det er naturlig å diskutere endringen i vårt sikkerhetsmiljø med dem. Finland og Sveriges kommende medlemskap i Nato åpner for nye muligheter for å fordype forholdet mellom de nordiske landene. Det er svært viktig at vi holder sammen i disse uforutsigbare tider – det skaper stabilitet i Nord-Europa, sier Finlands forsvarsminister Kaikkonen i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Nøkkelord