Allierte og norske styrker forbereder til den største militærøvelsen i Norge i 2023

Beltevogn-konvoi ved Setermoen

Soldater fra det amerikanske marinekorpset (US Marine Corps) opererer Bandvagn-206, en svenskprodusert beltevogn, på en konvoi i Troms, januar 2023. (Foto: Sgt. Christian M. Garcia / U.S. Marine Corps).

I begynnelsen av mars skal 10 000 norske og allierte soldater trene på å forsvare Norge i vinterøvelsen Joint Viking. Allerede nå er soldater fra USA, Nederland og Storbritannia i gang med treningsforberedelser i Nord-Norge.

Det er for tiden stor militær treningsaktivitet ved Setermoen i Indre Troms. Styrker fra USA, Nederland og Storbritannia er allerede ankommet for å drive vintertrening og forberedelser til den største militærøvelsen i Norge dette året. 

Akkurat nå er det på plass om lag 750 soldater fra det amerikanske marinekorpset (USMC), sier kommandérsersjant Rolf Ytterstad, talsperson i Hæren, til High North News.

Ytterstad forklarer at soldatene trener for operasjoner under kalde værforhold. Både de amerikanske soldatene og de andre allierte avdelingene som er på plass driver i tillegg med spesifikke forberedelser til vinterøvelsen Joint Viking 23 som begynner i starten av mars. 

Utfordrende operasjoner i nord

Kommandérsersjant Rolf Ytterstad, talsperson i Hæren. (Foto: Forsvaret)

Som High North News nylig omtalte, besøker Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram og hans nederlandske kollega Kajsa Ollongren neste uke den norske Hæren og nederlandske styrker som nå gjennomfører vintertrening i Indre Troms. 

Ifølge Ytterstad vil om lag 800 soldater fra Nederlands marinekorps delta på Joint Viking. På øvelsen deltar også 800 engelske Royal Marines og 150 soldater fra den amerikanske hæren. 

– Militære operasjoner i nordområdene er utfordrende. Skal allierte styrker kunne operere effektivt her, så fordrer det jevnlig trening og øving, sier Ytterstad. 

– At vi øver sammen med allierte forsterker operabiliteten mellom våre respektive styrker. Det synliggjør også alliert samhold og evne og vilje til å forsvare Nato-territorium, legger han til. 

US Marines cold weather training

Amerikanske soldater fra marinekorpset gjennomfører trening for operasjoner under kalde værforhold på Setermoen i Indre Troms. (Foto: Cpl. Megan Ozaki / U.S.  Marine Corps).

Joint Viking 23

Den norske vinterøvelsen Joint Viking planlegges å bli den største militærøvelsen i Norge i 2023. Øvelsen gjennomføres regelmessig og omfatter styrker fra land, sjø og luft, i tillegg til allierte styrker. Formålet er å trene på å forsvare Norge sammen med allierte og sivile samarbeidspartnere.

Ifølge Forsvaret skal mer enn 10 000 norske og allierte soldater trene på å forsvare Norge. Hovedaktiviteten vil finne sted i Troms i perioden 4.–16. mars 2023. I tillegg vil det i januar og februar bli en del norsk og alliert trening, kursing og transport i Norge.

"Nato er fundamentet i forsvaret av Norge. Derfor er det viktig at våre allierte øver på å deployere til Norge, og de må trene på å operere med norske styrker i vinterklima. Denne kunnskapen er ferskvare, derfor må vi trene jevnlig", skriver Forsvaret. 

Marine Rotational Force-Europe 21.1

Setermoen, 2020: Amerikanske marinekorpssoldater fra Marine Rotational Force-Europe 21.1 gjennomfører sikkerhetstesting av et amfibisk angrepskjøretøy (assauly amphibious vehicle) for forberedelse mot øvelsene Exercise Reindeer II, Reindeer I, og Joint Viking i 2020 og 2021 (sistnevnte Joint Viking ble avlyst grunnet coronapandemien). (Foto: Cpl. William Chockey / U.S. Marine Corps).

Joint Viking holdes annethvert år, men ble avlyst i 2021 på grunn av koronapandemien. I år holdes øvelsen med krigen i Ukraina som bakteppe. 

"Det siste året har sikkerhetssituasjonen i Europa forverret seg kraftig med krigen i Ukraina. Situasjonen viser for alvor hvor viktig god beredskap og godt trente militærstyrker er – særlig for et langstrakt og strategisk plassert land som Norge," skriver Forsvaret. 

II Marine Expeditionary Force

  • Soldater fra det amerikanske marinekorpset har lenge deltatt på trening i Norge som del av en rotasjonstyrke som trener med det norske Forsvaret og andre Nato-allierte. 
     
  • II Marine Expeditionary Force Europe er en av operasjonsstyrkene innenfor det amerikanske marinekorpset og fokuserer på regionale engasjementer i hele Europa ved å gjennomføre ulike øvelser, blant annet trening på arktiske operasjoner under kalde værforhold, samt militær-til-militære engasjementer. 
     
  • Det amerikanske marinekorpset lanserte en stor omstrukturering i 2021 (Force Design 2030), som blant annet innebærte en nedskalering av den rotasjonsbaserte treningen i Norge. 
     
  • Marinekorpssoldatene gjennomfører nå et mer periodisk treningsregime som gir ekstra fleksibilitet, og som for eksempel muliggjør kortere, men større tropperotasjoner.

Les også

Nøkkelord