Norrbotniabanen i Nord-Sverige nærmer seg Luleå

Bygging av Norrbotniabanen

Fra byggingen av Norrbotniabanen. (Foto: Patrick Degerman).

Norrbotniabanen skal dekke Sveriges behov for jernbanetransport i nord, der store industrietableringer og samfunnsomstilling er underveis. Planarbeidet for togstrekningen Skellefteå-Luleå er nå i gang. 

Det svenske Trafikverket har nå startet planarbeidet for togstrekningen som skal finne sted mellom Skellefteå og Luleå i Norrbotten, Nord-Sverige. 

Norrbotniabanen i sin helhet er en 27 mil lang togstrekning langs den nordlige svenskekysten fra Umeå til Luleå.

Norrbotniabanen

Norrbotniabanen. (Foto: Patrick Degerman).

Store industrisatsinger

Det pågår for tiden en industriboom i Sveriges nordligste fylke. Store industrisatsinger er planlagt og arbeidskraft tiltrengt. 

Med de store samfunnsomstillingene som Nord-Sverige og Luleå befinner seg i er jernbanen etterlengtet, skriver Luleå kommune.

– De store industrietableringene i regionen skjer her og nå. Vi vil trenge både små og store endringer i transportinfrastrukturen for å opprettholde god kapasitet og bærekraft i systemet. Norrbotniabanen har en nøkkelrolle i dette og derfor er det viktig at arbeidet med jernbanen fremskyndes, sier Lena Ramström, infrastrukturstrateg i Luleå kommune.

Jernbanelinje for Norrlandskysten

Ifølge Trafikverket er dagens hovedspor for jernbanelinjen i nord svingete og bratt. Det tåler heller ikke tung vekt eller høye hastigheter, og er ikke tilstrekkelig for den økte kapasiteten som kreves for de store industriinvesteringene som nå gjøres i nord. 

Hovedsporet i dag går dessuten gjennom indre Norrland og ikke langs kysten. Trafikverket poengterer at sporet dermed ikke er strategisk plassert for industritransport eller persontrafikk, da flere av de større byene ligger langs kysten, som Umeå, Skellefteå, Piteå og Luleå. 

Norrbotniabanen har en kostnad på rundt 40 milliarder svenske kroner. 

Les også

Nøkkelord