Høye jernmalmpriser bidro til milliardoverskudd for LKAB

LKAB driver flere jernmalmsgruver i Kiruna og andre steder i Norrbotten i Nord-Sverige. Selskapet er Europas største jernmalmprodusent. ( (Foto: Arne O. Holm / High North News). 

– I 2021 leverte vi LKABs hittil sterkeste resultat noensinne, sier administrerende direktør Jan Moström i LKAB. 

Det svenske gruveselskapet LKAB presenterte mandag årsregnskapet for 2021. 

LKAB hadde i 2021 en omsetning på nærmere 49 milliarder svenske kroner. Nettoomsetningen økte med nesten 15 milliarder. I 2020 lå omsetninga på cirka 34 milliarder svenske kroner.

Videre oppsummerer LKAB 2021 med et driftsresultat som er drøyt 130 prosent høyere enn året før. Driftsresultatet økte til rekordhøye 26 898 millioner, altså nærmere 27 milliarder svenske kroner. 

Driftsresultatet, eller overskuddet, er hovedsakelig drevet av høye jernmalmpriser, skriver selskapet i en pressemelding.

Sterkt resultat

Jan Moström, administrerende direktør og konsernsjef i LKAB. (Foto: Fredric Alm / Alm & ME).

Resultatet for hele året gikk opp til 22, 6 milliarder svenske kroner, fra 9,7 milliarder i 2020. 

– I 2021 leverer vi LKABs hittil sterkeste resultat noensinne. Som et av Sveriges største eksportbedrifter styrker vi forutsetningene for vår viktige overgang [grønn omstilling, journ.anm.] samtidig som vi hever utbyttet til vår eier, den svenske staten, sier Jan Moström, administrerende dirketør og konsernsjef i LKAB i pressemeldingen. 

Det foreslås 12,4 milliarder svenske kroner i utbytte til den svenske stat. Det er mer enn en dobling sammenlignet med året før og tilsvarer 55 prosent av årets resultat.

Selskapet legger til at den historisk sterke driftskontantstrømmen på 20 milliarder SEK styrker forutsetningene for å lede jern- og stålindustriens omstilling.

Høyere jernmalmpriser

Ifølge LKAB er driftsresultatet for hele året i hovedsak drevet av høyere priser på høyforedlede jernmalmprodukter. 

Gjennomsnittlig global spotpris for jernmalmprodukter i løpet av året var 160 amerikanske dollar per tonn. For året før, 2020, var samme tall 109 USD per tonn. 

Ved utgangen av 2021 var det en nedgang i den globale jernmalmprisen som da lå på 119 amerikanske dollar per tonn. Både nettoomsetning og driftsresultat [i fjerde kvartal, journ.anm.] var lavere sammenlignet med samme periode året før. 

Lavere leveringsvolum og Covid-19

Selskapet legger til at den positive effekten av de gode markedsforholdene på resultatet gjennom året ble noe oppveid av lavere dollarkurs og lavere leveringsvolum samt høyere kostnader.

Det ble også preget av høyere energipriser, fortsatte kostnader som følge av den omfattende seismikkhendelsen i Kiruna i mai 2020 og utvidet vedlikeholdsstans på grunn av tiltak knyttet til covid-19. 

Grønn omstilling

LKAB skriver i pressemeldingen at den grønne omstillingen selskapet er i gang med, med sikte på karbondioksidfrie prosesser og produkter frem til 2045, krever omfattende investeringer over en periode på 15-20 år. 

"Ettersom det i hovedsak er kontantstrømmen fra egen drift som skal finansiere omstillingen, står konkurranseevnen til dagens produksjonsstruktur sentralt", understreker selskapet og avslutter: 

 Årets rekordresultat styrker våre forutsetninger, men vi må kunne være konkurransedyktige også i tider hvor jernmalmprisen ikke slår rekorder. Å øke effektiviteten og holde produksjons- og leveringsvolumer oppe er avgjørende, sier administrerende direktør Jan Moström.

Les også

Nøkkelord