Grønn industrisatsing Industrieventyr i Nord-Sverige: Investeringer for over 1000 milliarder de kommende årene

Peter Larsson, regjeringens spesialkoordinator for Nord-Sverige
Den svenske ingeniøren Peter Larsson koordinerer samfunns- og industriomstillingen i Nord-Sverige. De store industrietableringene åpner for en såpass omfattende samfunnsomstillingen at arbeidet krever samordning på regjeringsnivå. (Foto: Pernilla Pettersson/Sveriges Ingenjörer).

Den spektakulære grønne industrialiseringen som nå pågår i Nord-Sverige gir et bilde på at det er mulig å gjøre noe med klimautfordringene - og har snudd opp ned på fordommer om den nordlige regionen, sier Peter Larsson til HNN, regjeringens spesialkoordinator for omstillingen i nord.

Read in English

En omfattende industrialisering utspiller seg nå i Nord-Sverige. Klimaforandringene og det grønne skiftet er sterke drivkrefter bak flere av satsingene som finner sted.

Mange av investeringene som planlegges i industrien er tett knyttet til fossilfri produksjon og elektrifisering. I en rekke nordsvenske byer satses det stort på produksjon av fossilfritt stål, utvinning av mineraler, i logistikk, kraft og batterier. 

Nylig beskrev den svenske statsministeren Ulf Kristersson (M) det som skjer i Nord-Sverige slik: 

– En unik region hvor det for tiden pågår en grønn industriell omstilling som er av historisk omfang.

Industrisatsinger i Nord-Sverige
Mange store investeringer venter i Nord-Sveriges industri. LKAB (Kiruna og Luleå), Hybrit (Gällivare), H2 Green Steel (Boden), SSAB, Talga, Malmporten (Luleå), Markbygden (Piteå), Northvolt (Skellefteå) og Norrbotniabanan er noen av dem. (Foto: Vårt Luleå).

Et omfattende regjeringsoppdrag

– Mange i Sverige har blitt fascinerte av det som nå skjer i nord. Det sier den svenske ingeniøren Peter Larsson i et intervju med High North News. Han er den svenske regjeringens spesialkoordinator for omstillingen i Nord-Sverige. Larsson er også seniorrådgiver hos Sveriges Ingenjörer og styremedlem i Kungliga Svenska Vitenskapsakademien.

– Mange fordommer har blitt tilbakevist. Flere har nok hatt et bilde av Nord-Sverige, et feilaktig bilde, for eksempel når det gjelder stor arbeidsløshet og slike saker.

Når avisa snakker med Larsson skuer han ut over Stockholms skjærgård, men i løpet av det siste året har ingeniørens blikk vært rettet mot Norrland.

I desember 2020 ga den svenske regjeringen Larsson oppdraget som spesialkoordinator for den bærekraftige omstillingen av næringslivet og samfunnet i Sveriges to nordligste fylker. Underveis i oppdraget har han gjennomført over 2500 digitale og fysiske møter med en rekke personer, selskaper og lokale myndigheter.

Spesialkoordinatoren har vært tett på de fem mest berørte kommunene av etableringene og investeringene; Skellefteå, Boden, Luleå, Gällivare og Kiruna. Men også andre kommuner har dratt nytte av den nye oppmerksomheten mot Nord-Sverige. Det nye bildet som vokser fram fanger også interessen hos mennesker i sørlige deler av Sverige eller hos investorer som tidligere ikke har vært aktive i nord, understreker Larsson. 

Peter Larsson, regjeringens spesialkoordinator for Nord-Sverige
Peter Larssons oppdrag skulle opprinnelig være ferdigstilt i november 2022. Regjeringen bestemte imidlertid å utvide oppdraget med seks måneder som følge av oppgavens betydning for bærekraftig omstilling av næringslivet. (Foto: Pernilla Pettersson/Sveriges Ingenjörer).

Hva har overrasket deg mest rundt den nye industrialiseringen av Nord-Sverige?

 Jeg er mest imponert over den store oppslutningen dette har blant mange av aktørene og viljen deres til å være delaktige; til å bidra, helt enkelt. Det gjelder også den folkelige aksepten og viljen til å være med, noe som har vært viktig. I tillegg er det bemerkelsesverdig hvor fort dette skal gå. Samfunnsprosessene er jo også omfattende i deres karakter. 

Mange har blitt fascinert over at det er mulig å gjøre noe med klimautfordringene.
Peter Larsson, regjeringens spesialkoordinator for samfunnsomstillingen i Nord-Sverige.

Tyngdepunktene for investeringer

I Larssons ferske rapport til regjeringen kommer det fram at det skal investeres for over 1000 milliarder svenske kroner i Sveriges to nordligste fylker Norrbotten og Västerbotten de kommende 20 årene. Nord-Sverige har fått en ledende posisjon i klimaomstillingen gjennom flere store og parallelle investeringer i den tunge industrien, skriver han. 

Gruveselskapet LKABs investeringer i grønn gruveindustri og fossilfri jernsvamp, Northvolts etablering av batterifabrikk, og selskapene H2 Green Steel og Hybrit Development sine satsinger på stålproduksjon med fossilfrie teknikker er bare noen av eksemplene. Teknologien til sistnevnte Hybrit-prosjekt har potensial til å kunne redusere Sveriges CO2-utslipp med hele ti prosent dersom det lykkes.

– Mange har blitt fascinert over at det er mulig å gjøre noe med klimautfordringene. Utviklingen i Nord-Sverige har blitt en positiv modell i så måte. Det er svært interessant, presiserer Larsson. 

JAN LINDBLAD JR
'"Først til å produsere fossilfritt stål". I juli 2021 produserte SSAB (Svensk Stål AB) det første stålet med Hybrit-teknologi. Det vil si at jernet blir redusert med 100 prosent hydrogen istedenfor kull og koks. Stålet ble levert til Volvo-gruppen. Hybrit-prosjektet er et samarbeid mellom SSAB, LKAB og Vattenfall. (Foto: Jan Lindblad JR).

Av de 1000 milliardene som skal investeres i regionen forteller Larsson at malmfeltene Kiruna og Gällivare er tyngdepunkt. Her driver det statlige svenske gruveselskapet LKAB sine jernmalmsgruver. Selskapet er Europas største jernmalmprodusent. 

I 2020 offentliggjorde LKAB sin plan på den største omstillingen i selskapets historie; å erstatte jernmalmpellets med fossilfri jernsvamp.
Som HNN tidligere har omtalt, handler dette om en enorm investering på rundt 
 400 milliarder svenske kroner i en omstilling til fossilfri produksjon. 

Investeringen ble beskrevet som den største svenske industrisatsingen noensinne. Ifølge gruveselskapet vil investeringene ligge på 10-20 milliarder svenske kroner i året gjennom en periode på cirka 15 til 20 år. Med den nye strategien vil LKAB stake ut veien for nullutslipp av karbondioksid fra egne prosesser og produkter innen 2045. Omstillingen skal bidra til å minske Co2-utslippene blant selskapets kunder med 35 millioner tonn i året.

LKAB annonserte nylig at de har funnet store mengder sjeldne jordartsforekomster i Kiruna, Sveriges nordligste by. LKABs gruvevirksomhet foregår i umiddelbar nærhet, i Kirunagruven (video) i det som er verdens største underjordsgruve for jernmalm. (Video: LKAB).

Den store omstillingen som LKAB har planer om handler også om å utvinne kritiske mineraler fra gruveavfall.

– LKAB, med flere, har også bredere perspektiv om å ikke bare utvinne jernmalm, men andre metaller og råvarer som fosfor for eksempel, forklarer Larsson.

Denne måneden meddelte LKAB at de har gjort et stort funn av mineralressurser for sjeldne jordartsmetaller i Kiruna. Forekomsten har potensial til å bli Europas viktigste gruve for kritiske råmaterialer, og LKAB har planer om å utvinne disse. 

Gruveselskapet vil bygge en sirkulær industripark i Luleå som skal utvinne kritiske mineraler. Den planlagte produksjonsstarten er i 2027. For bare to måneder siden kom selskapet med nyheten om at 100 prosent av konsentratet fra Luleå skal gå til fabrikken REEtec skal bygge ved Herøya i Norge.

Les også

Batteriprodusenten Northvolt

Larsson trekker også særlig fram investeringene til batterivirksomheten Northvolt i Skellefteå, som kommer til å få store ringvirkninger framover. 

Larsson mener startskuddet for den industrielle transformasjonen i nord gikk i 2017 da to beslutninger ble offentliggjort. Den ene av disse var Northvolts etablering av batterifabrikken i Skellefteå. Den andre var dannelsen av Hybrit, fellesforetaket mellom SSAB, LKAB og Vattenfall.

Batterifabrikken Northvolt annonserte i 2017 planen om å utvikle verdens grønneste battericelle, og etablere en europeisk forsyning av batterier. Fabrikken Northvolt Ett er nå i gang med produksjonen i byen Skellefteå på Norrlandskysten. Like før nyttårsaften i 2021 produserte selskapet sin første battericelle ved gigafabrikken, og gjorde de første kommersielle leveransene våren 2022. En stor kundegruppe for selskapet er bilindustrien, med deres etterspørsel etter batterier for elbiler.

Selskapet opplyser at produksjonskapasiteten ved Northvolt Ett over de kommende årene skal øke mot 60 GWh per år for å innfri kontrakter verdt over 30 milliarder dollar. Disse har selskapet sikret seg med kunder som BMW, Scania, Volkswagen og Volvo Cars.

Northvolt Ett, Skellefteå
Den første fasen av Northvolt Ett i Skellefteå vil dekke et område på 500 000 m2. (Foto: Northvolt).

En del av et puslespill

– Vi er en del av et mye større puslespill, men har hatt en fordel ved å kunne realisere våre planer raskt og er på den måten med å bane vei for andre storskala prosjekter ettersom vi viser hva som er mulig, sier Northvolts kommunikasjonssjef i Norden, Anders Thor, til HNN.

Thor sier Northvolt til dags dato har akkumulert cirka åtte milliarder amerikanske dollar i finansiering, og har en ordrebeholdning på 55 milliarder USD over de kommende ti årene. 


Hvilke utfordringer ser dere i den videre utviklingen av industrien i Nord-Sverige?

– Den absolutt største utfordringen kommer trolig å være kompetanseforsyningen; å på kort tid få så mange som mulig til å se både karriere- og livsmulighetene i nord. Vår rekruttering har hittil gått bra, og vi har rekruttert de første 1300 ansatte til fabrikken, men ettersom vi skal bli minst 4000 ansatte så gjenstår mye hardt arbeid framover, sier han. Over 9 prosent av Skellefteås arbeidskraft har en jobb ved Northvolt, ifølge selskapet.

"Det nye Norrland"

Klimaspørsmålene tar nå ordentlig plass i industriens styrerom - og klimanøytrale produkter og prosesser blir verktøy i selskapers konkurranse, forklarer spesialkoordinator Peter Larsson. Satsingene har også stor innvirkning på kommunene og menneskene i Nord-Sverige. Larsson beskriver "det nye Norrland" og en samfunnsomtilling som vi bare har sett begynnelsen på. 

–  Den totale effekten av de nye jobbene som skapes kan føre til en økning på 100 000 innbyggere i de to nordligste fylkene. Det kommer blant annet til å bli en yngre og mer multikulturell sammensetning i befolkningen, sier han til HNN.

Tallet er basert på en femtenårsperiode og tar i betraktning at områder som skoler, familier og offentlig sektor ekspanderer. I dag har de to fylkene en befolkning på rundt 512 000. 100 000 flere innbyggere vil derfor være en stor økning, presiserer Larsson i rapporten.  

En samfunnsomstilling som vi bare har sett begynnelsen på.
Peter Larsson, regjeringsutnevnt koordinator.

Flere mennesker, infrastruktur og kraft

Samtidig ligger mange utfordringer framfor regionen. Spørsmålet om hvordan få flere mennesker til å flytte til regionen har vokst til å bli det store spørsmålet underveis i oppdraget, understreker Larsson. Nord-Sverige har vært relativt tynt befolket sammenlignet med resten av landet, og arbeidskraften i regionen er ikke tilstrekkelig til å dekke industriens behov.

Hvordan er etterspørselen etter arbeidskraft i regionens industri nå?

– Det en kraftig etterspørsel og et underskudd hele tiden, sier han. 

Analyser viser at det kan være behov for så mange som 20 000 nye ansettelser. I rapporten viser Larsson blant annet til strategier når det gjelder opplæring og omstilling av arbeidsstyrken til nye oppgaver, samt det å tiltrekke nye folk til de aktuelle kommunene. Et viktig grep blir også å ta bedre vare på arbeidskraften som kommer inn til landet. 

– En annen stor utfordring er ikke minst den nye situasjonen vi er i med høy inflasjon, økte renter og usikkerhet i omverdenen. Et problem er for eksempel at boligbyggingen risikerer å avta i Nord-Sverige når behovet virkelig trenger å øke. Vi prøver med ulike initiativ innen boligbygging for å få byggingen til å fortsette å øke, legger han til. 

