LKAB og svensk industri unngår trolig akutt sementkrise

Det svenske gruveselskapet LKAB bruker store mengder sement i sin gruvedrift. Enorme mengder betong går blant annet til å forsterke vegger og tak i underjordsgruvene. (Foto: Arne O. Holm / High North News). 

Den svenske regjeringen gir Cementa en midlertidig tillatelse for videre kalksteinutvinning. For gruveselskapet LKAB, som kjøper store mengder sement fra Cementa, er det en stor lettelse. 

Den svenske regjeringen gir gruveselskapet Cementa tillatelse til videre kalksteinutvinning til og med desember 2022.

Tillatelsen har som mål å kunne fortsette kalkbruddriften i en periode for å unngå fare for akutt sementmangel i Sverige, står det i en pressemelding. Cementa produserer omtrent 75 prosent av all sement i Sverige.

Som High North News har skrevet, ble det varslet en sementkrise i Sverige tidligere i år da nyheten kom om at selskapet trolig måtte avslutte kalkutvinningen på Gotland i Østersjøen allerede etter 31 oktober i år. 

Bakgrunnen er at gruveselskapet fikk avslått sin søknad om fortsatt kalkbruddrift av Mark- og miljöoverdomstolen. Beslutningen begrunnes med at påvirkningen på grunnvannet i området ikke er tilstrekkelig undersøkt.

– En lettelse for LKAB

– Det er naturligvis en stor lettelse for oss. Vi er svært avhengig av sement og betong for sikkerheten i våre gruver og dermed for vår produksjon, sier kommunikasjonsdirektør Niklas Johansson i LKAB i en kommentar til High North News. 

Gruveselskapet LKAB i Norrbotten, Nord-Sverige, kjøper årlig inn cirka 150.000 tonn sement for å produsere betong og mesteparten av dette kommer fra Cementa. 

Tidligere i høst forklarte pressesjef Anders Lindberg i LKAB at de var i gang med å se på flere alternativer for å erstatte leveransene fra Cementa.

Utfordringene for LKAB handler blant annet om å finne en leverandør som kan levere nok mengde sement og riktig kvalitet. Det er også utfordringer knyttet til logistikk og infrastruktur. 

– Det man må forstå er at dersom man bryter ut deler av den tunge industriens verdikjeder, uten å ha en løsning for hvordan man erstatter dette, så kan det få dramatiske konsekvenser på kort sikt, sier Johansson i LKAB om situasjonen. 

 – Vi som samfunn trenger å finne helhetlige løsninger og selv om den umiddelbare krisen avverges, betyr ikke det at vi kan regne med langsiktig forsyningssikkerhet, så vi fortsetter å vurdere alternativer, legger han til. 

Søkte om tre års-tillatelse

– Det er positivt at regjeringen har behandlet søknaden og gitt Cementa en midlertidig tillatelse. At det dreide seg om ett års tillatelse i stedet for de tre årene vi søkte om vil imidlertid være utfordrende, sier Karin Comstedt Webb, leder for bærekraft og samfunnskontakt i Cementa og HeidelbergCement Nord-Europa, i pressemeldingen.

– Et år er veldig kort tid å få på plass en ny tillatelse. Vi legger nå til grunn at myndighetene som er involvert i den forestående tillatelsesvurderingen vil handle raskt og konstruktivt, legger hun til. 

Prosessen for en tillatelse på 3–4 år er imidlertid startet.

Høyesterett kan klage

I pressemeldingen står det at gruvevirksomheten kan starte opp umiddelbart etter kunngjøringen av tillatelsen, noe som også vil skje. 

Regjeringens vedtak kan imidlertid påklages. Dersom Høyesterett skulle ta stilling til en klage underveis i prosessen, stanses virksomheten inntil saken er avgjort.

– Til tross for den midlertidige tillatelsen fra regjeringen er situasjonen for sementproduksjon forbundet med betydelige usikkerhetsmomenter, og det kan fortsatt være en mangelsituasjon avhengig av hva som skjer i fremtiden, sier Magnus Ohlsson, administrerende direktør og markedsdirektør i Cementa.

Les også

Nøkkelord