Amerikanske fallskjermsoldater fra Alaska øver i Nord-Norge for første gang

Soldater fra US Army Alaska
Soldater fra US Army Alaska gjennomfører rekognosering i et treningsområde sørøst for Fairbanks i Alaska. (Foto: Staff Sgt. Christopher Dennis/USARAK PAO NCO).

Flere hundre amerikanske soldater vil neste uke hoppe ut over Indre Troms, direkte med fly fra Alaska. – Det er viktig for Norge å kunne håndtere mottak av en slik styrkeinnsetting, understreker major og talsperson Eirik Skomedal i Hæren.

I begynnelsen av neste uke ankommer flere hundre fallskjermsoldater fra den amerikanske hæravdelingen i Alaska til Nord-Norge. 

De amerikanske styrkene kommer fra US Army Alaska's 4th Brigade Combat Team (Airborn) 25th Infantry Division og vil førstkommende tirsdag hoppe ut over Altevann i Indre Troms fra et C-17 Globemaster som transporterer soldatene direkte fra Alaska. 

 Selv om vi ikke har en lignende fallskjerminnsettingsstyrke selv, er dette en viktig øvelse for Norge. Når det ankommer flere hundre i fallskjerm er det nødvendig at kommandokjeden i Norge lærer å håndtere og kontrollere mottaket av slik type innsetting av styrker, sier major og talsperson Eirik Skomedal i Hæren til High North News. 

Treningen i Norge skjer i forbindelse med den større øvelsen Swift Response 22 som også vil pågå i samme tidsrom i en rekke andre europeiske land.

– I løpet av mai settes styrker inn i flere ulike land. Hensikten er å trene på hurtig innsettelse av større styrker over lange avstander, forklarer Skomedal. 

Første samøvelse i Norge

Det er for øvrig første gang at avdelingen fra US Army Alaska [USARAK] øver i Norge sammen med den norske hæren.

Fokuset for øvelsen i Norge er å trene i arktisk miljø, sier Skomedal. Øvelsen begynner med fallskjerminnsetting over Nord-Norge og i dagene etter fortsetter amerikanerne med feltøvelser sammen med norske avdelinger og skarpskyting i skytefeltene i Indre-Troms. 

– Våre styrker deler åpenbart en del felles interesser i og med at styrkene fra Alaska også opererer langt nord. Vi har flere ting vi kan lære av hverandre, understreker Skomedal. 

I et tidligere intervju med High North News uttalte hærsjef Lars Lervik at samarbeidet med den amerikanske hæren mer generelt har utviklet seg de siste årene. 
Lervik forklarte at de har identifisert noen få bestemte områder som de og den amerikanske hæren ønsker å samarbeide om. I tillegg er det et overordnet mål om å forbedre evnen til å operere under arktiske og norske forhold, som er forholdsvis krevende.

Arktisk interesse

Som High North News tidligere har omtalt, har det fra amerikansk side også oppstått en større interesse for nordområdene og det å kunne operere under arktiske forhold. I 2021 la den amerikanske hæren også fram sin første arktiske strategi. Der legges det vekt på hærens behov for å gjenoppbygge sin avanserte evne til å operere i et arktisk miljø.

På spørsmål fra High North News om hva den amerikanske hæravdelingen i Alaska potensielt kan gjøre hos allierte som for eksempel Norge med tanke på samarbeid, har tidligere USARAK-sjef generalmajor Peter Andrysiak kommentert at avdelingen ikke har jobbet omfattende med forholdet til allierte og partnere i europeisk Arktis, ettersom enheten tidligere har fokusert på å komme seg inn i og ut av operasjonsområdet til CENTCOM, en overordnet kommando med geografisk ansvarsområde som omfatter Midtøsten, Øst-Afrika og Sentral-Asia.

Som et ledd i arbeidet med den arktiske strategien, samt det faktum at USARAK er hærens fremste representant for kuldeoperasjoner, har enheten fått grønt lys for å begynne å jobbe med andre allierte og partnere, som for eksempel Norge, la Andrysiak til. 

Les også

Nøkkelord