Den amerikanske og den norske hæren planlegger å trene mer sammen i Arktis

Deputy Commanding General of US Army Europe and Africa Major General Peter B. Andrysiak (left) and Major General Lars Lervik, Chief of the Norwegian Army (right)
Visekommanderende general for Den amerikanske hæren i Europa og Afrika, generalmajor Peter B. Andrysiak (venstre) og Sjef for Hæren i Norge, generalmajor Lars Lervik (høyre) forteller High North News om den økte interessen for samarbeid i Arktis. (Foto: Spesialist Christopher Brecht, U.S. Army).

I et eksklusivt intervju med High North News i det militære tyngdepunktet Bardufoss snakker den amerikanske generalmajoren Peter Andrysiak om USAs interesse for samarbeid med den norske hæren.

– Jeg tror det er tydelig at Arktis er noe alle de amerikanske forsvarskommandoene ser nærmere på. Det er en økende interesse for hva som skjer nord for Polarsirkelen, sier generalmajor Peter B. Andrysiak, nestkommanderende general for Den amerikanske hæren i Europa og Afrika, til High North News.

Den erfarne tostjerners generalen møter High North News i Bardufoss i indre Troms. Det er tidlig på morgenen, og himmelen er dekket i novemberblått lys.

Det foregår fysiske og geopolitiske forandringer i Arktis. Verdens største militærmakt, og selv en arktisk stat, har vendt sine øyne mot området. Det er et spørsmål om hva de pågående forandringene vil føre til i fremtiden. 

Maj. Gen. Pete Andrysiak, Deputy Commanding General of US Army Europe and Africa
Den amerikanske hæren i Europa og Afrika er ansvarlig for å utføre amerikanske hæroperasjoner innenfor sitt ansvarsområde. Som visekommanderende strekker Andrysiaks ansvar seg hele veien fra det afrikanske kontinentet til Nordområdene. (Foto: Hilde-Gunn Bye).

Andrysiak møter norske offiserer på Bardufoss som en del av sitt besøk til Norge for å bli orientert om de militære områdene som det norske forsvaret bruker til trening.

Selv om Bardufoss er et tettsted med 2 300 innbyggere er garnisonen i Bardufoss den største i Nord-Norge og rommer hovedkvarteret for Brigade Nord, Norges eneste brigade og kjernen i den norske hæren.

Bardufoss in Troms and Finnmark county, Northern Norway
Snødekte fjell i området ligner fjellene i Anchorage og Alaska, hvor generalmajoren tidligere var stasjonert i to år som kommanderende general for den amerikanske hæren i Alaska. (Foto: Hilde-Gunn Bye).

Før han reiste nordover, var Andrysiak med på den første konferansen av sitt slag om operasjoner i kaldt vær ved NATOs senter for prestasjon i kaldt vær, som ligger på Elverum. Konferansen fokuserer på utdanning, øvelse, medisin og skader under kalde værforhold.

– Jeg er ikke overrasket, men ekstremt imponert over hvor godt de opererer i slike omgivelser. Det er mye å lære, sier Andrysiak om det norske Forsvaret.

Et skifte

Som tidligere rapportert av HNN har det vært en endring i den amerikanske hæren som innebærer nytt fokus på operasjoner i Arktisk miljø og gjenoppbygging av ferdigheter som har gått tapt i de årene enhetene har vært utstasjonert i andre deler av verden, særlig for å møte behov i Midtøsten og i den globale krigen mot terror.

Som kommanderende general for den amerikanske hæren i Alaska fra juli 2019 frem til sommeren 2021 har Andrysiak sett endringen utvikle seg. Noe av det siste som har skjedd er at den amerikanske hæren har fullført sin nye arktiske strategi, som skisserer hvordan hæren kan innrette seg for å operere bedre i området.

– Selv om vi allerede utfører operasjoner i Arktis, er det mye arbeid som må gjøres og vi erkjenner det, har Andrysiak tidligere uttalt.

Da han snakket med journalister under en pressebrief tidligere i år forklarte generalmajoren at den nye strategien omfatter en betydelig endring som forbedrer hærens evne til å utføre effektive og utvidede operasjoner i Arktis.

Etter hvert som fokus dreies mot operasjoner i kulde ser den amerikanske hæren mot den norske hæren for å lære hvordan den er utstyrt og opplært, forklarer Andrysiak.

