Norsk-svensk samarbeid om sjeldne jordartsmetaller: Markerer starten på noe nytt i Europa

Illustrasjon av planlagt REEtec-fabrikk
Illustrasjon av planlagt REEtec-fabrikk ved Herøya i Norge. LKAB blir nå hovedeier i selskapet som skal videreforeldre jordmetaller. (Foto: Børve Borchsenius Arkitekter AS).

Gruveselskapet LKAB blir hovedeier i det norske selskapet REEtec. Sammen vil selskapene utvikle et grunnlag for en nordisk verdikjede for sjeldne jordartsmetaller.

Det svenske statseide gruveselskapet LKAB går inn som hovedinvestor i det norske selskapet REEtec AS. Det sa LKABs konsernsjef Jan Moström under en pressekonferanse tirsdag. 

De to selskapene skal samarbeide om videreforedling av sjeldne jordartsmetaller. Sammen kan LKAB og REEtec lage et grunnlag for en bærekraftig nordisk verdikjede for sjeldne jordartsmetaller. 

Biprodukt fra gruvedrift

Jan Moström, administrerende direktør og konsernsjef i LKAB. (Foto: Fredric Alm / Alm & ME).

LKAB driver gruver i Norrbotten i Nord-Sverige og produserer cirka 80 prosent av Europas jernmalm. Selskapet har de siste tiårene også blitt sterkt involvert i mineralindustrien, og produserer og foredler mer enn 30 mineraler. 

Ifølge Moström planlegger LKAB å utvinne jordelementer som et biprodukt fra jernmalmutvinningen. En del av strategien handler om miljøvennlige løsninger for å utvinne og foredle strategisk viktige jordartsmetaller (Rare Earth Elements).

LKAB vil etablere en sirkulær industripark i Luleå som skal utvinne de kritiske mineralene. Den planlagte produksjonsstarten er i 2027. Under pressekonferansen kom det fram at 100 prosent av konsentratet fra Luleå skal gå til fabrikken REEtec skal bygge ved Herøya i Norge.

Sammen kan vi skape grunnlaget for en bærekraftig nordisk verdikjede for sjeldne jordartsmetaller.
Jan Moström, konsernsjef i LKAB.

Ny fabrikk for å skille jordmetaller

I LKABs prosess utvinnes jordmetallene som et konsentrat som inneholder alle jordelementer i en blanding. For å bli metaller må de først skilles fra hverandre. Det er her REEtecs planlagte fabrikk på Herøya i Norge kommer inn i bildet. 

Det er særlig magnetmetaller som er i fokus. Disse er vanskelig å skille, presiserte styreleder John Andersen i REEtec. Magnetmetallene er blant annet viktige i produksjonen av elektriske motorer og vindturbiner. 

Det norske selskapet har utviklet en innovativ og bærekraftig teknologi for å skille sjeldne jordartsmetaller, som kan konkurrere med den dominerende kinesiske produksjonen, kommer det fram i en pressemelding fra LKAB. 

─ Sammen med REEtec kan vi skape grunnlaget for en sterk og bærekraftig nordisk verdikjede for sjeldne jordmetaller, sier Moström i det svenske gruveselskapet.

Planen er at REEtecs første fabrikk skal stå klar i andre halvdel av 2024 på Herøya, Norge, og en andre fabrikk er planlagt i 2026 som skal kunne behandle materiale fra LKAB som skal være tilgjengelig fra 2027. 

På pressekonferansen kom det fram at REEtec har gjennomført en finansieringsrunde på 1,2 milliarder kroner for å finansiere byggingen av den første fabrikken for separering av jordmetaller. LKAB har investert 400 millioner kroner og blir største eier. Det statlige norske klimainvesteringsselskap Nysnø investerer også 100 millioner kroner. 

Stor etterspørsel

Etterspørselen etter sjeldne jordmetaller til elbiler og vindturbiner forventes å øke mer enn femdoblet innen 2030, noe som er et bevis på at den grønne omstillingen fungerer. Men Europa er avhengig av import av disse kritiske mineralene og Kina dominerer produksjonen. EU har annonsert en strategi for kritiske råvarer som vil øke Europas selvforsyning, skriver LKAB.

Siden Europa mangler utvinning og kun har marginal raffineringskapasitet, markerer LKABs og REEtecs samarbeid starten på noe nytt i Europa, ifølge det svenske selskapet. 

Også Nysnø presiserer at verdikjeden for sjeldne jordarter i dag er tungt konsentrert i Kina, med 80 – 90% markedsandel.

Dagens prosessering er svært CO2-intensiv, og REEtec anslår at sin nye prosess, hvor praktisk talt alle innsatsfaktorer gjenbrukes, vil redusere CO2-utslippene med 90% sammenlignet med andre ledende aktører, skriver Nysnø.

REEtec har solgt 80 prosent av den planlagte produksjonen gjennom blant annet en femårskontrakt med en global leverandør av elektriske drivlinjer til bilindustrien, tyske Schaeffler Group.

Nøkkelord