Den amerikanske hæren lanserer arktisk strategi: Vil forbedre sin stilling i regionen

Den amerikanske hærens arktiske strategi presenterer en strategisk og operativ tilnærming for hærstyrker som opererer i Arktis som en del av fellesstyrken, og i samarbeid med allierte og partnere. (Foto: Alejandro Peña/US Air Force).

Den amerikanske hæren ferdigstilte nylig sin ferske strategi for Arktis, som presenterer hvordan hæren kan posisjonere seg bedre for å operere i regionen. Strategien omfatter også planer om å etablere et operasjonelt tostjerners hovedkvarter med spesialtrente og spesialutstyrte kampbrigader.

«Endringene i det geopolitiske miljøet og handlingene konkurrerende stormakters handlinger, kombinert med at det fysiske miljøet er i endring, krever at hæren skjerper fokuset og analyserer mulighetene for å gjenoppbygge sine arktiske kapasiteter», sier den nylig publiserte og uklassifiserte versjonen av den amerikanske hærens arktiske strategi.

Den amerikanske hæren lanserte strategien tirsdag og mente offentliggjøringen kom i rette tid, «særlig gitt økende aktivitet relatert til stormaktrivalisering i Arktis».

Strategien er signert av stabssjef i den amerikanske hæren, general James C. McConville, og hærminister Ryan D. McCarthy, og beskriver hvordan hæren skal bygge opp, trene, organisere og utstyre styrker som kan jobbe i fellesskap med allierte i Arktis og sikre USAs nasjonale interesser og bidra til regional stabilitet.

I likhet med USAs nasjonale sikkerhetsstrategi og det amerikanske forsvarsdepartementets arktiske strategi beskriver også hærens strategi Arktisk som et område med strategisk konkurranse som har potensiale til å «bli et omstridt område hvor USAs konkurrenter, Russland og Kina, søker å bruke militær og økonomisk makt for å få og opprettholde tilgang til området på bekostning av amerikanske interesser.»

Les også (engelsk)

Forbedre ferdigheter og kapasiteter

Generalmajor Peter Andrysiak, sjef for den amerikanske hæren i Alaska, forklarte nylig at det er en vending i den amerikanske hæren. Nå vil den øve og operere mer i Alaska for å gjenoppbygge ferdigheter som har forsvunnet med årene, ettersom hæren de siste tiårene har brukt ressursene på å møte tunge behov rundt omkring i verden.

Den nye strategien heter «Regaining Arctic Dominance» [Gjenerobre arktisk dominans] og identifiserer en rekke mål for at hæren skal forbedre sine arktiske kapasiteter. Som et ledd i strategien planlegger hæren å investere i et nytt hovedkvarter for sin arktiske divisjon, hvor spesialtrente og spesialutstyrte kampbrigader skal bidra til å gjenerobre evnen til å operere i kaldt miljø.

Hæren skal videre forbedre den materielle beredskapen for sine arktiske enheter for å utføre utvidede operasjoner i Arktis. Det omfatter å sørge for utstyr til de arktiske formasjonene slik at de skal være i stand til å operere i ekstreme temperaturer flere dager i strekk.

Strategien sier også noe om å forbedre livskvaliteten for soldater, sivil og familier som bor og arbeider på installasjoner og anlegg i Arktis.

«I tillegg til å være en viktig arena som inneholder mange av vårt lands naturressurser og viktigste skipsruter, er Arktis en arena for å markere global makt og også en mulig vei for angrep i en konfliktsituasjon. Den forbedrede arktiske kapasiteten vil øke hærens evne til å operere i ekstremt kaldt vær, fjell og nordlige omgivelser, og støtter forsvarsdepartementets arktiske strategi, som ble utgitt i juni 2019», skriver hæren i en pressemelding.

Hærens arktiske strategi lanseres få måneder etter at den amerikanske marinen og det innenlandske sikkerhetsdepartementet lanserte sine respektive strategier. I 2020 presenterte det amerikanske luftforsvaret sin første Arktiske strategi.

Les også (engelsk)

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord