Identifiserte russisk flystyrke utenfor kysten av Finnmark

Den russiske flystyrken ble anført av to Tu-160 strategiske bombefly. Her er et av dem. (Foto: Luftforsvaret).

Tirsdag ble russiske strategiske bombefly, jagerfly og tankfly identifisert av Luftforsvaret i internasjonalt luftrom utenfor Finnmarkskysten. Flystyrken skal ha utført en lengre flygning over Barentshavet og Norskehavet.

Tirsdag rykket to norske F-35 jagerfly ut fra Evenes flystasjon og identifiserte en gruppe russiske fly i internasjonalt luftrom utenfor Finnmark, melder Luftforsvaret.

Styrken besto av to strategiske bombefly av typen Tu-160, tre MiG-31 jagerfly og to tankfly av typen Iljusjin Il-78.

De strategiske bombeflyene skal ha utført en 14 timers lang flygning over nøytralt farvann i Barentshavet og Norskehavet, ifølge det russiske forsvarsministeriet. Ledsaget av tankflyene og jagerflyene, skal de ha øvd på å fylle drivstoff på både dag- og nattestid. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS.

På sin side innledet Nato en stor øvelse på antiubåtkrigføring i nordområdene på mandag.

Nylige aktiviteter

Den forrige flygningen med Tu-160 bombefly over samme havområder fant sted 14. april. Fly under Russlands kommando for langdistanseflygninger (som inngår i landets strategiske atomstyrker) utfører regelmessig flygninger over Arktis og Nord-Atlanteren, uttaler også det russiske forsvarsministeriet.

13. april ble et norsk maritimt patruljefly av typen P-8A Poseidon eskortert av et russisk MiG-31 jagerfly i internasjonalt luftrom utenfor kysten av Nordvest-Russland, rapporterte TASS. Den uken gjennomførte Nordflåten to øvelser i Barentshavet og Polhavet.

Forrige måned meldte Luftforsvaret om to identifiseringer av russiske militære fly i internasjonalt luftrom utenfor kysten av Norge: to maritime patrulje- og antiubåtfly av typen Iljusjin Il-38 (9. mars), samt et Su-24 bombe- og rekognoseringsfly og et MiG-31 jagerfly (14. mars). I denne perioden foregikk stor norskledet og britiskledet militær øvingsaktivitet i Norge.

LES OGSÅ:

Nøkkelord