Har funnet Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller i Kiruna

Pressekonferanse i Kirunagruven
Administrerende direktør Jan Moström i LKAB og Ebba Busch, Sveriges energi- och nærings­minister samt visestatsminister presenterte viktige nyheter for europeisk selvforsyning av kritiske råvarer. Det ble gjort samme dag som EU-kommisjonen besøker Kiruna i anledning Sveriges formannskap i EUs ministerråd. (Foto: Wesley Overklift/LKAB).

Gruveselskapet LKAB har gjort store funn av mineralressurser for sjeldne jordartsmetaller i den nordsvenske byen Kiruna. Forekomsten har potensial til å bli Europas viktigste gruve for kritiske råmaterialer. 

Under en pressekonferanse i Kirunagruven presenterte administrerende direktør Jan Mostrøm i LKAB den store nyheten: Den svenske gruvegiganten har identifisert Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller i Kiruna - og LKAB vil utvikle disse forekomstene.

Dette er første gang LKAB rapporterer om mineralressursene og videre undersøkelser av den såkalte Per Geijer-forekomsten, som inneholder ressurser på mer enn én million tonn sjeldne jordartsmetaller.

– Dette er gode nyheter ikke bare for LKAB, regionen og for svenskene, men også for Europa og for klimaet. Det er den største kjente forekomsten av sjeldne jordmetaller i vår del av verden og kan være en betydelig byggestein for å skaffe de kritiske råvarene som er helt avgjørende for å muliggjøre den grønne omstillingen. Vi står overfor et forsyningsproblem. Uten gruver, ingen elbiler, sier Moström i LKAB i en pressemelding. 

Den største forekomsten i Europa

De sjeldne jordartsforekomstene er funnet i Kiruna, Sveriges nordligste by, som ligger cirka 20 mil nord for polarsirkelen i svensk Lappland. LKABs gruvevirksomhet foregår i umiddelbar nærhet, i det som er verdens største underjordsgruve for jernmalm. 

Etter vellykket leting rapporterer selskapet i dag om mineralressurser for sjeldne jordmetaller på mer enn én million tonn sjeldne jordartsoksider. Dette er til nå den største kjente forekomsten av sitt slag i Europa. 

Jordartsoksidene (Rare Earth Oxides) som finnes i Per Geijer brukes til produksjon av Rare Earth Elements (REE). De store mengdene som er funnet er tilstrekkelig til å dekke en stor del av EUs fremtidige behov for produksjon av permanente magneter som kreves for elektriske motorer i blant annet elbiler og vindturbiner, opplyser selskapet. 

Verdikjede som starter i nord

Under pressekonferansen presiserte Moström i LKAB at en fossilfri framtid krever seks ganger større produksjon av mineraler i 2040 enn i dag. Han trakk også fram at EU bruker 30 prosent av de globale metallene og mineralene. Samtidig utvinnes bare 3 prosent av disse i unionen.

Over fem ganger flere såkalte Rare Earth Elements, eller sjeldne jordartmetaller, vil trenges innen 2030, primært for elbiler og vindkraft. Det er derimot ingen produksjon av disse i EU, ifølge selskapet. 

– Dette gir et potensial for Europa til å ta teten i den grønne transformasjonen, sier Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch om funnene som er gjort i Kiruna.

– Elektrifisering, EUs selvforsyning med mineraler og metaller og uavhengighet fra Russland og Kina begynner i gruven. Vi må styrke de industrielle verdikjedene i Europa og skape reelle muligheter for elektrifisering av våre samfunn. Politikken må gi næringen forutsetninger for å gå over til grønn og fossilfri produksjon. Her kan den svenske gruveindustrien spille en avgjørende rolle. Behovet for mineraler for å gjennomføre overgangen er stort, sier hun i en pressemelding. 

Kobling til Norge

LKAB inngikk nylig et samarbeid med norske REEtec, der LKAB nå har blitt hovedeier. Som High North News nylig omtalte, vil selskapene sammen utvikle et grunnlag for en nordisk verdikjede for sjeldne jordartsmetaller. I LKABs prosess utvinnes jordmetallene som et konsentrat som inneholder alle jordelementer i en blanding. For å bli metaller må de først skilles fra hverandre. Det er her REEtecs teknologi og planlagte fabrikk på Herøya i Norge kommer inn i bildet. 

LKAB vil også etablere en sirkulær industripark i Luleå som skal utvinne de kritiske mineralene. Den planlagte produksjonsstarten er i 2027. 100 prosent av konsentratet fra Luleå skal gå til fabrikken REEtec skal bygge i Norge, ifølge LKAB. 

– LKAB planlegger allerede en sirkulær industripark i Luleå med ny teknologi for utvinning og prosessering av fosfor, jordelementer og fluor basert på dagens eksisterende gruveproduksjon. Hvor det i stedet for å deponere dette som avfall som i dag, skapes nye bærekraftige produkter. Planlagt produksjonsstart er 2027, sier Leif Boström, direktør for forretningsområdet Spesialprodukter i LKAB i pressemeldingen. 

Klargjør flere kilometer lang tomt på 700 meters dyp fra den eksisterende Kirunagruven.