Generalmajor Lars Lervik ble utnevnt til Sjef Hæren i juni 2020. Han var tidligere sjef for Brigade Nord. (Foto: Spesialist Christopher Brecht, U.S. Army).

Økt samarbeid

Hærsjefen i Norge, generalmajor Lars Sivert Lervik, sier til High North News at det har vært betydelig mye mer felles trening med norske og amerikanske styrker i Norge de siste fire årene.

– Når det gjelder den amerikanske hærens aktivitet i Norge, startet samarbeidet litt senere enn det gjorde med marinekorpset. Men i fjor og i vår har vi begynt å samarbeide tettere, og styrker fra den amerikanske hæren i Europa var for første gang med på en stor øvelse sammen med oss i sommer. Nå snakker vi om hvordan vi bør øve sammen i årene som kommer, sier Lervik.

Lervik og Andrysiak sier til High North News at man er i ferd med å utarbeide planer for samarbeid mellom enhetene fra den amerikanske hæren i Alaska og den norske hæren. Som en konsekvens av dette vil styrker fra Alaska komme til Norge for sin første felles øvelse i mai 2022.

U.S. Marines and Norwegian Army Soldiers at a training event in Setermoen, Norway.
Bilde av amerikanske marinestyrker og norske hærsoldater på en øvelse på Setermoen. Den norske hæren har utviklet et nært forhold til amerikanske marinestyrker, som øver regelmessig i Norge. (Foto: Visekorporal Patrick King, U.S. Marine Corps).

– Samarbeidet har bare akkurat begynt, men vi innser at vi har mye å lære fra hverandre. Begge opererer under veldig spesielle forhold. Vi må utforske hvilke muligheter som finnes og diskutere konkrete former for samarbeid, fortsetter Lervik.

Den norske hærsjefen sier de har identifisert noen få bestemte områder som de og den amerikanske hæren ønsker å samarbeide om. I tillegg er det et overordnet mål om å forbedre evnen til å operere under arktiske og norske forhold, som er forholdsvis krevende.

Det er vanskelig å kjøpe utstyr som fjerner utfordringene du møter i disse omgivelsene.  
Generalmajor Lars Lervik, sjef for den norske hæren

Arktiske omgivelser

Mye av den amerikanske hærens interesse handler om operasjoner i kulde og under arktiske forhold. Hva mener du de bør lære av Norge?

– Disse operasjonene stiller høye krav til hele enheten så vel som til hver enkelt soldat. Individet må være i stand til å operere under disse forholdene. Det er brutalt. Og hvis du ikke vet hva du driver med, vil du enten forfryse deg eller få alvorlige skader, sier Lervik.

Selv om operasjoner kan være krevende under ekstreme værforhold vinterstid, vil tilgangen til områder uten vei ofte være bedre på denne årstiden enn om sommeren. I tillegg har man dette med lys hele døgnet gjennom den arktiske sommeren.

– Det de ser, er at de trenger å komme tilbake for å skaffe mer kompetanse, fortsetter han.

– Når det gjelder utstyr, handler det mye om å bruke utstyr og materiale som du allerede har. Noe av det kan man investere i, men veldig mye handler om å bruke det du har på riktig måte. Det er vanskelig å kjøpe utstyr som fjerner utfordringene du møter når du opererer i disse omgivelsene, sier Lervik.

Dere opplever åpenbart økt interesse fra de amerikanske styrkene?

– Ja, uten tvil, sier Lervik.

Denne interessen viser seg i at både kommandøren for marinekorpset og stabssjefen for den amerikanske hæren besøkte Norge i sommer.

– Jeg satte pris på å møte våre kolleger fra den norske hæren nylig for å diskutere de alliertes arktiske strategi. Våre land har nye muligheter til å styrke vår felles forpliktelse til å bygge styrker som behersker Arktis og er i stand til å operere i ekstrem kulde så vel som i fjell og høytliggende omgivelser, sa den amerikanske arméstabssjef, general James C. McConville, i forbindelse med en tur til Bardufoss i august.

US Army Alaska exercise
Ved Fort Greely, Alaska: I 2021 lanserte den amerikanske hæren i Alaska øvelsen Arctic Warrior, den første i sin størrelsesorden på mange år. Øvelsen tester hærens arktiske beredskap. (Foto: Stabssersjant Alex Skripnichuk, US Army).

Generalmajor Lervik legger til at de arktiske strategiene som flere amerikanske militærgrener har publisert de seneste årene er et signal om det amerikanske fokuset på viktigheten av Arktis.

