Vil ta nye store steg innen nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid

De nordiske statsministerne møttes i Oslo 15. august: (f.v.) Sveriges Magdalena Andersson (S), Finlands Sanna Marin (SDP), Norges Jonas Gahr Støre (Ap), Danmarks Mette Frederiksen (S) og Islands Katrín Jakobsdóttir (Venstrepartiet – De grønne). (Foto: Roger Holmsen/Statsministerens kontor, Norge)

De nordiske statsministrene vil ha et enda tettere samarbeid rundt forsvar og sikkerhet. Aktuelt er sterkere nordisk samspill innen luftforsvar, logistikk og forsyning, samt mer samtrening. Forsvarsledere er i gang med arbeidet.

I dag, mandag, møttes alle de nordiske statsministrene i Oslo.

Fremst på agendaen var utviklingen av det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet i forbindelse med Finlands og Sveriges nærliggende innlemming i Nato.

– Nato-søknadene fra Finland og Sverige gjør det mulig å se nordisk forsvar i en større og mer forpliktende sammenheng. Vi skal samarbeide og operere sammen som allierte i en eventuell krise og krig. Et samlet Norden i Nato vil gi oss mer tyngde i Nato-alliansen og våre felles verdier vil få større synlighet og mer gjennomslagskraft, sier Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Etter møtet kom statsministrene med en felles erklæring om forsvar og sikkerhet.

Sikter mot utstrakt integrasjon

I erklæringen framgår det at nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid skal videreutvikles både ved å bygge ytterligere på eksisterende strukturer som Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), men også gjennom å realisere potensialet som ligger i et fulltallig Norden i Nato.

Et overordnet mål er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

I forlengelsen uttrykkes ambisjoner om å øke samvirket innenfor blant annet luftforsvar, logistikk og forsyning, samt at landenes styrker skal trene og øve mer sammen i nært samspill med Nato og andre allierte. Forfølgelse av positive synergier i harmoniseringen av nasjonale og Natos forsvarsplaner omtales også.  

Felles innsats for å bygge mer motstandskraftige nordiske samfunn er òg på plakaten, da gjennom utvikling av omforent situasjonsbevissthet, samarbeid om totalforsvar, forsyningssikkerhet og beredskap mot hybride trusler.

Bred utforsking av mulighetsrom

De nordiske statsministrene varsler også en stor gjennomgang av potensialet for å fordype forsvars- og sikkerhetssamarbeidet ytterligere.

– I dag har vi blitt enige om å gi våre utenriksministre, forsvarsministre og forsvarssjefer mandat til å gjennomgå hele spektret for samarbeid blant de nordiske landene for å se om vi kan gå enda dypere til verks og maksimere våre felles interesser, for så at vi statsministre kan ta dette til vurdering, sa Gahr Støre på en pressekonferanse etter møtet.

Nye framstøt for utvikling av det nordiske samarbeidet er også allerede tatt.

I kjølvannet av et nordisk forsvarsministermøte i forrige uke, har Norge, Sverige, Finland og Danmark etablert et konkret rammeverk for å kunne inngå bindende samarbeid på tvers av landene om forsvarsmateriell og forsyningssikkerhet.

Forsvarsministrene er også enige om at samarbeidet innenfor NORDEFCO skal gjennomgås og oppdateres til en tid med et samlet Norden i Nato. En norsk-svensk-dansk avtale om operativt samarbeid fra i fjor høst skal òg oppdateres. Dette meldte Forsvarets forum.

Cold Response kan få nordisk format

Et nytt norsk initiativ er dessuten å videreutvikle den norskledede vinterøvelsen Cold Response til å bli en øvelse med hele Norden som arena.

Dette drøftet forsvarssjefene i Norge, Sverige, Finland og Danmark da også de møttes i forrige uke, ifølge Forsvaret.

– Jeg ser noen bruke «Nordic Response» allerede. Tanken er å ha en større felles øvelse, der vi trener på forsvar av både Østersjøen og nordområdene samtidig. Varemerket Cold Response og den tradisjonen Norge har for å arrangere store øvelser, er også Finland og Sverige interessert i å bli med på, uttalte general Eirik Kristoffersen, Norges forsvarssjef.

Cold Response holdes annethvert år, og ble senest gjennomført i vinter med Nato-allierte, Finland og Sverige. 

LES OGSÅ:

Nøkkelord