En lang prosess

Samtidig er veien til eventuell utvinning av forekomsten lang, presiserer LKAB. Første steg er en søknad om behandlingskonsesjon for Per Geijer-forekomsten for å gi LKAB rett til forekomsten og kunne undersøke den nærmere og undersøke forholdene for gruvedrift. Planen er å kunne sende inn søknad om behandlingskonsesjon i 2023.

LKAB skriver at de allerede har begynt å klargjøre en flere kilometer lang tomt på ca. 700 meters dyp fra den eksisterende Kiruna-gruven mot den nye forekomsten for å kunne undersøke den i dybden og i detalj.

– Hvis vi ser på hvordan det har fungert i andre tillatelsesprosesser innenfor vår bransje, vil det ta minst 10-15 år før vi kunne fått i gang faktisk gruvedrift og dermed råvarer på markedet som trengs for å ta samfunnene våre bort fra fossilt. drivstoff. Og da snakker vi om Kiruna, hvor LKAB har utvunnet malm i mer enn 130 år. Her er kommisjonens fokus på problemstillingen avgjørende, for å sikre tilgang til kritiske materialer, og loven om kritiske råvarer som EU-kommisjonen nå jobber med. Vi må endre tillatelsesprosessene for å sikre økt uttak av denne typen råvarer i Europa. Tilbudet er i dag en avgjørende risikofaktor for både konkurranseevnen til europeisk industri og klimaomstillingen, sier Jan Moström.

Les også

LKAB og utvinning av mineraler og jernmalm

 • LKAB produserer 80 prosent av Europas jernmalm og leder transformasjonen av jern- og stålindustrien med strategien om å produsere karbondioksidfritt jernsvamp ved hjelp av hydrogenteknologi. Selskapet har også vært involvert i mineralindustrien siden 80-tallet, gjennom forretningsområdet Spesialprodukter, hvor de produserer og foredler mer enn 30 mineraler.
 • Siden 1960-tallet har LKAB redusert sine utslipp av karbondioksid per tonn ferdig produkt med 84 prosent og investerer tungt i forskning og utvikling for å videreutvikle bærekraftig gruvedrift fra en verdensledende posisjon. Prioriterte områder for ytterligere å styrke vår bærekraftsprestasjon er metodikk for å skape biologisk merverdi, etablering av sirkulære forretningsmodeller og fortsatt innsats og tiltak for økt klimaeffektivitet.
 • Fosfor er en av tre essensielle næringsstoffer som tilføres i form av mineralgjødsel i landbruket. Omtrent halvparten av verdens matproduksjon er avhengig av dette. Europa er 90 prosent importavhengig for fosfor og Russland har stått for en betydelig del av produksjonen.
   
 • Med Russlands invasjon av Ukraina har tilgjengelighet og priser på mineralgjødsel blitt et stort problem, som kan få konsekvenser med høye matvarepriser globalt og matmangel i fattige land. Fosfor finnes på EUs liste over 30 kritiske råvarer. Felles for disse råvarene er at de er viktige for Europas industri og økonomi, at EU er avhengig av import og at det er stor risiko for forsyningsavbrudd, for eksempel knyttet til geopolitisk risiko.
   
 • Selv sjeldne jordmetaller er på listen over kritiske råvarer. Europa har ikke egen gruvedrift av disse. Kina dominerer både gruvedrift og raffinering, mens Europa har stor avhengighet av jordmetaller for de permanente magnetene som kreves for elektriske motorer til elbilene og vindturbinene som trengs for den grønne omstillingen.
 • I dag er EU nesten helt avhengig av import når det gjelder permanente magneter med jordmetaller, mer enn 90 prosent av disse er produsert i Kina. Fra 2035 er det også forbudt å selge nye bensin- og dieselbiler, mens en elbil krever seks ganger mer mineraler enn en konvensjonell bil. Med Per Geijer har LKAB et stort potensial for å bidra til EUs økte selvforsyning og til Europas fortsatte konkurransekraft i bilindustrien.
 • De kraftige permanentmagnetene som brukes i elektriske kjøretøy inneholder hovedsakelig de sjeldne jordartsmetallene Neodym og Praseodymium, fra 0,5 til et par kilo per kjøretøy avhengig av størrelsen på motoren og permanentmagneten.
 • Utvinning og raffinering av fosfor, sjeldne jordmetaller og fluor er en del av LKABs ReeMAP-prosjekt. I prosjektet utvikler LKAB teknologi for utvinning av fosfor og sjeldne jordmetaller som biprodukter fra dagens jernmalmproduksjon og planlegger en sirkulær industripark i Luleå. I denne delen av foredlingen planlegger LKAB å produsere et kraftfôr som deretter må separeres.
   
 • I fjor vår ble det rapportert om svært lovende resultater fra LKABs pågående leting i Kiruna og Gällivare. Blant annet ble Per Geijer-forekomsten, som ligger i umiddelbar nærhet til eksisterende virksomhet i Kiruna, funnet å inneholde over 400 millioner tonn mineralressurser med høyt jerninnhold. Nå har utvidede studier vist at forekomsten inneholder mer enn 500 millioner tonn, i tillegg om lag syv ganger så høyt innhold av fosfor som i malmmassene som LKAB bryter i Kiruna i dag. Fosfor er ett av tre næringsstoffer i mineralgjødsel som er nødvendig for matproduksjon, og står på EUs liste over kritiske mineraler.

Kilde: LKAB

Les også

Nøkkelord