– Strategiene overlapper til en viss grad, men alle gir føringer for hva de ønsker å prioritere. Vi kan bidra når det gjelder muligheter og begrensninger, og om hva som er det rette å gjøre i Arktis.

Da han var kommanderende for den amerikanske hæren i Alaska forklarte generalmajor Pete Andrysiak at den amerikanske hæren trenger å gjenvinne ferdigheter i å operere under arktiske forhold. Den amerikanske hæren i Alaska (USARAK) er en enhet innenfor den amerikanske nordkommandoens [Northern Command] Alaska-kommando. (Foto: Den amerikanske hæren).

Styrker arktiske kapasiteter

Den amerikanske hærens arktiske strategi skriver at endringer i de geopolitiske omgivelsene og handlingene fra stormaktsrivaler, kombinert med utviklingen i det fysiske miljøet, krever at hæren re-fokuserer og analyserer mulighetene for å gjenoppbygge sine arktiske ferdigheter.

Andrysiak bemerker at strategien «er i bevegelse og gjør fremskritt».

I Alaska har styrkene allerede begynt å analysere kritiske punkter og mangler i utstyr som brukes under ekstreme forhold for å sikre beredskapen.

Da den amerikanske hæren lanserte sin nye strategi, begynte den amerikanske hæren i Alaska med en ny årlig kampøvelse ved navn Arctic Warrior. Den er designet for å styrke ferdighetene som kreves for å operere i øde områder og under ekstreme vinterforhold.

– I år bygger de videre på dette og dobler antall soldater som er med på øvelsen, legger generalmajor Andrysiak til og fortsetter:

– Det finnes flere nasjonale treningssentre i USA hvor enheter øver på å kjempe mot motstandernes styrker. Nå tar vi dette videre til Alaska. Og i vinter, i mars, vil de kjøre et lignende kampøvingssenter i Alaska for å fortsette å bygge ferdigheter for vinterforhold.

Når du ser på det med et russisk perspektiv, er de i ferd med å bli mer utsatt.  
Generalmajor Peter B. Andrysiak, visekommandant for Den amerikanske hæren i Europa og Afrika
De siste årene har USAs militære vært aktivt engasjert i Nordområdene og Norges nærområder i nord. Amerikanske militærfartøy seiler lenger nord i Barentshavet enn de har gjort helt siden den kalde krigens slutt, og amerikanske bombefly flyr i nord, nærmere Russland enn på lenge. (Foto: Dan Rosenbaum, Royal Navy)

Sikkerhetssituasjonen i Arktis

Mye av det amerikanske engasjementet i Nordområdene i de senere årene viser seg gjennom marine- og luftoperasjoner i området og i Norges nærområder i nord.

I 2018 reaktiverte USA sin andreflåte, som har Nord-Atlanteren og Nordområdene som sitt ansvarsområde. Amerikanske bombefly opererer sammen med norske F-35.

I likhet med de arktiske strategiene fra de andre grenene innenfor det amerikanske forsvaret, kaster også hæren lys på russisk aktivitet i nord, samt Kinas interesser.

Arktis beskrives som et område med potensiale til å bli «et omstridt område hvor USAs stormaktrivaler, Russland og Kina, søker å bruke militær og økonomisk kraft for å etablere og opprettholde tilgang til regionen på bekostning av amerikanske interesser».

– Hva angår sikkerhetssituasjonen i Arktis skiller ikke vår oppfatning seg veldig fra den gjengse oppfatningen. Det er en bekymring for det russiske militæret, som bygger opp bastionforsvaret. Når du ser på det fra et russisk perspektiv, blir de mer eksponert og innser at handel [gjennom Den nordlige sjøruten, journ.anm.] vil komme på et eller annet tidspunkt. De forbereder seg. Det er også bekymringer omkring kinesisk interesse, sier generalmajor Andrysiak.

– Vi ser både økt aktivitet og økt interesse for Arktis, også på russisk side. Det er ingen tvil om at situasjonen er mer spent enn den var for få år siden. Men man bør merke seg at det ikke er en alvorlig sikkerhetssituasjon på dette tidspunktet. Men vi legger merke til økt aktivitet. Den norske hæren vil øke i Nord-Norge de neste årene. Det gjenspeiler også sikkerhetssituasjonen, konkluderer sjef Hæren Lars Lervik.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord