Nordområdene på agendaen for norsk-nederlandsk forsvarsministermøte

Vintertrening i Norge
Nederlandske soldater på vintertrening i Norge. (Foto: Forsvaret).

Den norske Hæren og nederlandske styrker gjennomfører nå vintertrening i Indre Troms. – Vi har stor gjensidig nytte av å øve og trene sammen i nord, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) som møter sin nederlandske kollega for bilaterale samtaler i nord neste uke. 

– Norge er avhengig av NATO og et tett samarbeid med nære allierte for vår egen sikkerhet. Nederland er en av våre nærmeste samarbeidspartnere, og vi har stor gjensidig nytte av å øve og trene sammen i nord, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Neste uker besøker Gram og hans nederlandske kollega Kajsa Ollongren den norske Hæren og nederlandske styrker som gjennomfører vintertrening i Indre Troms, kommer det fram i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet. 

De to statsrådene vil også besøke Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø for orienteringer om nordområdene og bilaterale samtaler. På agendaen står blant annet Ukraina, sikkerhetssituasjonen i våre nærområder og forsvarssamarbeidet mellom Nederland og Norge.

Nederland har hvert år hundrevis av soldater som trener under utfordrende vinterforhold i Norge.

Norge og Nederland har lenge hatt et forsvarssamarbeid innenfor rammen av NATO. De to landene er også begge med i Joint Expeditionary Force, et rammeverk for nært samarbeid mellom likesinnede nordeuropeiske land, der samarbeidet er komplementært til samarbeidet i NATO. JEF er en fleksibel styrke som kan settes hurtig inn ved behov, og bidra i tillegg til eller sammen med NATO. 

Norge og Nederland samarbeider også innenfor Northern Group, sammen med ti andre medlemsland. Northern Group ledes av Storbritannia.

 

Les også

Nøkkelord