Gruveselskapet LKAB med storstilt investering i fossilfri produksjon

LKAB
LKAB driver flere jernmalmsgruver i Kiruna og andre steder i Norrbotten i Nord-Sverige. Selskapet er Europas største jernmalmprodusent. (Foto: Kiruna kommune).

LKAB lanserer ny strategi: – Dette er den største omstillingen i selskapets 130-årige historie og kan bli den største industriinvesteringen i Sverige noensinne, sier Jan Moström, konsernsjef i LKAB.

Jan Moström, administrerende direktør og konsernsjef i LKAB. (Foto: Fredric Alm / Alm & ME).

Det svenske, statseide gruveselskapet LKAB investerer rundt 400 milliarder svenske kroner i en storstilt omstilling til fossilfri produksjon. 

Investeringen beskrives som den største svenske industrisatsingen noensinne.

Ifølge LKAB vil investeringene ligge på 10-20 milliarder SEK i året gjennom en periode på cirka 15 til 20 år. 

LKABs satsing på fossilfri produksjon av jern ble presentert av konsernsjef Jan Moström og styreleder Göran Persson i LKAB på en pressekonferanse mandag.

Selskapet vil redusere karbondioksidutslipp og endrer produksjonen ved å erstatte kull og anvende hydrogen for å foredle jernmalmen.

Ifølge strategien skal hydrogenbasert, karbondioksidfri produksjon av jernsvamp etter hvert ta over for produksjon av jernmalmpellets.

Et skifte

På pressekonferansen fortalte Moström at selskapet kommer til å satse på omstilling innenfor tre områder.

For det første vil selskapet omstille gruveproduksjonen og sette en ny standard for gruvedrift. Videre innebærer strategien at LKAB anvender hydrogen for å framstille jernsvamp, som på sikt skal erstatte jernmalmpellets og åpne for en fossilfri jern- og stålindustri. I tillegg vil selskapet utvinne kritiske mineraler av gruveavfall. 

Med den nye strategien vil LKAB stake ut veien for nullutslipp av karbondioksid fra egne prosesser og produkter innen 2045 og sikre selskapets virksomhet med utvidet gruvedrift utover 2060.

Ifølge selskapet vil omstillingen bidra til å minske Co2-utslippene blant kunder med 35 millioner tonn i året.

Selskapet trekker fram at den fossilfrie produksjonen imidlertid vil kreve store mengder strøm. 

Arbeidsplasser i Norrbotten

Både Moström og Persson i LKAB trakk fram at omstillingen vil bety flere nye arbeidsplasser i regionen i investeringsfasen.  

–  Vi kommer til å få behov til å ansette rundt 3.000 personer årlig under denne perioden for å gjennomføre denne transformeringen, fortalte Moström under pressekonferansen. 

–  Det den svenske industrien, med LKAB i spissen, nå gjør, er å møte den truende klimakrisen med innovasjon og teknologisk utvikling. Dette innebærer at vi bidrar til å sikre en fremtid for kommende generasjoner. Samtidig skaper det nye arbeidsplasser i Norrbotten, som blir et knutepunkt i en grønn industriell transformasjon. Når vi lykkes med dette, vil det skape ringvirkninger i generasjoner framover. Ikke bare her, men langt utenfor våre grenser. Nå gjør vi det alle snakker om at må gjøres, sier Göran Persson, styreleder i LKAB, i en uttalelse

Nøkkelord