– Vi må også unngå fenomenet med at mennesker jobber i regionen, men lever sine liv andre steder i landet. "Fly in/fly out"-fenomenet skaper ikke bærekraftige samfunn. Bostedsbyggingen kan bidra til å motvirke dette.

Et av de viktigste spørsmålene framover handler om tilstrekkelig kraft og elektrisitet ettersom omstillingen til elektrifisering i industrien krever store mengder strømproduksjon. Larsson mener det blir viktig å få i gang effektive prosesser når det gjelder kraftutbygging. Investeringer i infrastruktur blir også en svært viktig sak fremover. Det handler blant annet om forbedring av veinettet enkelte steder, utbygging av Malmbanen som har spor både mot Narvik og Luleå, samt Norrbotniabanen langs Norrlandskysten. 

Storsatsing på fossilfritt stål

HYBRIT 

Den svenske stålprodusenten SSAB har som mål å være først i verden å kunne tilby fossilfritt stål til markedet. Selskapets a
mbisjon er å i stor grad eliminere sine karbondioksidutslipp rundt 2030, 15 år tidligere enn opprinnelig plan. Selskapet har inngått et samarbeid med LKAB og den svenske produsenten av elektrisk energi Vattenfall for milliardprosjektet Hybrit Development.

Hybrit er en forkortelse for ”HYdrogen BReakthrough Ironmaking Technology”. Selskapene har som mål å utvikle teknologien for å kunne lage fossilfritt stål. Dette skal gjøres ved å anvende hydrogen, og erstatte koks og kull i stålproduksjonen. I 2020 startet pilotfabrikken i Luleå opp, mens Gällivare ble i 2021 valgt som plass for fullskala produksjonsanlegg. Anlegget i Gällivare ligger utenfor Malmberget, i nærhet til LKABs jernmalmgruver og prosessering. 

I august 2021 produserte SSAB verdens første fossilfrie stål med Hybrit-teknikk, og leverte dette til kunde. – Prøveleveransen var et viktig steg på veien mot å bli en helt fossilfri verdikjede for jern og stålframstilling, skriver selskapet. Ifølge selskapene vil et vellykket Hybrit-prosjekt bety en reduksjon av Sveriges CO 2 -utslipp med 10 prosent og Finlands utslipp med 7 prosent. Stålindustrien står i dag for rundt ti prosent av Sveriges karbondioksidutslipp.

Les også

Flere store industrisatsinger i Nord-Sverige

 • Northvolt AB: Meddeler i 2017 at de vil etablere en helt ny fabrikk for tilvirkning av batterier i Skellefteå.
 • HYBRIT AB: I 2017 offentliggjøres også Hybrit AB, et fellesforetak mellom SSAB, LKAB og Vattenfall, som skal produsere stål med fossilfri teknologi. 
 • H2 Green Steel: I februar 2021 offentliggjøres planene om et helt nytt stålverk basert på fossilfri teknologi lokalisert i Boden.
 • SSAB: I 2022 varsler SSAB at de forkorter tiden for når selskapet må produsere fossilfritt fra 2045 til 2030.
  Boliden AB: Beslutter i 2018 å gjøre svært store investeringer i både smeltevirksomheten i Rönnskär, Skellefteå og gruvedrift.
 • LKAB: I 2020 offentliggjør LKAB sin plan for den største omstillingen i selskapets historie. 
 • Luleå industripark: omtaler seg som navet i den grønne omstillingen. Her har - og skal - et kluster av nye selskaper etablere seg. Det omfatter blant annet Talga, som skal produsere batterianoder, nye SSAB, LKAB ReeMAP.
 • Malmporten: Malmporten er Sveriges største mudringsprosjekt i moderne tid.  I dag kan ikke skipene komme fullastet eller laste fullt til kai, fordi det er for grunt i havn og farleder i Luleå. Når prosjektet er ferdig, vil Luleå havn kunne ta imot større fullastede skip og frakte tre til fire ganger så mye gods som i dag.
 • Norrbotniabanen: Norrbotniabanen bygges langs Norrlandskysten og skal dekke Sveriges behov for jernbanetransport i nord.
 • Markbygdan: Selskapet Svevinds største prosjekt hittil ligger i Markbygden i Piteå kommune. Det forventes å bli en av de største vindparkene i Europa, og kanskje verden. Samlet produksjon forventes å bli inntil 12 TWh.

  Kilde: Fra Peter Larssons rapport om samfunnsomstilling ved større næringsetableringer i Norrbotten og Västerbotten, Svevind.se, Malmporten.se.

Nøkkelord